Købs og salgs signaler giver mulighed for at købe vinderaktierne og sælge taberaktierne

Signallisten

Fordele med købs og salgs signaler på aktier og investeringsforeninger

  • Udsender automatisk aktuelle købs og salgs signaler dagligt 
  • Gør dig hurtigere i stand til spotte og målrette sigtet efter handler med profit potentiale 
  • Styrker grundlaget til bedre at planlægge konkrete handler
  • Giver en solid og enkel overvågning af markedet og enkelt aktier
  • Giver ny energi til at styrke din portefølje
  • Giver indikative stop loss niveauer og bedre "timing" af handler

Du kan spotte og planlægge dine handler, styre din portefølje effektivt og pleje din formue optimalt

Signallisten

Om købs og salgs signaler

Køb og salgs signaler findes til flere markeder. Listen med signalerne fremtræder i mailen som fremsendes dagligt og kan altid findes online på NPinvestor.dk hvilket dog kræver at man er logget ind.

Hvordan bliver købs og salgs signaler skabt ?

Købs og salgs signaler fremkommer via tekniske analyse modeller og parametre - man kan beskrive signalerne som alarmer der bl.a. viser hvornår en aktie bør købes eller sælges. De vigtige signalændringer for f.eks. en aktie, viser hvornår de tekniske modeller indikerer at den kan købes eller sælges, og fremkommer af beregninger, baseret på tekniske indikatorer og algoritmer, som monitorerer, beregner og analyserer udviklingen i markedet detaljeret, og deraf søger at øge sandsynligheden for at "time" om en aktie er nået i bund eller en top i sin bevægelse og. Købs og salgs signaler dannes på baggrund af 100% objektive tekniske analyser uden nogen former for subjektive holdninger eller vurderinger.

Dette giver den aktive investor en effektiv metode til at "spotte" nye gevinstmuligheder eller minimere eventuelle tab.

Købs og salgs signalerne er udviklet af NPinvestor.dk og har været på markedet i 10 år. Modellen der genererer signallisterne bygger på mange års erfaring i brug af værdipapir analyse med særligt fokus på de tekniske muligheder. Signalerne har en kort til mellemlang tidshorisont.

Købs- og salgssignaler genereres ud fra de daglige lukke kurser fra det givne marked på baggrund af en avanceret model, der kombinerer forskellige tekniske analysemodeller - herunder Bollinger, Stochastics variabel, MACD, Parabolic mm. Alle beregninger sker på lukkekurser. Modellen er udviklet på baggrund af mere end 20 års erfaringer med tekniske analyser og algoritmer.

Modellen er baseret på tekniske analyse parametre, som genererer købs og salgs signaler på de enkelte aktier. Summen af disse analyseparametre afgør modellens endelige analyseresultat og dermed skabes et købs eller salgs signal for den enkelte aktie. Alt afhængig af trenden i markedet, handelsaktiviteten i værdipapiret og styrken af de tekniske indikatorer afgør hvorvidt der er tale om et salg eller køb og ligeså hvornår en ændring opstår - hvorved en alarm for skiftet mellem køb og salg optræder. 

Købs- og salgsignaler giver mulighed for at købe vinderaktierne og sælge taberaktierne, så du kan planlægge og styre din portefølje optimalt

Købs- og salgssignaler giver dig en oversigt hver dag til at spotte investeringsmuligheder og et redskab til at udvælge aktier på en nem og hurtig måde. Signallisten er også et stærk redskab til at "time" handler da du signalerer hvornår der er skift mellem køb og sælg i alle aktier. Du modtager konkrete handelssignaler på børsnoterede selskaber, f.eks. Novo Nordisk, Pandora, Vestas mm., så du kan planlægge og overvåge dine investeringer og portefølje optimalt så du kan maksimere din profit. 

Ansvarsfraskrivelse
NPinvestor.dk yder IKKE investeringsrådgivning. Produktet er alene beregnet til almindelig oplysning og kan aldrig stå alene som grundlag for en eller flere investeringsbeslutninger. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Vilkår og betingelser
Tegning af abonnement på et af NPinvestor's produkter eller tjenester er underlagt selskabets generelle vilkår og betingelser. Læs mere her.

 

Få adgang til Signallisterne

Få adgang til den komplette liste af købs og salgs signaler, ved at aktivere den under din profil. Signallisterne er gratis i en periode.

Vi har følgende Signallister som du kan tilmelde dig gratis i en periode:
Signallisten Danske aktier
Signallisten Svenske aktier
Signallisten Investeringsforeninger

Det eneste du skal gøre er, at oprette en bruger og aktivere de lister du ønsker under din profil.