Flyt pensionen til Luxembourg for et bedre afkast - 6

Udgivet den 27-01-2015  |  kl. 11:49  |  

Pension fra et EU- eller EØS-land

Der er nogle grundregler som skal være opfyldt hvis du opretter en pensionsordning i et andet EU- eller EØS-land. Du skal først søge SKAT om at få godkendt ordningen.

Fradrag for pensionsordninger i et andet EU- eller EØS-land

Du kan få fradrag eller bortseelse for dine indbetalinger på en udenlandsk pensionsordning i et EU- eller EØS-land, når:

 • SKAT har godkendt ordningen.
 • Det udenlandske pengeinstitut er godkendt af SKAT.
 • Du har udfyldt en borgererklæring.

Når betingelserne er opfyldt, kan du overføre ordningen skattefrit til godkendte ordninger efter samme regler som for ordninger i danske pensionsinstitutter få fradrag/bortseelse i din danske indkomst efter danske regler.

Du skal betale:

Pensionsafkastskat af det årlige afkast af ordningen med 15,3 procent.
Almindelig indkomstskat eller en afgift, når du får ordningen udbetalt eller på anden måde disponerer over ordningen.

Du skal udfylde:

 • Borgererklæring (blanket 07.056)
 • Citizen's declaration (blanket 07.056e)

Pensionsordningen skal godkendes af SKAT

For at SKAT kan godkende din ordning, skal du, din pensionsordning og dit pensionsinstitut hver især opfylde følgende krav:

 • Du skal acceptere at blive beskattet af løbende udbetalinger af pensionen i Danmark, også selvom du flytter til et andet land.
 • Pensionsordningen skal være oprettet i et pensionsinstitut i et EU- eller EØS-land (bortset fra Lichtenstein).
 • Pensionsordningen skal svare til en dansk skattebegunstiget ordning.
 • Pensionsinstituttet skal opfylde de krav, som stilles til danske pensionsinstitutter og påtage sig de samme forpligtelser.

Spørg dit pensionsinstitut, om det vil overholde de krav, der stilles til danske pensionsinstitutter. Lad pensionsinstituttet udfylde:

 • Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning (blanket 07.055).

Sådan søger du godkendelse af din udenlandske pensionsordning

Både pensionsinstituttet og du kan søge om at få en pensionsordning godkendt af SKAT.

Når pensionsinstituttet er registreret, og ordningen er godkendt af SKAT

Du skal udfylde:

 • Borgererklæring (blanket 07.056), som pensionsinstituttet sender til SKAT.

Når pensionsinstituttet er registreret hos SKAT, men ordningen ikke er godkendt

Du skal udfylde og sende :

Pensionstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning (blanket 07.054).

Når pensionsinstituttet ikke er registreret hos SKAT

 • Pensionsinstituttet skal udfylde enten den danske eller den engelske udgave af blanketten:
 • Pensionsinstitut - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning (blanket 07.055).
 • Pension provider - Application for approval of foreign pension scheme 07.055 EN.

Du skal udfylde:

 • Pensionstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning (blanket 07.054).

Det er dig, der skal sende blanketterne til SKAT.

Send den udfyldte blanket og en kopi af pensionsaftalen til:

Skattecenter Struer
Fabriksvej 13
7600 Struer

Kopien af aftalen skal være på enten dansk, et andet skandinavisk sprog eller engelsk. Hvis ordningen bliver godkendt af SKAT, får du et godkendelsesbevis, og SKAT underretter dit pensionsinstitut. Er du i tvivl, om dit pensionsinstitut er registreret hos SKAT, og om en pensionsordning er godkendt, så ring til SKAT på 72 22 18 18.

Vi samarbejder med Draupnir Investment Advisors vedr rådgivning af Luxembourg interesserede. Udfyld dine kontaktdetaljer og vi vil sende et samlet mini kompendium med informationer til dig med punkter fra den kommende artikelserien.

Udfyld formular her

 

 

Udgivet af: Draupnir

Tags:  Pension❯ 

Relaterede nyheder

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
9,62%
 
19/04/19

 
8,93%
 
19/04/19

 
8,41%
 
19/04/19

 
3,66%
 
19/04/19

 
1,20%
 
19/04/19

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder