Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 19-04-2021  |  kl. 09:41  |  
SELSKABSMEDDELELSE
A.P. Møller - Mærsk A/S - Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Den 30. november 2020 offentliggjorde A.P. Møller - Mærsk A/S ("Selskabet") første fase af et aktietilbagekøbsprogram i henhold til EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 ("Safe Harbour Regulativet"). Aktietilbagekøbsprogrammet på op til DKK 10 mia. vil blive afviklet i løbet af en 15-måneders periode begyndende 1. december 2020.
I første fase af programmet fra 1. december 2020 til 29. april 2021 vil Selskabet købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 3,3 mia.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 12. april 2021 til 16. april 2021 foretaget følgende transaktioner:
  Antal
A aktier
Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK
Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 42.446   537.888.966
 12 april 2021 200 14.006,7000 2.801.340
 13 april 2021 210 14.009,8095 2.942.060
 14 april 2021 210 13.753,2381 2.888.180
 15 april 2021 220 13.888,5909 3.055.490
 16 april 2021 210 14.117,1905 2.964.610
Total 12. -16. april 2021 1.050   14.651.680
Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 1.113 13.953,9810 15.530.781
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S)
44.609   568.071.427
  Antal
B aktier
Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK
Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 169.762   2.315.158.020
 12 april 2021 1.000 15.027,0850 15.027.085
 13 april 2021 1.050 15.045,9619 15.798.260
 14 april 2021 1.050 14.720,2095 15.456.220
 15 april 2021 1.100 14.832,6136 16.315.875
 16 april 2021 1.100 15.133,8636 16.647.250
Total 12. -16. april 2021 5.300   79.244.690
Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 3.393 14.951,8283 50.731.553
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S)
178.455   2.445.134.264
*) I henhold til separat aftale deltager A.P. Møller Holding A/S på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.
Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 153.479 A-aktier og 642.504 B-aktier som egne aktier, svarende til 3,97% af aktiekapitalen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Side 1 af 2
Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.
København, 19. april 2021      
Kontaktpersoner:      
Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106
Head of Media Relations, Signe Wagner, tlf. +45 3363
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Side 2 af 2

Vedhæftede filer

Daily transactions in connection with share buy-back program - week 15 2021 Selskabsmeddelelse - Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram - week 15 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk