Bang & Olufsen: Årsregnskab 2019/20

Udgivet den 07-07-2020  |  kl. 06:15  |  

2019/20 var et skuffende år for Bang & Olufsen. Sammenlignet med sidste år faldt omsætningen med 29% i lokale valutaer, og EBIT-marginen før særlige poster faldt til -15%. Faldet i omsætning påvirkede lønsomheden negativt og til trods for en positiv udvikling i arbejdskapitalen, realiserede vi negative frie pengestrømme på DKK 234m. Det var en forbedring sammenlignet med sidste år på grund af øget fokus på omkostninger og styring af arbejdskapitalen. Resultatet var inden for de seneste forventninger, som blev offentliggjort den 13. marts 2020.

CEO Kristian Teär udtaler:

"Det har været et skuffende år for Bang & Olufsen. De utilfredsstillende resultater skyldtes primært manglende fremgang i den igangværende omstilling til en mere efterspørgselsdrevet detailmodel og højere end forventet salg gennem uautoriserede kanaler. Vi lancerede flere initiativer for at adressere disse udfordringer, men da vi var begyndt at se de første resultater af den indsats, blev vi ramt af COVID-19-pandemien og nedlukningen af lande over hele verden."

"Den 1. juli gennemførte vi en kapitaludvidelse, som vil gøre os i stand til at komme gennem COVID-19-krisen og fortsætte med at eksekvere på den strategi, vi præsenterede i april. Med vores nye strategi er vores mål at løse nogle af de fundamentale problemer i vores kerneforretning og sikre, at vi igen bliver lønsomme. Men vi anerkender, at det vil blive et udfordrende år, da vi fortsætter med at eksekvere på vores nye strategi midt i den usikkerhed, der er forbundet med COVID-19. I 2020/21, forventer vi igen at levere vækst - drevet af produktlanceringer i alle kategorier, styrket salgs- og marketingseksekvering samt den fortsatte omstilling af detailnetværket med fokus på vores kernemarkeder."

Finansielle highlights for 2019/20

Omsætningen var DKK 2.036m (DKK 2.838m), svarende til et fald på 28,3% (-29% i lokale valutaer) påvirket af både mangel på fremdrift med den igangværende udvikling til en efterspørgselsdrevet detailmodel og af COVID-19 pandemien og den efterfølgende nedlukning af samfund rundt omkring i verden.Bruttomarginen var 41,1% (48,5%), som var et fald på 7,4pp, og 4,9pp eksklusive effekten af valutadækning. Faldet sås i alle produktkategorier, primært på grund af salg af end-of-life produkter til lavere priser.EBIT var DKK -347m (DKK 59m), svarende til en margin på -17,1% (2,1%), påvirket af lavere omsætning og bruttomargin, som delvist blev modvirket af lavere kapacitetsomkostninger. Før særlige poster blev marginen -15,0%.Særlige poster var DKK 43m, som var relateret til fratrædelsesomkostninger til den tidligere ledelse samt omkostninger i forbindelse med afskedigelser og konsulentydelser relateret specifikt til omkostningsprogrammet, som blev lanceret i marts.Indtjening før skat blev DKK -367m (DKK 33m). Indtjening for perioden viste et tab på DKK 576m (DKK 19m), og var påvirket af en nedskrivning relateret til det udskudte skatteaktiv, der beløb sig til DKK 265m. Nedskrivningen blev foretaget i tredje kvartal af 2019/20.De frie pengestrømme var DKK -234m (DKK -271m), positivt påvirket af styring af arbejdskapital. Likviditetspositionen var ved udgangen af finansåret på DKK 215m.

Finansielle highlights for fjerde kvartal 2019/20

Omsætningen var DKK 377m (DKK 618m), svarende til et fald på 39,0% (-39% i lokale valutaer). Faldet skyldtes primært effekten af COVID-19 udbruddet som resulterede i midlertidige lukninger af butikker i alle markeder.  Bruttomarginen var 39,4% (48,5%), svarende til et fald på 9,1pp, og 6,0pp eksklusive effekten af valutaafdækning. Bruttomarginen var negativt påvirket af flere faktorer relateret til COVID-19, f.eks. større rabatter på visse produkter, og højere omsætningsdeling fra salg via selskabets e-handelsplatform. Derudover var marginen påvirket negativt af salg af end-of-life produkter samt allokering af produktionsrelaterede kapacitetsomkostninger.EBIT var DKK -140m (DKK -66m), svarende til en margin på -37,1% (-10,7%), påvirket af lavere omsætning og bruttomargin, delvist modvirket af lavere kapacitetsomkostninger. Eksklusive særlige poster blev marginen -30,0%.De frie pengestrømme var DKK -99m (DKK -69m) negativt påvirket af faldet i EBITDA, delvist modvirket af en forbedret arbejdskapital.  

Forventninger
Forventningerne er uændrede i forhold til den foreløbige guidance for 2020/21 som blev offentliggjort den 12. maj 2020 i selskabsmeddelelse 19.22.

Omsætning:                                             Ca. DKK 2,2 milliarderEBIT-margin (før særlige poster):           Ca. DKK -100m  Frie pengestrømme:                               Ca. DKK -200m

Forventningerne er behæftet med en højere usikkerhed som følge af COVID-19.

Den 1. juli 2020 gennemførte selskabet fortegningsemissionen med et nettoprovenu på ca. DKK 356m. Provenuet fra fortegningsemissionen gør det muligt for Bang & Olufsen at fortsætte udrulningen af den nyligt lancerede strategi.
       
Webcast for analytikere og investorer
Den 7. juli 2020 vil der blive afholdt en webcast kl.10:00 CEST, hvor den finansielle udvikling for hele finansåret 2019/20 samt fjerde kvartal vil blive præsenteret.

Webcasten kan følges via dette link: https://bo.eventcdn.net/1920fy

For at deltage i Q&A, kan følgende telefonnumre anvendes:
DK: +45 7872 3251
UK: +44 333 300 9030
US: +1 833 526 8383

For yderligere information, kontakt venligst:

Martin Raasch Egenhardt
Director, Investor Relations
Phone: +45 5370 7439

Jens Gamborg
Head of Group Communications
Phone: +45 2496 9371

 

 

Vedhæftede filer

B&O_Annual report 2019-20 BO_2009_Annual report 2019-20_DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

18:11 USA/middag: Dell og Nvidia fører an og sender Nasdaq mod nye højder
18:01 Europa/lukning: DSV-konkurrent fik hård modtagelse af årsregnskab
17:08 Boeing angiveligt i forhandlinger om købe tidligere datterselskab tilbage
17:05 Fredagens aktier: Medicinalaktier og grønne aktier skød grønt forår i gang
17:03 Fredagens obligationer: Lille rentefald efter inflationstal og svage ISM-tal
15:44 USA/åbning: Nasdaq fortsætter rekordjagt drevet af AI-bølge
15:19 Green Mobility udskyder årsrapport på grund af sygdom
15:13 Valuta: Japansk centralbankkommentar tynger yen
14:44 Apollo-cheføkonom tror ikke på amerikanske rentenedsættelse i 2024
14:28 USA/tendens: Teknologiaktier står til at fortsætte optur i ellers afdæmpet start
13:47 Europa/aktier: DSV-konkurrent banket til bunds i ellers grønne markeder
12:07 Obligationer/middag: Lettelse over inflation sender renten ned
11:31 Eurozonens forbrugerpriser er højere end ventet: ECB ses første sænke renten i juni
11:29 Aktier/middag: Ørsted og Vestas blæst i front af amerikansk medvind
11:06 Eurozonens forbrugerpriser indikeres højere end ventet i februar
09:50 NKT indgår rammeaftale om kabelovervågning med tysk elnetselskab
09:16 Ørsted og Vestas til vejrs på godt nyt om amerikanske havmølleprojekter
09:10 Aktier/åbning: Ørsted, Pandora og Vestas i top - to på nyt fra USA - en på nyt kursmål
08:50 Schouw sætter flere rekorder
08:45 Obligationer/åbning: Rentestigning frem mod inflationstal fra eurozonen