Torm/CEO: Global vaccineudrulning afgørende for markedsudsigterne - NY

Udgivet den 01-03-2021  |  kl. 12:10  |  
Arkiv: Foto

Det altafgørende for markedsudsigterne for rederiet Torm er en global udrulning af et coronavaccinationsprogram og en deraf følgende genetablering af et normalt forbrugsmønster.

Det siger Torms koncernchef, Jacob Meldgaard, til Ritzau Finans.

- Det, vi fortrinsvis transporterer, er transportbrændstoffer såsom benzin, diesel og flybrændstof, og det kommer ikke tilbage til det niveau, som vi kendte før corona, før der har været en global vaccineudrulning, siger koncernchefen og fortsætter:

- Vi venter, at vores marked vil forblive svagt frem til der, hvor man kan genåbne til et normalt mønster for transport. Som det ser ud nu, er det i løbet af andet halvår i år.

Oliepriserne har været flyvende i de seneste måneder, og det er ifølge koncernchefen et sundhedstegn, idet det er et udtryk for, at den vigtige efterspørgsel er på vej tilbage.

Meldinger fra eksempelvis Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, ventes ikke at kunne flytte markedet længerevarende for rederiet.

- Det kan flytte markedet kortvarigt, men underliggende er det et vaccineprogram, der skal til, udtaler Jacob Meldgaard.

LUKNING AF RAFFINADERIER HJÆLPER

Torm kan dog også blive hjulpet af lukning af gamle raffinaderier, der er blevet lukket i forbindelse med den mindre efterspørgsel efter brændstof enkelte steder i forbindelse med coronakrisen.

- Der er enkelte rederier i lande som eksempelvis Australien, der lukker ned, fordi der ikke er en forretning i at have mindre ikke så rentable gamle raffinaderier i den del af verdenen. Når så verdenen åbner op igen, så er der yderligere behov for transport fra os, siger koncernchefen.

Ubalancen imellem hvor der forbruges, og hvor der produceres er øget under krisen, og det har skabt en positiv udvikling for Torm, idet det har skabt yderligere behov for transport.

ET ÅR MED TO HALVDELE

2020 var et år med to halvdele for rederiet Torm.

- Hvis vi ser på 2020, så havde vi en første halvdel, der var noget af det stærkeste, tankmarkedet har oplevet, og så kom det buldrende ned fra de høje niveauer. Det er så fortsat, men med en svag forbedring ind i første halvdel i år. Reelt set ligger vi stadig omkring bunden af markedet, hvor vi lå i anden halvdel af 2020, siger Jacob Meldgaard.

I andet kvartal fik Torm solid medvind fra, at rederiets skibe blev brugt til flydende lagre.

- Det ser vi ikke for os fremadrettet. Vi håber, at vi reelt skal flytte mængder, der skal bruges i verdensøkonomien.

TORM UDVIDER FLÅDEN VED HJÆLP AF AKTIESALG

Torm har mandag morgen også annonceret købet af otte MR-produkttankskibe for samlet set 82,5 mio. dollar samt 5,97 mio. aktier.

- Vi udnytter vores stærke platform til at udvide flåden, fordi vi vurderer, at det er et gunstigt tidspunkt, siger Jacob Meldgaard.

Dermed udnytter rederiet konjunkturerne i markedet til at forbedre flåden, efter at det i 2020 udnyttede de høje priser i markedet til at sælge otte skibe fra.

- Nu tager vi så otte skibe tilbage til et lavere prispunkt, fremhæver koncernchefen.

Koncernchefen lægger vægt på, at de solgte skibe blev solgt kontant, mens de købte skibe er delvist finansieret af en aktieudstedelse på cirka 300 mio. kr.

- Vi bruger dermed også vores plads på børsen til at kunne udvide på et gunstigt tidspunkt, siger Jacob Meldgaard.

Torm vil ifølge koncernchefen rigtigt gerne øge forretningen via køb af skibe ved udstedelse af nye aktier i stedet for at bruge kontanter.

- Vi demonstrerer, at vi har styrken til at udstede aktier som betaling, fremhæver Torms koncernchef.

Det er dyrere for rederiet at finansiere skibskøb ved hjælp af obligationer end ved salg af aktier.

- I vores kapitalstruktur er det her vores foretrukne måde at finansiere opkøb på. Det er noget, vi har arbejdet på i lang tid. Vi er rigtigt stolte over, at vi nu lykkes med at udnytte vores platform uden at optage andet end helt traditionel bankgæld, siger han.

Torm finansierer skibskøbene med lån for 60 pct. af købssummen og de resterende 40 pct. betales med aktier.

- Aktier er et meget vigtigt redskab, som vi fremover også rigtig gerne vil gøre brug af. Vi vil gerne udstede flere aktier og gøre virksomheden større for alle aktionærer, siger Jacob Meldgaard.

UDSIGT TIL SVAGT MARKED GIVER STØRRE END NORMAL AFDÆKNING

Torm afdækker en del af sin forretning, og i første halvår i år har rederiet en større afdækning end normalt, idet markedsudsigterne er svage.

- Vi gik ind i 2020 med en større afdækning, end vi eksempelvis havde sidste år, hvor vi gik ind i et stærkt marked.

Da priserne kortvarigt i andet kvartal 2020 var meget høje, var der ifølge koncernchefen ikke nogen, der ville afdække deres transport med Torm, og de tyede derfor til kortsigtede spotkontrakter.

- Verden var allerede, da vi tjente rigtigt gode penge i andet kvartal, gået i stå. Så vores kunder havde ikke noget incitament til at lave lange kontrakter med os, siger Jacob Meldgaard.

Jacob Meldgaard understreger til sidst, at Torm har brugt et stærkt indtjeningsår til at kunne udlodde mere end 400 mio. kr. til rederiets aktionærer.

Torm har ikke nogen plan om at udbetale udbytte i år, efter at rederiet udbetalte 0,85 dollar til aktionærerne i august sidste år.

- Vi har en politik om at se på indtjeningsudviklingen halvårligt. I andet halvår sidste år tabte vi penge, og derfor udlodder vi ikke noget udbytte, siger Jacob Meldgaard.

/ritzau/FINANS

Jakob Due Jakobsen

Tags:  CEO❯  Shares❯ 

Relaterede nyheder