Årsregnskabsmeddelelse 2019 - Udsættelse af generalforsamling

Udgivet den 30-03-2020  |  kl. 09:17  |  

Selskabsmeddelelse nr. 3 / 2020

30. marts 2020

Årsregnskabsmeddelelse 2019 - Udsættelse af generalforsamling

NewCap Holding A/S´s årsrapport offentliggøres hermed.

2019 har været præget af 2 væsentlige forhold, dels gennemførelse af salget af koncernens forretningsaktiviteter, og dels afviklingen af de aktiviteter, der ikke indgik i transaktionen.

Som følge af beslutningen om salg af koncernens svenske forretningsaktiviteter er resultat heraf indregnet som resultat af ophørte aktiviteter. Samtidig er resultatopgørelsen påvirket af, at som følge af afhændelse af dattervirksomheder m.v. er reserve for valutakursregulering vedrørende tidligere år delvist opløst, og ca. DKK 49,0 mio. er udgiftsført via resultatopgørelsen, indeholdt i resultat af ophørende aktiviteter. Posten vedrører valutakursændringer, der primært kan henføres til tidligere år indregnet i anden totalindkomst. Effekten på koncernens egenkapital er DKK 0 mio.

Der er pr. 31. december 2019 konstateret en negativ dagsværdiregulering af tilgodehavender fra earn out ved salg af virksomheder på DKK -31,3 mio., der er udgiftsført under fortsættende aktiviteter i 2019. Den negative regulering er en følge af en ekstraordinær afgang i kapital under forvaltning som oplyst, dels i periodemeddelelse for 3. kvartal 2019, jf. selskabsmeddelelse nr. 14 - 2019, og dels i selskabsmeddelelse nr. 2 - 2020.

Årets resultat efter skat blev herefter et underskud på DKK -78,2 mio. Eksklusiv den ovenfor omtalte valutakursregulering er det et underskud på DKK -29,2 mio. inklusive den omtalte negative dagsværdiregulering af tilgodehavende earn out fra salg af virksomhed på DKK -31,3 mio. Eksklusiv den negative dagsværdiregulering af earn out udgør årets resultat et overskud på DKK 2,1 mio.

Finansielle highlights 2019

Årets resultat af primær drift af fortsættende aktiviteter blev et underskud på DKK -9,5 mio., (2018: DKK -21,8), en forbedring på 12,3 mio.
 Årets resultat af primær drift af ophørte aktiviteter blev et overskud på DKK 4.2. mio., (2018: DKK 2,7 mio.), en stigning på DKK 1,5 mio. på trods af, at en stor del af den gennemførte afvikling af de aktiviteter, der ikke indgik i den gennemførte transaktion er afviklet herunder
 Årets resultat efter skat blev på DKK -78,2 mio. (2018: DKK -82,7).
 Ultimo året udgjorde koncernens egenkapital DKK 164,1 mio. (2018: DKK 207,6). Dette svarer til at den indre værdi er 1,30 pr. aktie.

Forventninger til 2020
Som følge af at koncernen ikke længere har kundevendte aktiviteter og at dagsværdien af koncernens earn out aftaler kan påvirkes af udefra kommende forhold har bestyrelsen valgt ikke at udmelde forventninger til koncernens resultat for 2020.

Bestyrelsen forventer at tage beslutning om udlodning af udbytte i forbindelse med offentliggørelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2020 og efter modtagelse af 1. års betaling på earn out aftale.

Efterfølgende begivenheder - Finansiel uro som følge af Corona virus
De finansielle markeder er i 2020 ramt af betydelige kursfald som følge af spredning af Corona virus, herunder også fald i valutakursen SEK/DKK. Det er endnu forbundet med betydelig usikkerhed, hvordan dette vil udvikle sig, herunder hvordan de finansielle markeder vil udvikle sig på kort og lang sigt og virkning af igangsatte og mulige fremtidige finans- og pengepolitiske tiltag, samt i hvilket omfang det kan indvirke på de aktiviteter, der ligger til grund for indgåede aftaler om earn out fra salg af virksomheder. Det er derfor ikke muligt at vurdere indvirkninger på fremtidige indtægter fra earn out betalinger på både kort og lang sigt og dermed dagsværdien af tilgodehavende earn out fra salg af virksomheder.

Den primære aftale om earn out er baseret på en andel af indtægter fra kapitalforvaltning. Et fald i markedsværdi af den forvaltede kapital vil grundlæggende medføre et fald i indtægter proportionalt med en ændring i den bagvedliggende kapital under forvaltning. Som følge af den negative udvikling på de finansielle markeder hidtil i 2020 er den kapital under forvaltning, der indgår i beregningsgrundlaget for earn out betalinger, i SEK faldet med 19,5% (Opgjort pr. 26. marts 2020).

En mulig indvirkning af ovenstående forhold er ikke indregnet i det udførte skøn af dagsværdien af tilgodehavende earn out pr. 31. december 2019, da Corona udbruddet anses som en ikke-regulerende begivenhed, hvis effekt først indregnes i 2020.

Udsættelse af generalforsamling
Bestyrelsen har valgt at udsætte afholdelse af den ordinære generalforsamling i henhold til bekendtgørelse om håndtering af Coronavirussygdom. Indkaldelse til ordinær generalforsamling vil ske snarest muligt efter ophør af forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger.

For en yderligere uddybning af ovenstående henvises til selskabets årsrapport 2019, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside: www.newcap.dk

Med venlig hilsen

Peter Steen Christensen
Direktør og bestyrelsesmedlem

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen
Telefon: +45 8816 3000
E-mail: info@newcap.dk

Vedhæftede filer

Selskabsmeddelelse 3 2020 NewCap_AR19_DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:08 Booking varsler beskeden stigning i bestilte overnatninger - aktie dykker
17:03 Fredagens aktier: C25 haltede efter udlandet - Mærsk sendt ned og Netcompany hacket
17:00 Fredagens obligationer: Rentestigninger blev afløst af fald
16:54 Amerikansk rumfartsselskabs aktie flyver til månen efter vellykket landing
15:41 USA/åbning: Afdæmpede stigninger efter torsdagens fest - Nvidia fortsætter op
15:32 Amerikansk mediagigant bakker over 9 pct. efter skuffende indtjening
15:22 Netcompany-aktie dykker efter bekræftet hackerangreb
15:13 Hackere lækker kildekode og passwords fra Netcompany: Truer den danske stat
15:02 Valuta: Pund tager revanche mod dollar for første gang siden januar
14:33 USA/tendens: Rolig åbning i udsigt efter torsdagens aktiefest
14:27 ECB's Simkus finder plads til en pengepolitisk lempelse til sommer
14:25 ISS får lavere kursmål hos Carnegie
13:52 Effekten fra ECB's renteforhøjelser har ifølge direktionsmedlem toppet
13:24 Greenmobility nedjusterer til 2023: Justeret praksis udskyder indtjening til senere
12:52 Europa/aktier: Europæiske aktier halter efter amerikansk aktiefest
11:53 Genmab får løftet anbefaling til "outperform" fra "market perform" hos BMO
11:51 Aktier/middag: Fortsat mat stemning i C25 - ISS i bunden igen
11:35 Obligationer/middag: Renten fortsætter frem - stærke aktiemarkeder kan få Fed til at tøve
11:31 Novos Wegovy kan løfte USA's vækst, mener Goldman
10:06 Tyske selskabers syn på forretningsklimaet er lysere i februar