Berlin IV A/S - Insideres handler

Udgivet den 16-12-2015  |  kl. 13:29  |  
Nasdaq OMX Copenhagen A/S
  
 
Selskabsmeddelelse nr. 31/2015
Aarhus, 16. december 2015
CVR. nr. 29 14 98 60  

 

 

Berlin IV A/S – Insideres handler                     

I henhold til værdipapirhandelslovens §28a skal Berlin IV A/S indberette oplysninger om ledende medarbejders og disses nærtståendes transaktioner med Berlin IV A/S aktier. 

 

Navn:                        Vibeke Borresø

Årsag:                       Nærtstående til bestyrelsesmedlem Jens Hald Mortensen

Udsteder:                   Berlin IV A/S

Fondskode:                DK0060085694

Betegnelse:                B-aktier

Transaktion:               Salg

Handelsdato:              16.12.2015

Marked:                      Nasdaq OMX Copenhagen

Antal stk.:                  126.464

Kursværdi i DKK:       631.055,36

 

Navn:                         Hasdrubal Capital ApS

Årsag:                        Nærtstående til bestyrelsesmedlem Jette Jakobsen

Udsteder:                   Berlin IV A/S

Fondskode:                DK0060085694

Betegnelse:                B-aktier

Transaktion:               Salg

Handelsdato:              16.12.2015

Marked:                      Nasdaq OMX Copenhagen

Antal stk.:                   329.471

Kursværdi i DKK:       1.644.060,29

 

Navn:                         SK Berlin ApS

Årsag:                        Nærtstående til bestyrelsesformand Erik Stannow og administrerende direktør Søren Krarup

Udsteder:                   Berlin IV A/S

Fondskode:                DK0060091585

Betegnelse:                A-aktier

Transaktion:               Salg

Handelsdato:              16.12.2015

Marked:                      Nasdaq OMX Copenhagen

Antal stk.:                   3.000.000

Kursværdi i DKK:       14.970.000

   

Navn:                         SK Berlin ApS

Årsag:                        Nærtstående til bestyrelsesformand Erik Stannow og administrerende direktør Søren Krarup

Udsteder:                   Berlin IV A/S

Fondskode:                DK0060085694

Betegnelse:                B-aktier

Transaktion:               Salg

Handelsdato:              16.12.2015

Marked:                      Nasdaq OMX Copenhagen

Antal stk.:                   53.338.793

Kursværdi i DKK:       266.160.577

 

Navn:                         Astheo Holding ApS

Årsag:                        Nærtstående til administrerende direktør Søren Krarup

Udsteder:                   Berlin IV A/S

Fondskode:                DK0060085694

Betegnelse:                B-aktier

Transaktion:               Salg

Handelsdato:              16.12.2015

Marked:                      Nasdaq OMX Copenhagen

Antal stk.:                   67.695

Kursværdi i DKK:       337.798,05

 

Navn:                         IEI Portefølje A/S

Årsag:                        Nærtstående til bestyrelsesmedlem Ole E. Mortensen

Udsteder:                   Berlin IV A/S

Fondskode:                DK0060085694

Betegnelse:                B-aktier

Transaktion:               Salg

Handelsdato:              16.12.2015

Marked:                      Nasdaq OMX Copenhagen

Antal stk.:                   45.176.914

Kursværdi i DKK:       225.432.801

    

Navn:                         IEI Portefølje A/S

Årsag:                        Nærtstående til bestyrelsesmedlem Ole E. Mortensen

Udsteder:                   Berlin IV A/S

Fondskode:                DK0060091585

Betegnelse:                A-aktier

Transaktion:               Salg

Handelsdato:              16.12.2015

Marked:                      Nasdaq OMX Copenhagen

Antal stk.:                   6.000.000

Kursværdi i DKK:       29.940.000

    

Navn:                         Stannow Invest ApS

Årsag:                        Nærtstående til bestyrelsesformand Erik Stannow

Udsteder:                   Berlin IV A/S

Fondskode:                DK0060085694

Betegnelse:                B-aktier

Transaktion:               Salg

Handelsdato:              16.12.2015

Marked:                      Nasdaq OMX Copenhagen

Antal stk.:                   3.500.000

Kursværdi i DKK:       17.465.000

    

Navn:                         Stannow Invest ApS

Årsag:                        Nærtstående til bestyrelsesformand Erik Stannow

Udsteder:                   Berlin IV A/S

Fondskode:                DK0060091585

Betegnelse:                A-aktier

Transaktion:               Salg

Handelsdato:              16.12.2015

Marked:                      Nasdaq OMX Copenhagen

Antal stk.:                   2.605.547

Kursværdi i DKK:       13.001.679,50

   

Navn:                         Erik Stannow

Årsag:                        Bestyrelsesformand

Udsteder:                   Berlin IV A/S

Fondskode:                DK0060085694

Betegnelse:                B-aktier

Transaktion:               Salg

Handelsdato:              16.12.2015

Marked:                      Nasdaq OMX Copenhagen

Antal stk.:                   3.225.300

Kursværdi i DKK:       16.094.247

    

Navn:                         Clara Nergaard Stannow

Årsag:                        Nærtstående til bestyrelsesformand Erik Stannow

Udsteder:                   Berlin IV A/S

Fondskode:                DK0060085694

Betegnelse:                B-aktier

Transaktion:               Salg

Handelsdato:              16.12.2015

Marked:                      Nasdaq OMX Copenhagen

Antal stk.:                   32.700

Kursværdi i DKK:       163.173

 

 

 

   

Aarhus, december 2015

    

Jette Jakobsen, næstformand

   

 

 

Kontaktpersoner:

Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen bedes rettet til bestyrelsens næstformand Jette Jakobsen på tlf. +45 22 96 91 96. 

Berlin IV A/S ejer og driver en portefølje bestående af i alt ca. 2.735 bolig og erhvervslejemål beliggende i Berlin. Berlin A/S’ B-aktier har siden 2007 været noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Strategien er at optimere driften og udnytte potentialet i ejendommene med henblik på at forbedre porteføljens værdi og selskabets resultat. www.berlin4.dk  

Vedhæftede filer:

Selskabsmeddelelse31ledendemedarbejdere.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder