Knæk koden til aktiemarkedet på eksklusivt investor kursus! 

 

Tag på Millionærkursus - Danmarks mest succesrige investorkursus for private investorer og lær hvordan du opnår ekseptionelle afkast.

Det er med stor glæde, at vi nu kan invitere dig på Axel Steuch's Millionærkursus - en af Danmarks dygtigste og mest erfarne aktieeksperter og underviser. Axel Steuch er bl.a. forfatter til en af markedets mest succesrige bøger om investering "Vinderstrategier i aktiemarkedet".

Du lærer at:

  • Tage styringen over dine investeringer
  • Finde vinderaktierne
  • Begrænse din risiko
  • Undgå faldgruberne og
  • Øge værdien af din formue og opsparing!

 

 

Gå ikke glip af denne unikke mulighed, som har modtaget stor anerkendelse hos tidligere deltagere!

Kursister har udtalt følgende om deres deltagelse på Millionærkurset:

- "Jeg må sige at det er godt gået - du har jo ramt markedet helt præcist!"

- "Mit investeringsarbejde er blevet meget mere interessant!
Jeg er meget glad for, at jeg i år deltog i Millionær-kurset, det har på mange måder gjort mit investerings arbejde meget mere interessant. Det har også været en glæde at have mødt dig personligt. Håber vi i det nye år kan fortsætte med at udveksle erfaringer."

- "Jeg har fulgt Axels råd på den lange bane, når markedet skiftede mellem bear og bull-marked, og jeg forstår, at han har ret, både med forudsigelser og forbehold, som fejlmargin."

- "Den grundlære jeg i sin tid har fået via min læretid hos dig, har været til uvurderlig nytte."

 

Grib muligheden og få opgraderet din viden og værktøjer med Axel Steuch på Danmarks mest eksklusive kursus for investorer !

Axel Steuchs Millionærkursus giver dig en unik mulighed for at forbedre dine investeringer i aktiemarkedet gennem en koncentreret, pædagogisk og fagligt kvalificeret undervisning. Udgangspunktet for undervisningen er Axel Steuchs mangeårige viden, erfaring og indsigt i de finansielle markeder, investeringsstrategier, analyse, handel og porteføljestyring.

Axel Steuch | billede upload hos picee.dk
 

 

Kursussted København
Afholdes på Kay Fiskers Plads 9, Atrium konferencelokale, 2300 København S (Ferring bygningen bag Fields)

Kursussted Århus

Afholdes på Scandic Hotel, The Mayor, Banegårdspladsen 14, 8000 Århus

Kursusprisen:

Kursusprisen: Prisen er kr. 6.000,- + moms for alle 3 kursusdage fra 9-17 inklusiv al undervisningsmateriale og opgaver samt fuld forplejning.

Kursusmateriale: 
Adgang til kursusmateriale lægges online i forbindelse med kursusdage.

Se også kursusprogrammet nedenfor.

Millionærkurset giver den aktive og interesserede investor en optimal mulighed for at udvide og optimere sin viden om investering, finansmarkederne, aktieanalyse og værktøjerne til at forøge sine gevinstmuligheder betragteligt!

Har du en strategi med din formue, pension eller opsparing? 

Vil du undgå ubehagelige overraskelser med din opsparing eller formue?

Træffer du beslutninger på mavefornemmelser, rygter eller avisoverskrifter? 

Har du overladt styringen og kontrollen med din formue eller opsparing til banken eller andre? 

Tager du store risici eller ridder du blot med på bølgen af tilfældige afkast?
 

Indhold og program for Millionærkurset

Axel Steuchs Millionærkursus giver dig en helt unik mulighed for at forbedre dine investeringer i aktiemarkedet gennem koncentreret, pædagogisk og fagligt kvalificeret undervisning. Udgangspunktet for undervisningen er Axel Steuchs viden, erfaring og indsigt i de finansielle markeder.

  • Du lærer at opbygge din formue, som en seriøs forretning.
  • Du får forøget din viden og styrket dine kompetencer, så du kan optimere mulighederne for at opnå bedre resultater med dine investeringer.
  • Du lærer selvstændigt at analysere aktiemarkedet, dets sektorer, brancher, delbrancher og individuelle aktier, så du uafhængigt af eksterne rådgivere kan fatte dine investeringsbeslutninger.
  • Du lærer at blive en god investeringshåndværker og benytte analysesystemet Vikingens grafiske analyse (GA), tekniske analyse (TA) og regnskabsanalyse (RA).

Drømmer du om at tjene penge på din opsparing ved hjælp af investering i aktier?

Det afgørende er at du følger den rette strategi. Nedenfor i tabellen ser du to realistiske aktiestrategier og deres afkast i løbet af en 15 år perioden fra IT-Boblens top i 2000 til 2015.

Axel's konjunkturstrategi køber når kurserne er i bund og sælger på toppen. Den langsigtede aktiestrategi køber en bred portefølje af danske aktier og beholder dem. Resultatet af de to strategier ser du i tabellen nedenfor.

Strategi
2000
2015
Resultat
Årligt afkast
Konjunkturstrategi - "Køb og Sælg"
100
672
572%
13%
Langsigtet strategi - "Køb og Behold"
100
300
199%
5%

 

Kilde: Analysesystemet VIKINGEN. Bollinger signalmodel.
Note: Afkastet er beregnet med Bollinger signalmodel, som måned for måned fortæller, hvornår du skal købe ved konjunkturbunden og sælge ved toppen.

Man kan se at "Køb og Sælg" strategien i perioden over 15 år har fået 100 kr. investeret i danske aktier til at stige i værdi til 672 kr. Det svarer til et årligt afkast på 13 % i snit for hele perioden. Det er netop hvad Axel's konjukturtilpassede aktiestrategi har præsteret i løbet af perioden på 15 år.

Havde du derimod købt en langsigtet portefølje med danske aktier i 2000 og beholdt dem til 2015, så var 100 kr. steget til 300 kr. Det svarer til et årligt afkast på 5 % i samme periode. 

Kan du få øje på forskellen?

Det flotte afkast af Axel's konjunkturstrategi er opnået ved hjælp af seriøs risikostyring. Det vil sige at du undgår at tabe penge, når kursværdien falder i løbet af lavkonjunkturerne.

Du høster simpelthen gevinsten af dine aktier, når aktiekonjunkturen topper. Du venter med at købe igen til, når aktiekonjunkturen bunder. Bollinger signalmodellen giver dig hurtig adgang til købs- og salgssignalerne! Derved undgik du at tabe i alt 75% af værdien af dine aktier i periodens tre perioder med faldende kurser. 

En anden teknik du også lærer, er at du i de stigende markeder investerer i de aktier, der stiger hurtigst.

Venteliste

Tilmelding til millionærkurset er lukket. 

Her kan du skrive dig på ventelisten, så kontakter vi dig når der er nye datoer klar.

Kursusmateriale

Deltagere på Millionærkurset får automatisk adgang til al kursusmateriale for alle dage og det er inkluderet i prisen.

Målgruppe

Målgrup­pen for Millionær kurset er private investorer.

Det vigtigste er vilj­en til at give din formue og op­spa­ring en seriøs be­hand­ling. Det kan tid­li­ge­re Mil­li­onærkur­si­ster skri­ve under på!  

Deltagere kan såvel være den passive som aktive investor og opsparer. 

Man behøver ikke nogen ekstraordinære for­kund­ska­ber eller lang erfaring.

Om Axel Steuch

 

Axel Steuch | hosted by picee.dkAxel Steuch har 45 års erfaring med investering i de finansielle markeder, samt teoretisk ballast bl.a. fra studier af finansiel teori og praksis i en menneskealder.

I løbet af sin karriere har han bl.a. været konsulent for Verdensbanken, direktør for investeringsforeningen PrivatInvest, direktør for AMA Asset Managemenet, 10 år i finansafdelingen i Carlsberg/Tuborg samt i Handelsbanken i København og Hambros Bank i London.

Ydermere har Axel Steuch udgivet adskillige finansielle publikationer, og været ansvarlig for aktieskoler, der har uddannet flere tusinde private investorer.

Vilkår og betingelser

Tilmelding er bindende såfremt deltageren har foretaget en tilmelding via tilmeldingsformularen, sendt en mail eller ringet vedr. tilmelding, også selvom NPinvestor ikke har fremsendt en faktura. Tilmeldingen til kurset gælder for 3 dage. NPinvestor A/S og Axel Steuch for­be­hol­der sig ret til at af­ly­se eller flyt­te et gi­vent ar­ran­ge­ment, kursus eller lek­tion såfremt an­tal­let af del­ta­ge­re ikke er acceptabelt eller det af anden grund ikke vur­de­res for­svar­ligt at gen­nemføre på den op­rin­de­li­ge dag eller tids­punkt. Såfremt et kursus aflyses, uanset grund vil alternativ kursusdag eller forløb, på anden dato/datoer blive tilbudt i kompensation. Aflyses et kursus endelydigt delvist eller helt (alle dage) får kursisten penge retur svarende til det givne aflyste dage.

NPinvestor.​dk tager for­be­hold for fejl, mang­ler og even­tu­el­le mis­forståelser eller in­for­ma­tio­ner som måtte være skre­vet eller ud­sendt på NPinvestor.​dk, på andre medier eller pr. e-mail. 

Læs mere om vilkår og betingelser.