Daytraderen Kozok kommenterer aktiemarkedet på NetPosten.dk - 6

Udgivet den 26-03-2001  |  kl. 11:59  |  

Den 22-årige daytrader Flemming Kozok Sørensen kommer her med sin sjette og sidste kommentar på NetPosten.dk til de amerikanske aktiemarkeder. Kozok 129-doblede i år 2000 sin kapital og tjente dermed 4,2 mio. kr. på selv at handle aktier via nettet. Kozok handler intensivt i godt og vel alle former for teknologipapirer på Nasdaq. Det være sig fra alternativ energi til halvledere, B2B e-commerce, bioteknologi og fiberoptik, etc. Ifølge daytraderen er aktiviteterne fortsat på tilfredsstillende vis i år 2001.

NetPosten.dk bragte den 2. februar et interview med Kozok - læs interviewet her: http://www.netposten.dk/default.asp?ArticleID=917287

NetPosten.dk har de forløbne mandage som følger bragt Kozoks tidligere kommentarer.

Mandag den 19. februar: http://www.netposten.dk/default.asp?ArticleID=918094
Mandag den 26. februar: http://www.netposten.dk/default.asp?ArticleID=918604
Mandag den 5. marts: http://www.netposten.dk/default.asp?ArticleID=919019
Mandag den 12. marts: http://www.netposten.dk/default.asp?ArticleID=919462
Mandag den 5. marts: http://www.netposten.dk/default.asp?ArticleID=919019
Mandag den 19. marts: http://www.netposten.dk/default.asp?ArticleID=919851

Mandag den 26. marts 2001

Tid til comeback?

Ugen fra mandag den 19. - 23. marts viste anderledes tegn på et comeback, i modsætning til de hvad der i de forgangne uger skulle vise at være "falske" tegn på comebacks. Dog ikke være sagt at der på nogen måde er entydig overbevisning bag bevægelserne.

Markedet absorberede bl.a. de to vigtige udmeldinger i rent makroøkonomisk henseende, nemlig naturligvis for det første rentesænkningen som resultat af FOMC-mødet tirsdag. Her blev det som bekendt besluttet at sænke renten med 50 bp, ikke 75 som - lettere naivt - ønsket af markedet.

Onsdag sås CPI-tal, der var noget højere end ventet, men som sandsynligvis ikke vil vise sig voldsomt betydende. I kombination hermed kan det nævnes at FED har meldt ud at man ikke er bekymret for inflation, men for økonomien som helhed. Onsdagens tal vil således ikke være direkte bestemmende, blot bidrage til at gøre billedet mere komplet.

Kastes blikket på ugen der gik som en helhed med disse fakta i baghovedet var det alt i alt en meget positiv uge, idet indekset netto endte med en mindre stigning også efter det havde testet nye lows på baggrund af primært tirsdagens rentesænkning.

At det kan performe således på basis af opdateret viden om den generelt mest betydelige faktor, nemlig renteniveauet, kan således indikere at man har set en foreløbig bund i indekset.

At dette skulle være tilfældet kan underbygges bl.a. med baggrund i stærk volumen på stigninger på de vigtige dage i denne relation i den forgangne uge, nemlig torsdag og fredag, primært torsdag.

Herudover sås torsdag test af niveau under indeks 1.800 to gange - et niveau der uden besværlighed blev afvist. Der er p.t. ikke et ønske om at sælge det længere ned - man "gider" simpelthen ikke mere i denne omgang.

Det der bl.a. taler for at vi derimod ikke nødvendigvis har set bunden er den fundamental-økonomiske tilgang til tingene. Her vil der - i mine øjne - klart være yderligere downside i langt de fleste papirer i fald den amerikanske økonomis nedtur ikke vender indenfor noget der ligner 6 måneder. Og en sådan vending er der ikke umiddelbart nogle indikationer på på nuværende tidspunkt. Nøgledata må løbende guide holdningen hertil.

En anden faktor der bør tages notits af er baggrunden for primært den kraftige stigning torsdag. Stigninger a la denne der kommer næsten ud af ingenting, som kan få folk til at læne sig tilbage og sige "What the h... happened there??" skal ofte ses med baggrund i short covering, altså tilbagekøb af lånte papirer til brug i spekulation i faldende markeder. Denne art køb af papirer er - som jeg har nævnt det i tidligere kommentarer - noget af det der kan rykke papirer mest voldsomt mod nord og er i mine øjne i høj grad hvad der skete torsdag.

Dette er sket et stort antal gange over hele Nasdaqs langvarige downtrend. Tidligere har det altså vist sig at være et fænomen der skulle udvaskes, hvorefter indekset med baggrund i den "sande" købsinteresse/ investorinteresse skulle falde yderligere. Spørgsmålet lyder altså nu om denne "sande" investor vil købe ved disse niveauer eller om man, som det har været tilfældet i et langt stykke tid efterhånden, vil holde sig på sidelinien. Ses sidstnævnte scenarie, vil effekten af short covering relativt hurtigt forsvinde og fokus på indekset vil hermed i højere grad lægges over på anskuelsen om at man ikke er langt fra sine nylige lows. Og det vil så absolut ikke være umuligt relativt hurtigt at nå derned igen.

Der skal altså med andre ord fortsat præsenteres nogle mere direkte, håndfaste bevæggrunde for at gå i markedet ved nuværende niveauer. Sandsynligvis vil man fortsat ikke smide for mange af de gode penge efter investeringer som der ikke på reel vis er grundlag for at vurdere for risikoen for at de bliver til dårlige.

Med baggrund i længden af forhåndenværende kommentar skal det kort indledningsvis nævnes, at der først, dag for dag, gennemgås den forgangne uges for markedet relevante hændelser, hvorefter jeg vil se frem på indeværende handelsuge. Undervejs opstilles i grupperet form papirer undertegnede søger fokusering på. Desuden kan det grundet NetPostens automatiserede opdatering af hjemmesiden anbefales copy/ paste teksten ind i et almindelig tekst-dokument. Herved vil man ikke undervejs forstyrres af opdateringen, der betyder automatisk hop til toppen af dokumentet.

Ugen fra mandag den 19.-23. marts 2001 lignede altså som indledningsvis indikeret ikke den for de forgangne uger. Den grundlæggende baggrund er meget simpel og skal naturligvis ses i vi for første gang i længere tid netop ikke så fortsættelsen af den nedgående trend for indekset, men i højere sås en mulig startende etablering af base i områder for tidlige til at udråbe, men med mulighed for et trading rally.

Som nævnt i de to forrige kommentarer bør ved konstante tests af nye lows i høj grad søge efter karakteristika for det tekniske "failure break", som - om vellykket - på stærk vis vil indikere en i al fald foreløbig bund. Et ægte failure break vil som oftest betyde signifikant efterfølgende upside.

Det interessante var at man så muligheden for at observere torsdagen - en ellers meget mørk dag for både Nasdaq og Dow - som en mulig generel vendedag. Dette skulle ses med baggrund i at dagen så så mørk ud, at der pludselig var "potentiale" for at kunne udråbe den som en key day - primært for Dow - i fald udviklingen måtte vende. Det gjorde den og man sendte derfor det allerede (over-?)solgte Nasdaq-indeks op i takt hermed.

En dag for et failure break er typisk karakteriseret ved en endelig udvaskning under høj volumen med efterfølgende stigning på høj(-ere) volumen. Sådanne dage skydes ofte i gang med markant faldende priser på Nasdaq 100-futuren pre-market. Det skal noteres at lave åbningspriser dog ikke er nogen forudsætning for et failure break og det var netop hvad vi så torsdag i biotek-sektoren på Nasdaq, som i sig selv havde en mulig key day, hvor derkunne skæves til godt og vel alle andre sektorer på positiv vis, i og med deres stærke performance på niveau med tendens til stigende priser.

Som nævnt i sidste uges kommentar kunne det omfattede hysteri med at finde bunden i et "ægte" failure break måske endda ende med at det endelige og ægte failure break - den rigtige "day of capitulation" aldrig ville komme. Det noteredes at bunden muligvis skulle findes i form af det jeg vælger at kalde "snasket handel" med ordinær frem-tilbage-handel, hvorefter man langsomt vil rejse sig over tid, uden noget helt entydigt startskud. Intra-dag var det netop hvad der skulle ske torsdag med en meget stor skæven til Dow-indekset - en kapitulationsdag for Nasdaq blev det aldrig.

Udgivet af: NPinvestordk