Delårsrapport 1. halvår 2020/21

Udgivet den 15-09-2020  |  kl. 12:36  |  

Resumé

Væsentlige begivenheder i 1. halvår 2020/21

Resultat før skat af koncernens fremadrettede forretningsområder, ejendomsportefølje og development, udgør DKK -2,7 mio. i 2. kvartal 2020/21 og samlet DKK -10,3 mio. i 1. halvår 2020/21.

Periodens resultat før skat i 1. halvår 2020/21 udgør DKK -19,0 mio. mod DKK -25,5 mio. i samme periode året før. Resultat efter skat udgør DKK -18,6 mio. mod DKK -33,4 mio. i 1. halvår 2019/20.

Resultatet fordelt på kvartaler er som følger:

Segment 1/2-30/4-20 1/5-31/7-20 I alt 1/2-31/7-20
Ejendomsportefølje -4,2 1,7 -2,5
Development -3,4 -4,4 -7,8
Resultat før skat af de fremadrettede forretningsområder -7,6 -2,7 -10,3
Restaktiviteter -4,7 -4,0 -8,7
Resultat før skat -12,3 -6,7 -19,0

Resultatet i 2. kvartal 2020/21 er væsentligt forbedret i forhold til resultatet for 1. kvartal 2020/21, hvor driften af koncernens ejendomsportefølje er forbedret med DKK 5,9 mio. som en positiv konsekvens af genåbningen af koncernens outlet- og shoppingcentre, og ledelsen har tillid til, at den positive udvikling vil fortsætte de kommende måneder.

Det samlede halvårsresultat er i væsentlig grad påvirket af det nuværende covid-19-udbrud, idet koncernens fem outlet- og shoppingcentre var lukket ned i en længere periode i 1. kvartal 2020/21 og nogle uger ind i 2. kvartal 2020/21. Den anslåede driftsmæssige effekt af sygdomsudbruddet for Agat Ejendommes ejendomme i drift udgør knap DKK -13 mio., som er indeholdt i resultatet for 1. halvår 2020/21, hvoraf ca. DKK -3 mio. vedrører 2. kvartal 2020/21. Nettolejeindtægterne vedrørende ejendomsporteføljen er således faldet fra DKK 32,1 mio. i 1. halvår 2019/20 til DKK 18,9 mio. i 1. halvår 2020/21.

Shoppingcentrene viste før nedlukningen en tilfredsstillende udvikling i både omsætning og besøgstal og har efter genåbningen haft besøgs- og omsætningstal på niveau med tidligere, hvor særligt BROEN Shopping efter genåbningen viser gode takter.

Markedet viser, at outletcentre efter genåbningen fortsætter med at vise sig frem som en attraktiv aktivklasse. Outletcentrene har hurtigt genfundet en god udvikling, og især Ringsted Outlet har igen meget tilfredsstillende besøgs- og omsætningstal, mens Outlet Arena Moravia i Tjekkiet fortsat er under indkøring.

Som beskrevet i koncernens årsrapport 2019/20 har ledelsen søgt at tage højde for effekterne af covid-19 i værdiansættelserne af koncernens ejendomme pr. 31. januar 2020. Værdireguleringer og nedskrivninger som følge af covid-19-udbruddet udgør DKK 0 i 1. halvår 2020/21, idet der ikke er væsentlige ændringer i ledelsens forventninger til effekten af covid-19-udbruddet for Agat Ejendomme i forhold til vurderingen ved aflæggelse af årsrapporten.

Resultat før skat af koncernens development-aktiviteter i 1. halvår 2020/21 udgør DKK -7,8 mio. mod DKK -16,5 mio. i 1. halvår 2019/20. Agat Ejendomme har efter regnskabsperiodens udløb afleveret en 2.200 m² storbutik udlejet til Harald Nyborg-koncernen til private investorer. Agat Ejendomme oplever aktuelt en pæn fremdrift på flere af koncernens udviklingsprojekter, og ledelsen har tillid til, at koncernens development-aktiviteter kan generere positive resultater de kommende år, dog ikke i indeværende regnskabsår, idet flere salg er udskudt som følge af covid-19-pandemien.

Den forventede besparelse på de faste omkostninger er opnået, idet de faste omkostninger i 1. halvår 2020/21 udgør DKK 20,5 mio. mod DKK 34,1 mio. (ekskl. afsatte omstruktureringsomkostninger) i samme periode året før. Besparelsen udgør dermed DKK 13,6 mio. på et halvt år. Omkostningerne for 2. halvår 2020/21 forventes at udgøre DKK 15-20 mio. inkl. omkostninger relateret til restaktiviteter. Endvidere er der opnået en rentebesparelse på finansieringen af koncernens shoppingcenter Sillebroen Shopping.

Balancen udgør pr. 31. juli 2020 DKK 1.648,7 mio. mod DKK 1.719,3 mio. pr. 31. januar 2020. Koncernens egenkapital udgør DKK 540,0 mio. mod DKK 558,0 mio. pr. 31. januar 2020 og svarer til en soliditet på 32,8 %.

Agat Ejendomme har i 1. kvartal 2020/21 solgt et 5.675 m2 boligudlejningsprojekt på Østre Havn i Aalborg til private investorer. Salgsprisen udgør DKK 160 mio. Byggeriet er i gang, og det færdige projekt forventes afleveret til investor i efteråret 2021.

Forventninger til 2020/21 og andre udsagn om fremtiden

Ved offentliggørelse af Agat Ejendommes årsrapport for 2019/20 i marts 2020 valgte ledelsen at suspendere en udmelding om resultatforventningerne for regnskabsåret 2020/21, idet det med baggrund i covid-19-udbruddet var meget vanskeligt at give pålidelige resultatforventninger. Ledelsen valgte i juni 2020 i forbindelse med offentliggørelse af Agat Ejendommes delårsrapport for 1. kvartal 2020/21 at komme med en resultatforventning for regnskabsåret 2020/21, og denne resultatforventning fastholdes.

Ledelsen forventer et koncernresultat før værdireguleringer og skat for regnskabsåret 2020/21 på mellem DKK -10 mio. og DKK -20 mio. for koncernens fremadrettede forretningsområder, ejendomsportefølje og development. Resultatforventningen er således opgjort eksklusive resultatet af koncernens restaktiviteter. Forventningen er behæftet med usikkerhed. I resultatforventningerne er indeholdt en forventet effekt af covid-19-udbruddet på DKK -20 mio. til DKK -30 mio.

Det er ledelsens vurdering, at effekten af covid-19 fortsat er meget vanskelig at vurdere. Sygdomsudbruddet har skabt en betydelig usikkerhed, og den aktuelle situation, herunder risikoen for en genopblussen af sygdomsudbruddet, forstærker presset på detailhandlen. For Agat Ejendomme giver det sig særligt udslag i usikkerhed på udlejningssiden i relation til koncernens outlet- og shoppingcentre i drift, herunder værdiansættelserne heraf. Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningens side 5-6.


"Vi præsenterer i dag et regnskab for første halvår af 2020/21, hvor vi glæder os over, at vi med vores fem centre og mere end 250 lejemål her efter genåbningen set under et har opnået bedre besøgstal og en bedre omsætning end forventet, og vi har tillid til en fortsat positiv udvikling resten af dette regnskabsår." siger adm. direktør Robert Andersen.

Robert Andersen fortsætter: "Covid-19 betød en opbremsning i projektsalg m.v., hvor mange aktører i markederne har været afventende. Vi oplever nu igen, at lejere og investorer kan og vil kigge fremad inden for selektive områder. Vores strategiske rejse mod at skabe et rentabelt ejendomsselskab med danske ejendomme og med tilknyttede developer-aktiviteter kan dermed intensiveres."


Kontaktdetaljer: 

Adm. direktør Robert Andersen
Tel. +45 8896 1010Vedhæftet fil

Agat Q2 2020-21

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

15:14 Royal Unibrew får barberet kursmålet hos Carnegie
15:01 Shipping: Baltic Dry-indekset stiger for 12. dag i træk - højeste niveau siden december
14:42 Jetblue og Spirit Airlines begraver fusionsdrømme efter modstand fra myndigheder
14:39 USA/tendens: Mismodig og afventede åbning afløser rekordslutning i sidst uge
14:34 Jetblue og Spirit Airlines begraver fusionsdrømme efter modstand fra myndigheder
14:05 Tusk opfordrer til EU-sanktioner på import fra Rusland og Belarus
14:03 Amerikansk køreplatform og fastfoodleverandør sendes op af partnerskabsspekulationer
13:59 Schweizisk DSV-konkurrent fortsætter nedtur: Analytikere uddeler eftersmæk
13:56 Valuta: Begrænsede udsving frem mod ugens renteindikatorer
13:18 Nvidia er på podiet blandt verdens mest værdifulde - Saudi Aramco hensat til fjerdepladsen
13:17 Apple idømt milliardbøde af EU for konkurrenceforvridende regler i App Store
13:14 Europa/aktier: Forsigtigt fald frem mod rentemøde i ECB
12:49 Chefstrateg før Super Tuesday: Trump bliver en godt præsident for investorerne
12:25 Aktier/middag: Novo og Zealand på ny rekordjagt i positivt marked - KORR
12:10 Svitzer præsenterer to nye på holdkortet forud for udskillelse fra Mærsk
11:55 Obligationer/middag: Rentestilhed frem mod større makrobegivenheder
11:34 Novos kæmpeopkøb af fyldefabrikker er en gamechanger mener DNB
11:31 Aktier/middag: Novo og Zealand på ny rekordjagt i positivt marked
11:01 Macy's går grøn dag i møde efter løftet bud fra investorgruppe
10:43 Amerikanske aktier har aldrig været dyrere i forhold til europæiske