Djurslands Bank opjusterer forventningen til årets resultat

Udgivet den 14-10-2020  |  kl. 08:33  |  

Fondsbørsmeddelelse 14/2020

Djurslands Bank opjusterer forventningerne til årets resultat før skat til intervallet 45-60 mio. kr. 

I årsrapporten for 2019 udtrykte Djurslands Bank en forventning til resultatet før skat for hele 2020 i niveauet 65-80 mio. kr. 
I april 2020 blev forventningerne til resultatet før skat for 2020 nedjusteret til 30-45 mio. kr. som følge af COVID-19 situationen
og den store usikkerhed om den økonomiske effekt for pengeinstitutsektoren.
Ved offentliggørelsen af halvårsrapporten fastholdt banken, med baggrund i den fortsatte usikkerhed, den udmeldte
resultatforventning, dog med den præcisering, at resultatet forventedes realiseret i den øverste del af spændet.

Banken har endnu ikke registreret nogen væsentlige tab som følge af COVID-19 pandemien og vurderer på nuværende
tidspunkt, at den ud fra et ledelsesmæssigt skøn foretagne nedskrivning på 28,5 mio. kr. i al væsentlighed afdækker de potentielle
kredittab på bankens erhvervs- og privatkunder som følge af COVID-19 situationen.

Herudover har banken i 3. kvartal haft et fortsat højt aktivitetsniveau, særligt på boligområdet og i tilgangen af nye kunder, som
forventes fortsat i 4. kvartal.

Djurslands Banks kvartalsrapport offentliggøres som planlagt 30. oktober 2020.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 8630 3149.Venlig hilsen
Djurslands Bank


Lars Møller Kristensen
Bankdirektør


 

Vedhæftet fil

14-2020 Fondsbørsmeddelelse 14.10.2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk