Fuldt booket til 2016 millionærkurset. 

Tilmeldingen er åben for venteliste til 2017 >>

Knæk koden til aktiemarkedet på eksklusivt investor kursus

Du lærer at tage styringen, undgå faldgruberne og øge værdien af din formue !

 

Millionærkursus med Axel Steuch - Danmarks mest succesrige investor kursus hvor du lærer at finde vinder aktierne og reducere risikoen
 

Har du en strategi med din formue, pension eller opsparing ? 

Vil du undgå ubehagelige overraskelser ?

Træffer du beslutninger på mavefornemmelser, rygter eller avisoverskrifter? 

Har du overladt din formue eller opsparing til banken eller andres planer ? 

Tager du store risici eller ridder du blot med på bølgen så dine afkast er tilfældige ?
 

Grib muligheden og få opgraderet din viden og værktøjer med Axel Steuch på Danmarks mest eksklusive kursus for investorer !

Kom med til Danmarks mest succesrige kursus for private investorer - 3-dage du aldrig vil glemme!

Det er med stor fornøjelse at vi nu igen kan invitere dig til 3-dags Millionærkursus i Aktieanalyse med en af Danmarks dygtigste og mest erfarne, aktie- og analyseeksperten Axel Steuch.

Axel Steuchs Millionærkursus giver dig en unik mulighed for at forbedre dine investeringer i aktiemarkedet gennem intensiv undervisning. Udgangspunktet for undervisningen er Axel Steuchs viden, erfaring og indsigt i de finansielle markeder, investeringsstrategier, analyse og metoder.

Axel Steuch | billede upload hos picee.dk
 

 

Kursussted Jylland, Århus
Afholdes på Århus universitet hos Studenterhusfonden

 

 

Kursussted Sjælland, Vedbæk 
Afholdes på Hotel Marina

 

Kursusprisen:
Prisen er kr. 5.200,- (ex. moms) for alle 3-dage og inkluderer fuld forplejning.

Kursusmateriale: 
Lægges på online og uddeles i forbindelse med kursusdage.

Se også kursusprogrammet nedenfor.

Gå ikke glip af denne unikke mulighed, som har opnået meget stor anerkendelse hos tidligere deltagere!

Kursister har udtalt følgende om Millionærkurset:

- "Jeg må sige at det er godt gået - du har jo ramt markedet helt præcist!"

- "Mit investeringsarbejde er blevet meget mere interessant!
Jeg er meget glad for, at jeg i år deltog i Millionær-kurset, det har på mange måder gjort mit investerings arbejde meget mere interessant. Det har også været en glæde at have mødt dig personligt. Håber vi i det nye år kan fortsætte med at udveksle erfaringer."

- "Jeg har fulgt Axels råd på den lange bane, når markedet skiftede mellem bear og bull-marked, og jeg forstår, at han har ret, både med forudsigelser og forbehold, som fejlmargin."

-  "Den grundlære jeg i sin tid har fået via min læretid hos dig, har været til uvurderlig nytte"

Millionærkurset giver den aktive og interesserede investor en optimal mulighed for at udvide og optimere sin viden om aktieanalyse og derved forøge sine indtjeningsmuligheder betragteligt!

Indhold og program for Millionærkurset
Axel Steuchs Millionærkursus giver dig en helt unik mulighed for at forbedre dine investeringer i aktiemarkedet gennem intensiv undervisning. Udgangspunktet for undervisningen er Axel Steuchs viden, erfaring og indsigt i de finansielle markeder, som man bl.a. kan læse om i Axel Steuch's investorbog 
"Vinderstrategier i Aktiemarkedet".

  • Du lærer at opbygge din formue, som en seriøs forretning.
  • Du får forøget din viden og styrket dine kompetencer, så du kan optimere mulighederne for at opnå bedre resultater med dine investeringer.
  • Du lærer selvstændigt at analysere aktiemarkedet, dets sektorer, brancher, delbrancher og individuelle aktier, så du uafhængigt af eksterne rådgivere kan fatte dine investeringsbeslutninger.
  • Du lærer at blive en god investeringshåndværker og benytte analysesystemet Vikingens grafiske analyse (GA), tekniske analyse (TA) og regnskabsanalyse (RA).

Drømmer du om at tjene penge på din opsparing ved hjælp af investering i aktier?

Det afgørende er at du følger den rette strategi. Nedenfor i tabellen ser du to realistiske aktiestrategier og deres afkast i løbet af de seneste 15 år, siden IT-Boblens top i 2000 til 2015.

Axel's konjunkturstrategi bruger Bollingers signalmodel til at købe når kurserne er i bund og sælge på toppen. Den langsigtede aktiestrategi køber en bred portefølje af danske aktier og beholder dem. Resultatet af de to strategier ser du i tabellen nedenfor.

Strategi
2000
2015
Resultat
Årligt afkast
Konjunkturstrategi - "Køb og Sælg"
100
672
572%
13%
Langsigtet strategi - "Køb og Behold"
100
300
199%
5%

 

Kilde: Analysesystemet VIKINGEN. Bollinger signalmodel.
Note: Afkastet er beregnet med Bollinger signalmodel, som måned for måned fortæller, hvornår du skal købe ved konjunkturbunden og sælge ved toppen.

Man kan se at "Køb og Sælg" strategien på 15 år har fået 100 kr. investeret i danske aktier til at stige i værdi til 672 kr. Det svarer til et årligt afkast på 13 % i snit for hele perioden. Det er netop hvad Axel's konjukturtilpassede aktiestrategi har præsteret i løbet af de seneste 15 år.

Havde du derimod købt en langsigtet portefølje med danske aktier i 2000 og beholdt dem til i dag, så var 100 kr. steget til 300 kr. Det svarer til et årligt afkast på 5 i samme periode. 

Kan du få øje på forskellen?

Det flotte afkast af Axel's konjunkturstrategi er opnået ved hjælp af seriøs risikostyring . Det vil sige at du undgår at tabe penge, når kursværdien falder i løbet af lavkonjunkturerne.

Du høster simpelthen gevinsten af dine aktier, når aktiekonjunkturen topper. Du venter med at købe igen til, når aktiekonjunkturen bunder. Bollinger signalmodellen giver dig hurtig adgang til købs- og salgssignalerne! Derved undgik du at tabe i alt 75% ad værdien af dine aktier i periodens tre perioder med faldende kurser. 

En anden teknik du også lærer, er at du i de stigende markeder investerer i de aktier, der stiger hurtigst.

 

Millionærkursus venteliste

Tilmelding til millionærkurset er lukket. 

Her kan du skrive dig på ventelisten, så kontakter vi dig når der er nye datoer klar.

Kursusmateriale

På Millionærkurset modtager man al materiale som en del af kursusprisen

Målgruppe

Målgrup­pen for Millionær kurset er private investorer, hvor der er plads til ny­be­gyn­de­ren såvel som den øvede eller er­far­ne in­ve­stor. 

Du behøver ikke nogen for­kund­ska­ber, andet end vilj­en til at give din op­spa­ring en seriøs be­hand­ling. 

Det kan tid­li­ge­re Mil­li­onærkur­si­ster skri­ve under på!

Om Axel Steuch

 

Axel Steuch | hosted by picee.dkAxel Steuch har 45 års erfaring med investering i de finansielle markeder og fra erhvervslivet, samt teoretisk ballast bl.a. fra studier af finansiel teori fra 1960erne og ind i det nye årtusinde.

I løbet af sin karriere har han bl.a. været konsulent for Verdensbanken, direktør for investeringsforeningen PivatInvest, direktør for AMA Asset Managemenet, 10 år i finansafdelingen i Carlsberg/Tuborg samt i Handelsbanken i København og Hambros Bank i London.

Ydermere har Axel Steuch udgivet adskillige finansielle publikationer, og været ansvarlig for aktieskoler, der har uddannet flere tusinde private investorer.

Vilkår og betingelser

Tilmelding er bindende uanset om der ikke er fremsendt faktura såfremt deltageren har foretaget en tilmelding via tilmeldingsformularen, sendt en mail eller ringet. NPinvestor.​dk og Axel Steuch for­be­hol­der sig ret til at af­ly­se eller flyt­te et gi­vent ar­ran­ge­ment, kursus eller lek­tion såfremt an­tal­let af del­ta­ge­re ikke er acceptabelt eller det af anden grund ikke vur­de­res for­svar­ligt at gen­nemføre på det op­rin­de­li­ge tids­punkt. Såfremt et kursus aflyses uanset grund vil alternativ kursus på anden dato blive tilbudt i kompensation. Aflyses et kursus helt eller delvist endegyldigt får kursisten penge retur svarende til det givne aflyste dage.

NPinvestor.​dk tager for­be­hold for fejl, mang­ler og even­tu­el­le mis­forståelser eller in­for­ma­tio­ner som måtte være skre­vet eller ud­sendt på npinvestor.​dk eller pr. e-mail. Tilmelding er bindende.

Læs mere om vilkår og betingelser.