Er din personligt ejet virksomhed noget værd?

Udgivet den 19-09-2016  |  kl. 07:23  |  
Arkiv: Foto

Har det været en god forretning at være selvstændig når virksomheden til sin tid skal sælges - Uden dig?

Er det stadigvæk en god forretning at være selvstændig, også på pensionsområdet?

Der har været sagt og skrevet meget om nedgangstider, den nye skattereformer, stop for ratepension på mere end 50.000.- i årlig indbetaling,  og meget andet.

Men en ting er sikkert, vi har stadigvæk behov for at leve livet og bruge penge, måske mere mådeholdent end for to år siden, da forbrugsfesten, var på sit højeste.

Det er måske endnu mere vigtigt i dag, end før krisen at få tilrettelagt en alderdom i fastere rammer, da mange har mistet rigtigt mange penge - og ikke bare kan forvente at gå 25 år eller mere i møde, med en tryg og sikker alderdom.

Som selvstændig har man været vant til at klare sig selv - og som pensionist vil man gerne opretholde dette.

Konsekvensen kan blive det modsatte, fordi indbetalingerne til pensionerne, ikke er tilrettelagt med omtanke, i forhold til bla. forrentning, risikospredning og tidshorisont.

Så hvad gør man rent økonomisk, hvis man står i dag og har en periode på mellem 5 og 15 år tilbage at arbejde i, før man skal gå på pension og have ovennævnte forhold bragt i orden.

Denne artikl tager udgangspunkt i de fordele/ulemper, man som selvstændig erhvervsdrivende i virksomhedsordningen kan have, efter den nye skattereform er trådt i kraft.

De tidligere kattereformer, har begrænset indbetalingerne på ratepensioner, til maksimalt 50.000.- om året. Dog er der en overgangsordning, for selvstændige.

I overgangsperioden kan den selvstændige indbetale optil 30% af firmaets overskud, før renter mv.

Der er mange måder at spare op til sin alderdom på. En af dem er den omtalte ovennævnte ratepension, som uden sidestykke er det optimale opsparingselement, hvis de rigtige betingelser ellers er opfyldt.

"En anden meget attraktiv mulighed er at optimere pensionen i forbindelse med generationsskifte.

Selvstændige ser ofte virksomheden som deres pensionsopsparing. Derfor er det en fordel at vide noget om de meget fordelagtige pensionsmuligheder, som foreligger i forbindelse med virksomheden afhændes. Man skal dog være opmærksom på, at man skal opfylde en række regler for at komme med i denne ordning," siger Kenneth Bach, direktør i Draupnir Investment Advisors.  

Det er revisor eller advokat, som skal sige god for, at man opfylder regelspecifikationen. 

En anden fordel ved pensionsordningerne, er at de som udgangspunkt er kreditorbeskyttet, og således er den selvstændige stadigvæk sikret, ved en eventuel konkurs. Dette betyder at den selvstændige forsat kan opretholde en levestandard, for de midler, som er sat ind på pensionen igennem årene, forud for pensionering.

Dette selvfølgelig under forudsætning af, at de rigtige betingelser herfor, er opfyldt.

Det vil være for vidtgående at gå i detaljer i denne artikel, men må bero på en konkret vurdering, i hver enkelt sag, hvor store fordelene/ulemperne måtte være.

Det man selvfølgelig skal være opmærksom på, er når midlerne er skudt ind på pensionen, er de således ikke til brug, for den daglige drift i firmaet.

Nogle punkter som i stort set alle tilfælde er meget relevante er flg.

Er min virksomhed noget værd uden mig?

  • Kan jeg optimerer min nuværende likviditet med investering i et frit depot?
  • Kan jeg bruge aftale indlån?
  • Hvordan vil jeg leve, når jeg bliver pensioneret?
  • Er måden jeg sparer op optimal - set i forhold til skatten nu/senere?
  • Måden mine investeringer bliver forrentet på - er det godt nok?
  • Hvordan er min risikospredning totalt set, inklusiv hus, frie midler, virksomhed og pensionsordninger?
  • Kan pensionerne bruges til at afhjælpe et generationsskifte?
  • Hvordan er mine pensionsinvesteringer sikret, i tilfælde af konkurs?
  • Hvem skal have mine penge, når jeg dør?

Der kan være mange penge at tjene på, at få tjekket økonomien, alternativt meget at miste ved at undgå det og lade stå til.

Det vigtigste må være at få skaffet sig det totale overblik og truffet de rigtige beslutninger, som sikrer et solidt fundament at bygge videre på - inden du skal til at leve af dine investeringer - og inden det for sent.

Få uafhængige råd til at forøge din opsparing

Der er ikke et spørgsmål om at sætte flere penge af til pension, men et spørgsmål om at bruge de penge man indbetaler og her indbetalt, rigtigt.

Eks. kan man i mange tilfælde forøge pensionsopsparinger markant ved at skære ned på de skjulte udgifter i pensionsordningen.

Har man svært ved at gennemskue, hvor meget forsikringerne koster, så kan det være en god ide at få en uafhængig rådgiver til at kontrollere, at man ikke betaler unødige udgifter for noget, man kan få billigere eller har et andet sted. Faktisk kan man sige, at der er én ting, der er mere kompliceret end pension - og det er prisen på pension!

Vil du vide mere om optimering af din pension - klik her.

Udgivet af: Draupnir

Tags:  Pension❯ 

Relaterede nyheder