Conferize A/S indkalder til ordinær generalforsamling

Udgivet den 20-04-2021  |  kl. 10:39  |  

Selskabsmeddelelse Nr. 7/2021
København, 20. april 2021


Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021
Conferize A/S, cvr. 34472742

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Conferize A/S ("Selskabet") onsdag d. 12. maj 2021 kl. 16.00. Generalforsamlingen afholdes elektronisk.

I det omfang, at generalforsamlingen ikke vil kunne afvikles elektronisk på betryggende vis, vil generalforsamlingen blive udskudt.

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 5.8 er dagsordenen følgende:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.Valg af bestyrelse. Genvalg af Claus Bretton-Meyer til bestyrelsenGenvalg af Laura Lindahl til bestyrelsenGenvalg af Rolf Jan Lynge Olsen til bestyrelsenGenvalg af Nicolai Bille Krogh til bestyrelsen Valg af revisor.Forslag for bestyrelsen Ophævelse Selskabets Vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønningBemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.Eventuelt.


***
Uddybning af dagsordenen.

Ad. punkt 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning. 

Ad. punkt 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2020 godkendes.

Ad. punkt 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte
årsregnskab.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets underskud på DKK 9.253.222 overføres til
egenkapitalen.

Ad. punkt 4. Valg af bestyrelse.
I henhold til vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen, jf. vedtægternes punkt 6.1.

Ad. 4.a. - 4.d.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer Claus Bretton-Meyer, Laura Lindahl, Rolf Jan Lynge Olsen og Nicolai Bille Krogh.

De opstillede kandidaters baggrund og ledelseshverv er beskrevet på conferize.com/invest. 

Ad. punkt 5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad. punkt 6. Forslag fra bestyrelsen.

Ad. punkt 6a. Ophævelse Selskabets Vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning.

Selskabsloven stiller ikke længere krav om, at selskaber optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet som First North Growth Market skal udarbejde en vederlagspolitik for ledelsesmedlemmer, der skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling. Med henblik på at forenkle selskabets administration, stiller bestyrelsen derfor forslag om, at selskabets nuværende vederlagspolitik ophæves.

Ad. punkt 6b. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants.

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.5 til at udstede tegningsretter (warrants) forhøjes med 7.845.685 stk., således at bestyrelsen fremadrettet samlet set kan udstede warrants i henhold til selskabslovens §169 til medlemmer af selskabets bestyrelse, direktion, medarbejdere samt konsulenter i Selskabet med ret til tegning af op til nominelt DKK 1.159.568,5 aktier á nom. DKK 0,10 - samt at foretage de dertil hørende kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Samtidig foreslås bemyndiges forlænget til at gælde i perioden frem til 11. maj 2026.

Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt udstedt 1.585.498 stk. warrants, der giver ret til tegning af nominelt DKK 158.549,8 aktier á nom. DKK 0,10.  Det betyder, at den resterende bemyndigelse med forslagets vedtagelse herefter vil udgøre 10.010.187 stk. Warrants, der giver ret til tegning af nominelt DKK 1.001.018,70 aktier a nom. DKK 0,10.

Ad. Punkt 7. Bemyndigelse af generalforsamlingens dirigent

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelde og registrere det vedtagne samt foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.


***
Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Aktiekapitalen i Conferize A/S er nominelt DKK 3.865.228,50 og hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til generalforsamlingen kan findes på invest.conferize.com fra 20. april 2021.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt d. 20. april 2021 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har registreret deres e-mailadresser hos Conferize A/S i overensstemmelse med punkt 5.4. i selskabets vedtægter.

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget: 

Forslagene under punkt 2, 3, 4, 5, 6a og 7 kan vedtages med simpelt flertal.

Forslaget under punkt 6b kan vedtages, såfremt det tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen.


***
For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er fredag d. 5. maj 2021.

En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgang

For at kunne deltage på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest mandag d. 10. maj 2021 kl. 23.59 have anmodet om adgang hos Conferize A/S.

Adgang kan bestilles via selskabets investorportal (se under: conferize.com/invest) eller ved at sende en udfyldt tilmeldingsblanket til ir@conferize.com.

Forud for generalforsamlingen vil tilmeldte aktionærer via e-mail modtage nærmere instruktioner for elektronisk deltagelse - og link til mødet.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan afgives elektronisk via selskabets investorportal (se under: conferize.com/invest) - eller fremsendes via e-mail til ir@conferize.com. Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest mandag d. 10. maj 2021 kl. 23.59.

Brevstemmer

Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på invest.conferize.com. Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Conferize på ir@conferize.com. Brevstemmer skal være modtaget senest tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 12.00.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. e-mail til ir@conferize.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.


***
Cvr. nr. 34472742 conferize.com/investor

Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.

Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse 2021 07 - Indkaldelse til oGF Conferize AS 2021 05 12 v4

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

10:23 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal - aktien stiger
10:04 Tyskland: IFO-indekset skuffer i juli - falder trods ventet stigning
09:36 Amerikansk biotekselskab i tocifret plus: Gør klar med fase 3-studie af vægttabsmiddel
09:19 Aktier/åbning: DSV blandt de få lyspunkter i rødt marked
09:02 Danske Banks udlodning til aktionærerne belønnes med løftet kursmål hos børshus
08:59 Obligationer/åbning: Global rentestigning smitter af i Danmark
08:23 Aktier/tendens: Store fald i USA kan smitte af på det danske marked
08:18 Sydbank: Investorernes pludselige recessionspanik er overdrevet
07:53 Råvarer: Olieprisen falder på bekymring for svag kinesisk efterspørgsel
07:51 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal
07:37 Nestlé sænker forventningerne: Aftagende priser tynger salgsvæksten
07:22 Tysk Vestas-rival opjusterer efter stærk driftsfremgang i første halvår
07:16 Schweizisk medicinalgigant opjusterer efter fremgang i andet kvartal
06:54 Asien: Amerikansk tech-udsalg smitter kraftigt af i især Tokyo
06:54 Obligationer/tendens: Globalt rentemarked indikerer højere rente
06:35 DSV/SEB: Kursmålet hæves til 1410 kr. fra 1340 kr. efter flot regnskab
06:35 DSV/HSBC: Kursmålet løftes til 1300 kr. fra 1120 kr. efter stærkt regnskab
06:32 Asien: Amerikansk tech-udsalg smitter kraftigt af i især Tokyo
06:32 Valuta: Perfekt storm giver kraftig yen-styrkelse og skyder lukrativ carry-handel i sænk
06:32 USA/T-bond: Tiårig rente steg i risikoaverst marked - kurven flader fortsat