Vedr.: Ordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S.

Udgivet den 11-04-2018  |  kl. 15:58  |  

København, 2018-04-11 17:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Hermed skal det meddeles, at der onsdag d. 11. april 2018 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen og Horneman A/S med undertegnede som dirigent. Med hensyn til dagsordenen henvises til tidligere fremsendt meddelelse nr. 3 af 20. marts 2018.

Bestyrelsesformanden, Carsten Lønfeldt, aflagde beretning i overensstemmelse med den til Nasdaq Copenhagen A/S den 15. marts 2018 fremsendte årsrapport.

Årsrapporten udvisende et resultat efter skat på DKK 2,4 mio. blev godkendt.

Som medlemmer af bestyrelsen genvalgte generalforsamlingen Carsten Lønfeldt og Jens Kristian Jepsen. Michael Hove, Lars Risager og Ricky Kenbjerg blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. Ved samme lejlighed udtrådte de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Birgit Aagaard-Svendsen og Flemming Viskum, som havde meddelt, at de ikke genopstillede til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Michael Hove som formand for bestyrelsen og Carsten Lønfeldt som næstformand for bestyrelsen.

Til revisor blev genvalgt Ernst & Young P/S.

Det af bestyrelsen fremsatte forslag 5.b om godkendelse af vederlag til bestyrelsen blev vedtaget.

København, den 11. april 2018.

 

Marianne Philip

Dirigent

         Evt. henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Økonomichef Jan Bay på telefon nr. 23 36 22 44.

Vedhæftede filer:

05 2018 Ordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman AS.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
0,00%
 
18/07/18

 
0,00%
 
03:25:01

 
0,00%
 
18/07/18

 
0,00%
 
03:25:01

Social Copy trading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder