Correction: Alm. Brand A/S - Delårsrapport for andet kvartal 2020

Udgivet den 20-08-2020  |  kl. 10:33  |  

 

20. august 2020
Selskabsmeddelelse nr. 35/2020

Delårsrapport for andet kvartal 2020

Meget tilfredsstillende resultatudvikling i andet kvartal 2020 med et overskud før skat på 371 mio.kr. mod 145 mio.kr. i andet kvartal 2019. Positive bidrag fra både de enkelte forretningsområder og koncernens beholdning af investeringsaktiver. Samlet har Alm. Brand navigeret godt gennem den særlige situation foranlediget af Covid-19 og har med afsæt heri accelereret udviklingen af digitale kundevendte løsninger.   Implementeringen af de udmeldte forandringer i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet forløber fortsat planmæssigt og de ambitiøse finansielle målsætninger for vækst og lønsomhed frem mod 2022 fastholdes.

Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

"Vi leverer et stærkt kvartalsresultat. Alle tre forretningsben - forsikring, pension og bank - er kommet godt i mål i et kvartal, hvor den usædvanlige Covid-19-situation fortsat har sat sit præg. Når vi kigger tilbage på det seneste halvår, tegner der sig et billede af, at effekten af Covid-19 samlet set har været neutral. Forsikringsresultatet er positivt påvirket af færre og mindre skader, mens vi i første kvartal hensatte til et potentielt tab i bankforretningen afledt af Covid-19."

"Den helt specielle periode medførte en ekstraordinær indsats for at hjælpe de mange kunder, der især havde brug for os i forbindelse med afbrudte ferier og aflysninger. Samtidig oplevede vi, at kundernes nye hverdagsrutiner under nedlukningen med hjemmearbejde og mindre transport gav udslag i færre skader på bil og indbo. Vi forventer, at skadeudviklingen vil normalisere sig yderligere de kommende måneder, og vi ser fortsat ikke kunder i banken, der har økonomiske problemer i forlængelse af Covid-19. Der er dog stadig stor usikkerhed i forhold til den økonomiske udvikling."

"Vores stærke kvartalsregnskab vidner om, at de tiltag, vi satte i søen i begyndelsen af året, nu viser resultater. Vi fortsætter med at eksekvere målrettet på planen - senest med vores nye partnerskab med Danmarks største bilforhandlernetværk i Semler Gruppen som et godt eksempel på initiativer, der bidrager til at styrke vores position i fremtiden. Vi får adgang til at levere bilforsikringer i en dyb digital integration, der både skaber helt nye kundeoplevelser og samtidig skaber ny vækst i Alm. Brand. Vi forventer os meget af den type partnerskaber og ser dem som en væsentlig del af vores fremtidige forretningsmodel."

Alm. Brands resultat for andet kvartal 2020 blev et overskud på 371 mio.kr. før skat mod et overskud på 145 mio.kr. i samme kvartal 2019. Resultatet afspejler en meget tilfredsstillende udvikling i alle tre forretningsområder, herunder i særdeleshed i Forsikring. Kvartalets resultatudvikling er tillige påvirket af en styrket tillid til at samfundsøkonomien hurtigt kommer tilbage i en positiv udvikling, hvilket har betydet  positive finansielle markeder og gevinster på koncernens portefølje af investeringsaktiver.

Forsikring fik i andet kvartal 2020 et forsikringsteknisk resultat på 237 mio.kr. mod 135 mio.kr. i andet kvartal 2019. Resultatet afspejler en fortsat positiv udvikling i den underliggende forretning, herunder en mindre positiv effekt som følge af Covid-19 og deraf følgende færre skadesanmeldelser, og et bedre end forventet forløb for vejrlig og storskader samt et positivt afløbsresultat. Bruttopræmieindtægterne steg 1,6 % til i alt 1.358 mio.kr. og Combined Ratio eksklusive afløbsgevinster blev 85,3. Resultatet er meget tilfredsstillende og bedre end forventet.

Resultatet i Pension blev i andet kvartal 2020 et overskud på 30 mio.kr. før skat mod 21 mio.kr. i andet kvartal 2019. De løbende præmieindbetalinger viste en vækst på 1,7 % til 175 mio.kr. og engangsindbetalingerne faldt med 15,7 % til 186 mio.kr. Resultatet er tilfredsstillende og som forventet.

Basisresultatet i Bank blev i andet kvartal 2020 et overskud på 43 mio.kr. før skat mod 15 mio.kr. i samme kvartal 2019. Resultatet var positivt påvirket af såvel højere netto rente- og gebyrindtægter som lavere omkostninger som følge af de tidligere på året gennemførte indtægts- og omkostningsinitiativer. Bankens resultat før skat for andet kvartal 2020 blev et overskud på ligeledes 43 mio.kr, og den underliggende udvikling er tilfredsstillende og som forventet.

For første halvår 2020 blev Alm. Brands samlede resultat et overskud på 404 mio.kr. mod et overskud på 370 mio.kr. i samme periode 2019. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 17,1 % p.a. før skat, hvilket er tilfredsstillende og bedre end forventet.

Alle tre forretningsområder har haft en tilfredsstillende udvikling i et halvår, der har stillet store krav til omstillingsevne og eksekvering. Forsikring gav et overskud på 334 mio.kr. før skat mod 317 mio.kr. i første halvår 2019, Pension gav et overskud på 62 mio.kr. før skat mod 50 mio.kr. i første halvår 2019 og Bank gav et overskud på 35 mio.kr. før skat mod 31 mio.kr. i første halvår 2019.

Samlet ses de gennemførte forandringer med henblik på at forløse det fulde potentiale af Alm. Brands strategi at bidrage som forventet. 

Forventninger til 2020

Alm. Brand forventer et resultat før skat på 750-850 mio.kr. for 2020 eksklusive afløbsresultat for de kommende to kvartaler. Forventningerne er uændrede i forhold til selskabsmeddelelse nr. 32/2020 af 31. juli 2020, hvor forventningerne blev opjusteret fra et tidligere niveau på 550-700 mio.kr.

Koncernen har i andet kvartal 2020 opnået et meget tilfredsstillende resultat, heri inkluderet effekterne af de gennemførte forandringer med henblik på at forløse det fulde potentiale af Alm. Brands strategi.

I forlængelse heraf ændrer Alm. Brand sine forventninger til et resultat for Forsikring i niveauet 700 mio.kr. før skat eksklusive afløbsresultat for andet halvår 2020 mod tidligere 500 mio.kr. før skat eksklusive afløbsresultat; for Pension fastholdes forventningerne til et resultat i niveauet 100 mio.kr. før skat og for Bank ændres forventningerne til et resultat i niveauet 90 mio.kr. før skat mod tidligere 80 mio.kr. før skat. Øvrige aktiviteter forventes at give et negativt resultat i niveauet 60 mio.kr. før skat. Combined Ratio forventes for hele året at blive i niveauet 87-88.

Udfaldsrummet for forventningerne afspejler en fortsat større usikkerhed end normalt som følge af de af Covid-19 afledte effekter på især investeringsresultat og nedskrivninger på udlån.

Koncernens mål for 2022

Alm. Brand introducerede i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet for 2019 tillige en række finansielle målsætninger omhandlende perioden frem mod 2022. Desuagtet den aktuelt ekstraordinære situation afledt af Covid-19's effekter på samfundsøkonomien fastholder Alm. Brand de udmeldte finansielle målsætninger. Ambitionen er således at opnå:

En positiv vækst i Forsikring defineret som en gennemsnitlig årlig stigning i løbende præmieindbetalinger på 3 %.En forbedret indtjening i Forsikring udtrykt ved en Combined Ratio på under 90 % og en bruttoomkostningsprocent i niveauet 16 %.En forbedret indtjening i Bank udtrykt ved en forrentning af egenkapitalen på min. 10 % før afskrivninger på kunderelationer og skat.En årlig vækst i de løbende præmieindbetalinger i Pension på gennemsnitligt 7 %.

I tillæg til de finansielle målsætninger har Alm. Brand formuleret ikke-finansielle målsætninger vedrørende kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed. Målsætningen for kundetilfredshed udtrykt ved net promotor score er 70 og målsætningen for medarbejdertilfredshed er en score på 80.

Webcast og telekonference

Alm. Brand afholder  telekonference for investorer og analytikere i dag, torsdag den 20. august 2020 kl. 14.30. Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Alm. Brands investorhjemmeside: : https://almbrand.eventcdn.net/2020h1/

Investorer og analytikere kan deltage på telefon: (Danmark) +45 7876 8490, (USA) +1 646 787 0157 samt (øvrige udland) +44 203 769 6819.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Adm. direktør
Rasmus Werner Nielsen
tlf. nr. 35 47 79 07

Investorer og aktieanalytikere:                                                      

Direktør for Investor Relations
Lars Holm
mobil nr. 25 10 47 17

Senior Investor Relations Officer                                                                               
Mikael Bo Larsen                                                                                                             
mobil nr. 51 43 80 02                                                                                                      

Presse:

Kommunikationsdirektør
Claus Kappel Christensen
mobil nr. 25 24 89 93

 

Vedhæftede filer

AS 35 2020 - Regnskabsmeddelelse 2. kvartal 2020_ final Alm. Brand AS - H1 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

14:42 Jetblue og Spirit Airlines begraver fusionsdrømme efter modstand fra myndigheder
14:39 USA/tendens: Mismodig og afventede åbning afløser rekordslutning i sidst uge
14:34 Jetblue og Spirit Airlines begraver fusionsdrømme efter modstand fra myndigheder
14:05 Tusk opfordrer til EU-sanktioner på import fra Rusland og Belarus
14:03 Amerikansk køreplatform og fastfoodleverandør sendes op af partnerskabsspekulationer
13:59 Schweizisk DSV-konkurrent fortsætter nedtur: Analytikere uddeler eftersmæk
13:56 Valuta: Begrænsede udsving frem mod ugens renteindikatorer
13:18 Nvidia er på podiet blandt verdens mest værdifulde - Saudi Aramco hensat til fjerdepladsen
13:17 Apple idømt milliardbøde af EU for konkurrenceforvridende regler i App Store
13:14 Europa/aktier: Forsigtigt fald frem mod rentemøde i ECB
12:49 Chefstrateg før Super Tuesday: Trump bliver en godt præsident for investorerne
12:25 Aktier/middag: Novo og Zealand på ny rekordjagt i positivt marked - KORR
12:10 Svitzer præsenterer to nye på holdkortet forud for udskillelse fra Mærsk
11:55 Obligationer/middag: Rentestilhed frem mod større makrobegivenheder
11:34 Novos kæmpeopkøb af fyldefabrikker er en gamechanger mener DNB
11:31 Aktier/middag: Novo og Zealand på ny rekordjagt i positivt marked
11:01 Macy's går grøn dag i møde efter løftet bud fra investorgruppe
10:43 Amerikanske aktier har aldrig været dyrere i forhold til europæiske
10:13 Apple bliver også fjernet fra Evercores anbefalingsliste
09:27 Novo får endnu et løft fra større børshus: Aktien på vej i rekord