Vækst i omsætning og driftsresultat

Udgivet den 06-05-2021  |  kl. 06:45  |  

MEDDELELSE NR. 204

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2020/21 (1. januar - 31. marts 2021)

ChemoMetec fortsatte væksten i 3. kvartal 2020/21 og opnåede en omsætning på DKK 69,7 mio., svarende til en stigning på 21% i forhold til samme kvartal året før. Stigningen skyldes især en væsentlig fremgang på det europæiske marked og er drevet af høje vækst-rater inden for cellebaseret terapi. Resultat af primær drift, EBITDA, blev på DKK 31,6 mio. i kvartalet svarende til en stigning på 12%, mens EBITDA-marginen blev på 45%.

Hovedpunkter

Omsætningen blev i 3. kvartal på DKK 69,7 mio., svarende til en stigning på 21% i forhold til samme kvartal sidste år.Den markante fremgang på det europæiske marked i første halvår er fortsat i 3. kvartal, hvor væksten i omsætningen blev på 77%.Væksten i omsætningen på det nordamerikanske marked blev på 15%, som dog er væsentligt påvirket af en lav USD-kurs. Væksten i lokalvaluta (USD) blev på 25%.Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, life science research, cellebaseret terapi samt farmaceutisk proces- og kvalitetskontrol (LCF), steg i 3. kvartal med 22%.I kvartalet blev der solgt 60 NC-202, som er den nyeste celletæller.Resultatet af primær drift, EBITDA, steg i 3. kvartal til DKK 31,6 mio. fra DKK 28,2 mio. i samme periode året før, svarende til en stigning på 12%. EBITDA-marginen blev på 45% i kvartalet.Forventningerne til regnskabsåret 2020/21, som senest blev opjusteret den 18. marts 2021, fastholdes.

Situationen vedrørende COVID-19

ChemoMetec har i 3. kvartal 2020/21 opretholdt de forholdsregler og videreført de initia-tiver, som tidligere blev indført i forbindelse med COVID-19.

I hele perioden med COVID-19 har det været muligt at opretholde produktion, kvalitets-kontrol og logistikfunktioner på et tilfredsstillende niveau og dermed sikre levering af produkter uden nævneværdige forsinkelser. Udførelse af servicebesøg har dog i hele perioden i høj grad været påvirket af restriktioner og karantæneregler, og derfor er mange servicebesøg blevet udsat.

I slutningen af 3. kvartal og starten af 4. kvartal har flere af de hjemsendte medarbejdere gradvist kunnet vende tilbage. Salgskontorerne på det vigtige nordamerikanske marked, beliggende i San Diego og på Long Island, er således begge blevet genåbnet i løbet af april 2021.

Det er forventningen, at den nye celletæller XcytoMatic vil være færdigudviklet ultimo 2021. Produktudviklingen har i forbindelse med COVID-19 været berørt af vanskeligheder med gennemførelse af eksterne tests og interaktioner med potentielle kunder, ligesom aktivite-ten i udviklingsafdelingen har været påvirket af hjemsendelse af medarbejdere.

Udvikling i omsætning og driftsresultat (EBITDA)

Omsætningen steg i 3. kvartal 2020/21 fra DKK 57,6 mio. til DKK 69,7 mio., svarende til en stigning på 21% i forhold til samme kvartal året før. I de første tre kvartaler blev omsæt-ningen på DKK 202,7 mio., svarende til en stigning på 26% i forhold til samme periode året før.

Omsætningen af instrumenter faldt i 3. kvartal med 6% til DKK 29,7 mio., mens antallet af solgte instrumenter steg med ca. 5%. Der blev i 3. kvartal således solgt 243 instrumenter mod 232 i samme kvartal sidste år. Den gennemsnitlige instrumentpris var i 3. kvartal ca. 10% lavere end i samme kvartal året før og er blandt andet påvirket af en lavere USD-kurs. Salget af celletælleren NC-202, som blev lanceret i forrige regnskabsår, udvikler sig planmæssigt, og der blev i 3. kvartal solgt 60 NC-202 mod 16 i samme kvartal året før. 

Omsætningen af forbrugsvarer, som omfatter engangskassetter, slides, reagenser og testkits, steg i 3. kvartal med 31% til DKK 29,2 mio. og udgør 42% af omsætningen. Der blev i 3. kvartal solgt 1,6 mio. kassetter mod 1,2 mio. i samme kvartal sidste år.

Salget af serviceaftaler har i 3. kvartal fortsat den positive trend, der har været siden lance-ringen i maj 2019. Der er nu etableret ca. 800 aktive serviceaftaler, og nettotilgangen af serviceaftaler har været ca. 100 i kvartalet. Erfaringerne med fornyelse af serviceaftaler, som løber et år, viser, at ca. 90% fornyes. Omsætningen fra serviceaftalerne var i 3. kvartal på DKK 5,6 mio., svarende til 8% af den samlede omsætning.

På det europæiske marked er den positive udvikling og høje vækst fortsat ind i 3. kvartal, hvor omsætningen steg med 77% til DKK 25,9 mio. Fremgangen i 3. kvartal er især drevet af salg af væsentligt flere instrumenter til kunder i England, Spanien og Schweiz, blandt andet inden for cellebaseret terapi, hvor der i øjeblikket opleves en højere aktivitet i Europa.

På ChemoMetecs største geografiske marked, USA/Canada, steg omsætningen med 15% til DKK 34,4 mio. Omsætningen på det nordamerikanske marked var i 3. kvartal påvirket af en væsentligt lavere USD-kurs, og væksten i 3. kvartal målt i lokalvaluta (USD) udgjorde 25%.

I resten af verden ("Øvrige lande") var omsætningen i 3. kvartal på DKK 9,4 mio., svarende til et fald på 28%. Faldet i omsætning skyldes, at der er solgt færre instrumenter på de større enkelte markeder, herunder Kina, Japan, Sydkorea og Singapore. Samlet er omsæt-ningen fra instrumenter DKK 4,6 mio. lavere end i samme kvartal året før, mens omsæt-ningen fra forbrugsvarer m.m. er steget med DKK 1,0 mio. Der anvendes primært distributører på markederne i "Øvrige lande", og der er i disse lande ofte store kvartalsvise udsving, da distributørerne er lagerførende, og deres køb ofte sker i større samlede mængder.

ChemoMetecs omsætning fordelt på produktgrupper og geografi i 3. kvartal og i de første ni måneder af 2020/21 fremgår af nedenstående oversigt:

 DKK 1.000   Europa   USA/
Canada 
 Øvrige lande   2020/21
3. kvartal
I alt 
   2019/20
3. kvartal
I alt 
             
 Instrumenter                 11,359                13,366                   4,939                29,664                  31,554
 Forbrugsvarer                 10,712                14,375                   4,069                29,156                  22,278
 Service                    1,260                   4,218                      148                  5,626                     1,816
 Andet                    2,589                   2,438                      235                  5,262                     1,962
 I alt                 25,920                34,397                  9,391                69,708                  57,610
             
 DKK 1.000   Europa   USA/
Canada 
 Øvrige lande   2020/21
9 måneder
I alt 
   2019/20
9 måneder
I alt 
             
 Instrumenter                 35,661                42,602                15,770                94,033                  85,554
 Forbrugsvarer                 28,757                39,746                11,008                79,511                  64,131
 Service                    5,019                12,727                      326                18,072                     4,077
 Andet                    4,728                   5,782                      563                11,073                     7,447
 I alt                 74,165              100,857                27,667              202,689                161,209


Omsætningsvæksten inden for det største forretningsområde, LCF, blev på 22% i 3. kvartal, og fremgangen er drevet af et øget salg af forbrugsvarer, service, installationer og licenser. På trods af flere solgte instrumenter ses et fald i omsætningen fra instrumenter, primært som følge af en faldende USD-kurs og samlerabatter, der i visse tilfælde ydes, når flere produkter sælges samtidig. Inden for LCF er det fortsat salg inden for cellebaseret terapi, som driver væksten. Forretningsområdet LCF udgør 88% af den samlede omsætning, sædanalyse udgør 10%, mens de øvrige forretningsområder tilsammen udgør 2%.

ChemoMetecs omsætning fordelt på produktgrupper og forretningsområder i 3. kvartal og i de første ni måneder af 2020/21 fremgår af nedenstående oversigt:

 DKK 1.000   LCF-markedet   Produktions- og kvalitets-kontrol af dyresæd   Produktions-
kontrol af øl og
kvalitets-
kontrol af mælk 
 2020/21
3. kvartal
I alt 
   2019/20
3. kvartal
I alt 
             
 Instrumenter                 28,422                   1,097                      145                29,664                  31,554
 Forbrugsvarer                 22,892                   5,213                   1,051                29,156                  22,278
 Service                    5,626                         -                           -                    5,626                     1,816
 Andet                    4,732                      401                      129                  5,262                     1,962
 I alt                 61,672                  6,711                  1,325                69,708                  57,610
             
 DKK 1.000   LCF-markedet   Produktions- og kvalitets-kontrol af dyresæd   Produktions-
kontrol af øl og
kvalitets-
kontrol af mælk 
 2020/21
9 måneder
I alt 
   2019/20
9 måneder
I alt 
             
 Instrumenter                 89,661                   3,490                      882                94,033                  85,554
 Forbrugsvarer                 63,778                12,628                   3,105                79,511                  64,131
 Service                 18,072                         -                           -                  18,072                     4,077
 Andet                    9,959                      842                      272                11,073                     7,447
 I alt               181,470                16,960                  4,259              202,689                161,209

Resultatet af primær drift, EBITDA, steg i 3. kvartal til DKK 31,6 mio. fra DKK 28,2 mio. i samme periode året før, svarende til en stigning på 12%. EBITDA-marginen blev på 45% i kvartalet. I de tre første kvartaler blev EBITDA på DKK 98,7 mio., og EBITDA-marginen blev på 49% mod DKK 71,9 mio. og 45% i samme periode året før.

Omkostningerne i 3. kvartal er højere end i samme periode året før, hvilket kan tilskrives et højere vareforbrug og fragtomkostninger samt udbygningen af organisationen. Antallet af fuldtidsmedarbejdere var i 3. kvartal 131 mod 103 i samme kvartal året før. Tilgangen svarer til en stigning på 27% og har medført en stigning i personaleomkostningerne på DKK 5,5 mio. Omkostninger til rejseaktivitet er lidt lavere i kvartalet end året før, men opvejes af generelt lidt højere administrationsomkostninger.

Produktudvikling

Produktudviklingen i 3. kvartal har primært omfattet XcytoMatic samt produktforbedringer og nye applikationer til eksisterende instrumenter.

XcytoMatic er en fuldautomatisk celletæller, som er baseret på Xcyto‐teknologi samt anvendelsen af en prøvekarrusel og en "flow‐through" målecuvette. Instrumentet er rettet mod celletællingsmarkedet, primært inden for farmaceutisk procesudvikling og produktion. XcytoMatic vil i forhold til de konkurrerende produkter besidde en række unikke salgs‐ parametre, hvoraf en af de vigtigste vil være en betydelig højere analysekapacitet.

ChemoMetec overvejer at videreudvikle XcytoMatic, så den kan integreres med en pipet-teringsrobot eller andet prøveudtagningsudstyr, hvorved instrumentet vil kunne indgå i et 100% fuldautomatisk analyse-setup.

Som nævnt i halvårsrapporten for 2020/21 har COVID-19 forårsaget forsinkelser i udvik-lingsarbejdet i forbindelse med XcytoMatic, og udfordringerne er fortsat ind i 3. kvartal. I 4. kvartal er der forventning om, at udviklingstempoet igen kan øges i takt med udrulningen af de nationale vaccinationsprogrammer. Dog forventes COVID-19 løbende at give udfordrin-ger i forhold til fremskaffelse af komponenter til udviklingsarbejdet. Det er forventningen, at XcytoMatic vil være færdigudviklet ultimo 2021.

En ny og opdateret softwareplatform er blevet færdigudviklet og lanceret i 3. kvartal. Den nye softwareplatform vil fremover blive anvendt til både eksisterende og kommende produkter og vil blandt andet gøre det mere enkelt at foretage fremtidige software-opdateringer og udvikle nye applikationer.


IPR og licensaftaler

ChemoMetec er ved udgangen af kvartalet ikke bekendt med indsigelsessager mod selska-bets patenter.

ChemoMetec har indleveret en patentansøgning, som blandt andet er relevant i forbindelse med samarbejdsprojektet careDNA.

ChemoMetec råder ved udgangen af kvartalet over i alt 17 patentfamilier, hvoraf der er udtaget 68 patenter i udvalgte lande, herunder 15 i USA.

Forventningerne til 2020/21

På baggrund af udviklingen i de første ni måneder af regnskabsåret 2020/21 og forvent-ningerne til det resterende kvartal fastholdes forventningerne til regnskabsåret 2020/21, som senest blev opjusteret den 18. marts 2021. Omsætningen forventes i 2020/21 således at ligge i intervallet DKK 263-268 mio., mens driftsresultatet (EBITDA) forventes at blive i niveauet DKK 120-125 mio.

Det skal dog bemærkes, at der fortsat er en begrænset gennemsigtighed og dermed større usikkerhed end normalt omkring udviklingen på de enkelte markeder som følge af COVID-19, især hvad angår udviklingen på LCF-markedet.


Yderligere oplysninger

Adm. direktør (CEO) Steen Søndergaard, ChemoMetec A/S
Telefon: (+45) 4813 1020


Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com.

Vedhæftede filer

Announcement 204 - Interim report Q3 2020_21 Meddelelse 204 - Periodemeddelelse 3. kvartal 2020_21

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk