Information og regler for brug af indhold fra NPinvestor.dk

Alt indhold og materiale produceret af NPinvestor.dk og produktvaremærker (SignalListen, BørsUdsigten og Aktiemagasinet DK TRENDS) er underlagt dansk lov om ophavsret og andre immaterielle rettigheder.

Med materiale og indhold skal forstås: Nyheder, analyser, interviews, kommentarer, debatindlæg m.m. gengivet via tekst, billeder, lyd, video, Ipod og anden multimedia distribution, der er produceret af eller givet i licens til NPinvestor.dk og som anvendes af og på npinvestor.dk.

For brugere af NPinvestor.dk betyder det følgende:

Kopiering m.v.

Privatpersoner

Alle artikler, fotografier, grafik og andet materiale offentliggjort på npinvestor.dk er til rådighed for læsning og visning for NPinvestor.dks brugere.

Der må gerne kopieres – print eller i digital form - til dit eget private brug. Dette gælder kun og alene for fysiske personer, hvis det udelukkende sker til eget personligt brug inden for husstanden, jf. ophavsretslovens § 12. Kopi må ikke distribueres videre til trediepart.

Virksomhed

Der må ikke – uden forudgående aftale - udprintes artikler eller rundsendes materiale via e-mail (kopieret fra NPinvestor.dk eller abonnementsprodukter) m.v. Heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.

Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling af materiale fra NPinvestor.dk som hhv. privatperson eller virksomhed, kræver en udtrykkelig aftale med NPinvestor.dk.

For virksomheder kan laves en nærmere aftale - Virksomhedsaftale - som giver adgang til brug og anvendelse af indhold fra NPinvestor.dk i virksomheden overfor virksomhedens medarbejdere.

Nærmere aftale om køb af artikler, analyser m.m. for hhv. privatpersoner og virksomheder skal ske til NPinvestor.dk på tlf. 8830 0000.

Links

Der må gerne henvises til forsiden af - npinvestor.dk - med tydelig kildeangivelse.

NPinvestor.dk ønsker at gøre det nemt og enkelt for debattører på npinvestor.dk hvorfor det er tilladt debattere og linke til indhold på NPinvestor.dk.

Enkeltstående brug af dybe links eller privat brug af RSS-nyhedslister er tilladt og velkomment.

Der accepteres på ingen måde en systematisk og gentagen brug af RSS-nyhedslister i kommercielt øje med, dybe links m.m., direkte til underliggende materiale på npinvestor.dk gældende for både private, organisationer og kommercielle virksomheder.

Det er heller ikke tilladt at indbygge NPinvestor.dks website, så det virker og kommer til at se ud, som om websiten er en del af en anden hjemmeside, uden forudgående aftale med NPinvestor.dk.

Overtrædelse heraf vil medføre krav om erstatning, vederlag og godtgørelse.

NPinvestor.dk er på ingen måde ansvarlig for indholdet på websites, som NPinvestor.dk linker til.

Nærmere aftale om link og brug af RSS m.m. for hhv. privatpersoner og virksomheder skal ske til NPinvestor.dk på tlf. 8830 0000.

Der henvises i øvrigt til ophavsretloven hos Statens Retsinformation: Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation

Senest opdateret: 2. Januar 2009