Årsrapport 2020

Udgivet den 23-02-2021  |  kl. 13:43  |  

Resultatet før skat udgør 37,3 mio.kr., hvilket er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet 35-40 mio.kr. Resultatet efter skat udgør 30,2 mio. kr.

Det er et særdeles tilfredsstillende resultat i et år, som i høj grad har været påvirket af COVID-19 pandemien og de økonomiske konsekvenser heraf. Aktivitetsniveauet på investeringsområdet og formidling af realkreditlån har været højt. Der er fortsat stor usikkerhed om den fremtidige samfundsmæssige økonomiske udvikling som følge af COVID-19, og hvorledes kundernes økonomi vil blive påvirket heraf på længere sigt. Dette har medført øgede nedskrivninger på udlån mv., og der er indregnet et ledelsesmæssigt tillæg på 16,6 mio.kr. vedrørende forventede kredittab relateret til COVID-19.

Året 2020 i overskrifter:
•           Basisindtjeningen stiger med 4% til 48,5 mio. kr.
•           Positive kursreguleringer på 11,7 mio.kr.
•           Nedskrivninger på udlån udgør 22,9 mio.kr. inkl. et ledelsesmæssigt tillæg på 16,6 mio.kr. vedrørende forventede kredittab relateret til COVID-19.
•           Resultat før skat udgør 37,3 mio.kr.
•           Kapitalen er styrket i 2020 og kapitalprocenten er steget fra 16,6 til 19,2.
•           Udlån er uændret i forhold til 2019 og udgør 1,6 mia.kr.
•           Indlån stiger med 10,1% til 3,0 mia.kr.

Det er forventningen, at koncernen i 2021 vil opnå et resultat før skat i niveauet 32 - 42 mio.kr.

Venlig hilsen
Nordfyns Bank

Vedhæftede filer

Meddelelse_nr2_2021 Årsrapport2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk