Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 26-04-2021  |  kl. 08:18  |  
SELSKABSMEDDELELSE
A.P. Møller - Mærsk A/S - Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Den 30. november 2020 offentliggjorde A.P. Møller - Mærsk A/S ("Selskabet") første fase af et aktietilbagekøbsprogram i henhold til EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 ("Safe Harbour Regulativet"). Aktietilbagekøbsprogrammet på op til DKK 10 mia. vil blive afviklet i løbet af en 15-måneders periode begyndende 1. december 2020.
I første fase af programmet fra 1. december 2020 til 29. april 2021 vil Selskabet købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 3,3 mia.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 19. april 2021 til 23. april 2021 foretaget følgende transaktioner:
  Antal
A aktier
Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK
Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 44.609   568.071.427
 19 april 2021 210 14.209,5714 2.984.010
 20 april 2021 200 14.068,6500 2.813.730
 21 april 2021 200 14.012,1500 2.802.430
 22 april 2021 210 13.980,6190 2.935.930
 23 april 2021 220 14.094,5455 3.100.800
Total 19. -23. april 2021 1.040   14.636.900
Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 1.102 14.073,9423 15.509.484
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S)
46.751   598.217.811
  Antal
B aktier
Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK
Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 178.455   2.445.134.264
 19 april 2021 1.050 15.276,5048 16.040.330
 20 april 2021 1.000 15.074,9700 15.074.970
 21 april 2021 1.000 14.946,4900 14.946.490
 22 april 2021 1.050 14.936,3190 15.683.135
 23 april 2021 1.100 15.038,3682 16.542.205
Total 19. -23. april 2021 5.200   78.287.130
Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 3.329 15.055,2173 50.118.818
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S)
186.984   2.573.540.212
*) I henhold til separat aftale deltager A.P. Møller Holding A/S på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.
Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 155.621 A-aktier og 651.033 B-aktier som egne aktier, svarende til 4,03% af aktiekapitalen.

 

 

 
      Side 1 af 2
Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.
København, 26. april 2021      
Kontaktpersoner:      
Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106
Head of Media Relations, Signe Wagner, tlf. +45 3363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Side 2 af 2

Vedhæftede filer

Selskabsmeddelelse - Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram (uge 16 2021) Daily transactions in connection with share buy-back program - week 16 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk