Social Trading - Følg andre investorers handler automatisk

En del investorer vil gerne automatisk følge finanseksperter eller strategier med et dokumenteret historisk afkast på de finansielle markeder. Derfor tilbyder Abshire-Smith, at man via platformen Straticator og funktionen Copy Trading kan følge en række forskellige strategier på valuta, råvarer og aktiemarkedet.

Det sker ved, at man dedikerer en sum penge til en sub-konto, som så følger en eksperts eller en strategis signaler og derefter handles der automatisk på de signaler.

Fordelen er, at man til en hver tid selv kan stoppe ned for at følge signaler fra en Copy Trader Master, eller man kan selv lukke ned for handler, som Copy Trader Master har foretaget.

Nedenfor kan du se en række af de Copy Trader Masters, som du via Straticator kan følge. Vil du have yderligere information så kontakt Søren Adelvard på [email protected] eller ring på 8830 0007.

 

NPinvestor.dk Trading er affiliate til Abshire-Smith. Det betyder, at man ikke er kunde hos NPinvestor.dk Trading eller har noget kundeforhold til NPinvestor.dk Trading, men derimod udelukkende til Abshire-Smith.

Det betyder samtidig, at NPinvestor.dk Trading får betaling i forhold til den volumen, som det skaber, når kunder skaffet af NPinvestor.dk Trading handler eller følger Strategier ved at Copy Trade.

Det samme afregninsgforhold er gældende for de fleste skabere af strategier, som man som kunde hos Abshire-Smith kan følge via Straticator.

Risiko: Der er altid risiko ved investering, og som investor skal man huske på, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidig indtjening. Der er samtidig tale om gearede investeringer, hvilket øger risikoen. Det opnåede afkast på ens egen konto kan svinge i forhold til det opnåede afkast på Copy Trader Masters konto. Er du i tvivl så søg uafhængig rådgivning. 

Straticator – Sådan kopierer du andres handler

Hvis du vil følge andres handler, så logger du ind på Straticator og går derefter ind under Tool Box – Shared To Me - Copy Trader Masters. Her kan du se, hvilke Copy Trader Master, som du kan følge.

Vælger du en Copy Trader Master og trykker på Show Performance, så kan du se afkastet i den periode, som du ønsker. Vælger du f.eks. SPX500 Robot I og trykker på Show Performance kommer følgende op, hvor du kan se Performance (blå er afkast, mens rød er udnyttelse af margin):

Vælger du så at følge SPX500 Robot I, så går du tilbage til oversigten under Toolbox – Shared To Me - Copy Trader Master, trykker på SPX500 Robot I og trykker på Follow.

Her skal du under account vælge, hvilken konto, der skal følge Copy Trader Masteren og med hvilket beløb, du vil følge Copy Trader Masteren. Tryk derefter Save. Derefter starter du med at følge en Copy Trader Master.

Vil du ændre i beløbet som du følger Copy Trader Masteren med, ændre kontoen, pause eller stoppe med at følge en Copy Trader Master, så skal du gå ind under Trading – Copy Trade

Her kan du under Edit ændre i forholdene og f.eks. sætte den på pause ved at fjerne fluebenet fra Active og trykke save. Du kan også ændre beløb, konto, etc. Trykker du delete fjerner du alle oplysninger. Husk at der stadig kan være handler åbne, som du skal lukke ned manuelt.

Copy Trader Masteren har fuld råderet over, hvad der sker på hans eller hendes egen konto, og derfor kan den beskrevne strategi afviges. Copy Trader Masteren kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for tab som følge af, at man som kunde hos Abshire-Smith har fulgt Copy Trader Masteren.