Beslutninger på Tryg A/S´ ordinære generalforsamling 2024

Udgivet den 21-03-2024  |  kl. 15:07  |  

Trygs ordinære generalforsamling blev afholdt i dag. På generalforsamlingen blev beretningen om selskabets virksomhed for regnskabsåret 2023 taget til efterretning.

Endvidere godkendte generalforsamlingen følgende punkter:

Trygs årsrapport 2023, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, idet årets resultat 3.851 mio. DKK overføres til egenkapitalen.Aflønningsrapporten for 2023.Honorarerne til bestyrelsen for 2024, herunder honorarer til bestyrelsens udvalg.Forslag om nedsættelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 8 til at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på 308.196.054 DKK frem til 21. marts 2029.Forslag om nedsættelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 9 til at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på 30.819.605 DKK frem til 21. marts 2029.Nedsættelse og fornyelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi på 308.196.054 DKK frem til 31. december 2025.Godkendelse af selskabets lønpolitik.Ni bestyrelsesmedlemmer blev valgt: Jukka Pertola (uafhængig)Carl-Viggo Östlund (uafhængig)Mengmeng Du (uafhængig)Thomas Hofman-Bang (uafhængig)Steffen Kragh (uafhængig)Benedicte Bakke Agerup (uafhængig)Jørn Rise AndersenClaus WistoftAnne Kaltoft


Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Jukka Pertola som formand og med Steffen Kragh som næstformand.

Medarbejderne har valgt følgende fem medlemmer til bestyrelsen:

Elias BakkCharlotte DietzerLena DarinTina SnejbjergMette OsvoldPricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor og bæredygtighedsrevisor.


Selskabets vedtægter, aflønningsrapporten for 2023 og lønpolitik for Tryg kan downloades på tryg.com/da.

Vedhæftet fil

12_2024 Beslutninger på Trygs ordinaere generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk