Alm. Brand A/S: Delårsrapport for 1. kvartal 2021

Udgivet den 06-05-2021  |  kl. 06:30  |  

Selskabsmeddelelse nr. 7/2021

Delårsrapport for 1. kvartal 2021

Alm. Brands resultat for 1. kvartal 2021 blev et overskud på 137 mio. kr. før skat mod et overskud af fortsættende aktiviteter på 41 mio. kr. i 1. kvartal 2020. Resultatet afspejler en tilfredsstillende resultatudvikling i såvel Forsikring som Pension, omend Covid-19 lagde en dæmper på væksten. Kvartalets resultat indeholder omkostninger relateret til de indgåede partnerskabsaftaler og er samlet set tilfredsstillende.Der blev i kvartalet som ventet set en lavere skadesfrekvens for en bred vifte af forsikringsprodukter som følge af den af Covid-19 afledte delvise nedlukning af samfundet. Endvidere var kvartalet præget af et gunstigt forløb for vejrligsskader, men til gengæld var frekvensen af storskader større end forventet.Forventningerne til åres resultat opjusteres til 650-700 mio. kr. mod tidligere 600-650 mio. kr. med afsæt i såvel en positiv udvikling i forsikringsdriften som et positivt investeringsresultat i det forgange kvartal.

Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

"Resultatet er samlet set tilfredsstillende i en periode, der fortsat har været præget af Covid-19 med færre skader på biler og færre indbrud, men også med en vis tilbageholdenhed fra kunderne i forhold til at drøfte deres fremtidige forsikringsbehov. I takt med at samfundet åbner igen, venter vi et normaliseret skadesbillede, og vi glæder os til et højere aktivitetsniveau og dialogen med vores kunder om deres forsikringsbehov i en hverdag, der i højere grad ligner den, vi kender".

"I de seneste måneder har vi samtidig lagt fundamentet for vores store partnerskaber, som vi forventer os meget af de kommende måneder og år. Sydbank-samarbejdet har fra første dag givet et rigtig godt flow af henvisninger, og vi er nu også gået i luften med partnerskabet med Volkswagen Semler Finans Danmark, så danskerne i en nem og integreret løsning kan få deres bilforsikring med sig med det samme, når de kører ud over kantstenen hos forhandleren".

Alm. Brands resultat for 1. kvartal 2021 blev et overskud på 137 mio. kr. før skat mod et overskud af fortsættende aktiviteter på 41 mio. kr. før skat i 1. kvartal 2020. Resultatet afspejler en udvikling i Forsikring som Pension, der samlet set er bedre end forventet, men viser også en afdæmpet udvikling i bruttopræmier som følge af afledte effekter fra Covid-19. Det indgåede samarbejde med Sydbank bidrog som forventet i kvartalet og forventes at komme yderlige op i fart i de kommende kvartaler. Forberedelserne til igangssætning af partnerskabet med VW Semler Finans Danmark forløb som planlagt med lanceringen her i starten af maj.

Forsikring fik i 1. kvartal 2021 et forsikringsteknisk resultat på 109 mio. kr. mod 131 mio. kr. i 1. kvartal 2020. Resultatet afspejler en fortsat positiv udvikling i den underliggende forretning samt et bedre end forventet forløb for vejrligsskader, men til gengæld større omkostninger til storskader samt et lavere afløbsresultat end i samme kvartal sidste år. Forsikringsaktiviteten var som forventet påvirket af Covid-19 og den lavere aktivitet i samfundet, hvilket betød, at skadeserstatningerne til småskader blev lidt lavere end normalt, hvorimod nysalget og dermed

præmievæksten var udfordret af færre fysiske kundemøder. Bruttopræmieindtægterne steg 0,5 % til 1.367 mio. kr. og Combined Ratio eksklusive afløbsgevinster blev 92,2 mod 92,3 i 1. kvartal 2020. Resultatet er tilfredsstillende.

Resultatet i Pension blev i 1. kvartal 2021 et overskud på 21 mio. kr. før skat mod 32 mio. kr. før skat i 1. kvartal 2020, og de samlede pensionsindbetalinger blev på 425 mio. kr. i kvartalet mod 424 mio. kr. i samme kvartal sidste år. Udviklingen dækker over et stort set uændret niveau i såvel løbende præmieindbetalinger som engangsindbetalingerne. Resultatet er tilfredsstillende.

Forventninger til 2021

Alm. Brand opjusterer sine forventninger til årets resultat med 50 mio. kr. til 650-700 mio. kr. før skat og eksklusive afløbsgevinster og -tab for de kommende tre kvartaler mod tidligere 600-650 mio. kr.

For Forsikring forventes nu et overskud på 625 mio. kr. før skat mod tidligere 575 mio. kr. Opjusteringen følger af en positiv udvikling i den underliggende forsikringsdrift i det forgangne kvartal, herunder færre end forventet erstatninger til vejrligsskader, samt et positivt investeringsresultat i kvartalet. Forventningerne til præmievæksten fastholdes til mere end 3 % for 2021 og omkostningsprocenten for hele året forventes ligeledes at blive som tidligere udmeldt, dvs. i niveauet 17-17,5 %.

Combined Ratio eksklusive afløbsresultat forventes at blive i niveauet 89 mod tidligere forventet 90.

For Pension forventes uændret et overskud på 100 mio. kr. før skat og en vækst i de løbende præmieindbetalinger på 3-4%.

For øvrige aktiviteter forventes uændret et underskud på 50 mio. kr. før skat, heri inkluderet et mindre positivt bidrag fra den tilbageværende pantebrevs- og inkassoportefølje samt beholdningen af unoterede aktier.

De finansielle forventninger er baseret på en fortsættelse af et lavt renteniveau i 2021. Koncernen har en betydelig portefølje af investeringsaktiver og et fortsat lavt renteniveau påvirker derfor alle koncernens forretningsområder.

Koncernens mål frem mod 2022

Alm. Brand har sat en række finansielle målsætninger for perioden frem mod 2022. Ambitionen i 2022 er at opnå en:

Vækst i løbende bruttopræmieindtægter i Forsikring på 5 %.Combined Ratio i Forsikring på under 90.Bruttoomkostningsprocent i Forsikring i niveauet 16. Vækst i de løbende præmier i Pension på 4-5 %.

I tillæg til de finansielle målsætninger har Alm. Brand formuleret ikke-finansielle målsætninger vedrørende kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed. Målsætningen for kundetilfredshed udtrykt ved net promotor score er 70 og målsætningen for medarbejdertilfredshed er en score på 80, og disse forbliver uændrede.

Webcast og telekonference

Alm. Brand afholder telefonkonference på engelsk for investorer og analytikere i dag, torsdag den 6. maj 2021, kl. 11.00. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Alm. Brands investorhjemmeside www.investorrelations.almbrand.dk

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

Danmark: +45 7872 3251
Storbritannien: +44 333 300 9270
USA: +1 833 526 8383

Link til webcast: https://almbrand/2021q1/

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Senior Investor Relations Officer
Mikael Bo Larsen
mobil nr. 51 43 80 02
        
Presse:        

Pressechef
Maria Lindeberg
mobil nr. 24 99 84 55

Vedhæftede filer

AS 7 2021 - Delårsrapport 1. kvt. 2021 Alm. Brand AS - 1. kvt. 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

18:11 USA/middag: Dell og Nvidia fører an og sender Nasdaq mod nye højder
18:01 Europa/lukning: DSV-konkurrent fik hård modtagelse af årsregnskab
17:08 Boeing angiveligt i forhandlinger om købe tidligere datterselskab tilbage
17:05 Fredagens aktier: Medicinalaktier og grønne aktier skød grønt forår i gang
17:03 Fredagens obligationer: Lille rentefald efter inflationstal og svage ISM-tal
15:44 USA/åbning: Nasdaq fortsætter rekordjagt drevet af AI-bølge
15:19 Green Mobility udskyder årsrapport på grund af sygdom
15:13 Valuta: Japansk centralbankkommentar tynger yen
14:44 Apollo-cheføkonom tror ikke på amerikanske rentenedsættelse i 2024
14:28 USA/tendens: Teknologiaktier står til at fortsætte optur i ellers afdæmpet start
13:47 Europa/aktier: DSV-konkurrent banket til bunds i ellers grønne markeder
12:07 Obligationer/middag: Lettelse over inflation sender renten ned
11:31 Eurozonens forbrugerpriser er højere end ventet: ECB ses første sænke renten i juni
11:29 Aktier/middag: Ørsted og Vestas blæst i front af amerikansk medvind
11:06 Eurozonens forbrugerpriser indikeres højere end ventet i februar
09:50 NKT indgår rammeaftale om kabelovervågning med tysk elnetselskab
09:16 Ørsted og Vestas til vejrs på godt nyt om amerikanske havmølleprojekter
09:10 Aktier/åbning: Ørsted, Pandora og Vestas i top - to på nyt fra USA - en på nyt kursmål
08:50 Schouw sætter flere rekorder
08:45 Obligationer/åbning: Rentestigning frem mod inflationstal fra eurozonen