Forløb af den ordinære generalforsamling i Kapitalforeningen Formuepleje Penta

Udgivet den 28-04-2020  |  kl. 14:32  |  

Kapitalforeningen Formuepleje Penta har afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2020 kl. 13.00.

Årsrapport
Årsrapporten udviste et resultat for foreningen på 1.651 mio.kr., samt en formue på 7.655 mio.kr. ultimo 2019. 

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten, herunder honorar til bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen
Carsten With Thygesen og Lars Sylvest var på valg og var villige til genvalg. Bestyrelsen indstillede, at begge blev genvalgt.

Jørn Nielsen, som havde siddet i bestyrelsen i en længere årrække, udtrådte af bestyrelsen, i overensstemmelse med den i vedtægterne angivne aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indstillede endvidere, at juraprofessor Hanne Søndergaard Birkmose blev valgt til bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte indstillingerne, hvorefter bestyrelsen kom til at bestå af følgende bestyrelsesmedlemmer: Carsten With Thygesen, Lars Sylvest, Michael Vinther og Hanne Søndergaard Birkmose.

Valg af revision
Bestyrelsen forslog genvalg af Ernst & Young P/S som Foreningens revisor. 

Generalforsamlingen godkendte indstillingen, hvorefter Ernst & Young P/S blev genvalgt.


Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

Med venlig hilsen

             
Søren Astrup, direktør                                                  
Formuepleje A/S

Vedhæftet fil

2020-04-28 - Selskabsmeddelelse - KF Penta - Forløb ordinær generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder