Forløb af generalforsamling

Udgivet den 05-10-2017  |  kl. 20:38  |  

 

 

 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S

 

Selskabsmeddelelse nr. 400

5. oktober, 2017

 

FORLØB AF AFSTEMNINGSRESULTAT PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

På generalforsamlingen i Glunz & Jensen Holding A/S blev der afholdt afstemninger vedr. pkt. 6 med følgende resultater

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten oplyste, at den nuværende bestyrelse har bestået af 5 medlemmer, og at Lene Hall og Dan Korsgaard er fratrådt i løbet i året. Dirigenten henviste til, at efter rotationsprincippet afgår den halvdel af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst. I 2017 er det Carsten Nygaard Knudsen og Søren Stensdal.

 

Ad dagsordenens pkt. 6.1.

Størrelsen af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse.

Aktionær Heliograph Holding GmbH havde foreslået, at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for den kommende valgperiode reduceres fra 5 til 4 medlemmer.

 

Aktionær Heliograph Holding GmbH ønskede afstemning om dette forslag, hvorefter der blev foretaget skriftlig afstemning.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde stemt for at reducere antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for den kommende valgperiode fra 5 til 4 medlemmer med 867.737 stemmer for, svarende til 99,2 % af de totalt afgivne stemmer, og med 6.992 stemmer imod, svarende til 0,8 % af de totalt afgivne stemmer.

 

Ad dagsordenens pkt. 6.2.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Som følge af resultatet under pkt. 6.1 oplyste dirigenten, at der skulle vælges 3 personer til bestyrelsen. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Nygaard Knudsen og Søren Stensdal, og at aktionær Heliograph Holding GmbH foreslår nyvalg af Flemming Enevoldsen og Rolf Pfiffner.

 

Dirigenten oplyste, at bestyrelseskandidater efter selskabsloven skal oplyse generalforsamlingen om deres øvrige direktions- og bestyrelsesposter.

Dirigenten oplyste, at Carsten Nygaard Knudsen og Søren Stensdals direktions- og bestyrelsesposter fremgår af side 24 i årsrapporten. Dirigenten oplyste videre, at Rolf Pfiffners direktions- og bestyrelsesposter fremgår af Rolf Pfiffners CV, som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Flemming Enevoldsen præsenterede sig for generalforsamlingen og oplyste om sine direktions- og bestyrelsesposter.

 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere kandidater, som stillede op til bestyrelsen.

Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning.

 

Dirigenten oplyste, at Carsten Nygaard Knudsen havde modtaget 875.444 stemmer, at Rolf Pfiffner havde modtaget 617.412 stemmer, at Flemming Enevoldsen havde modtaget 596.188 stemmer, og at Søren Stensdal havde modtaget 28.820 stemmer.

 

 

For yderligere information:

 

CEO, René Normann Christensen, tlf. +45 24234677

Bestyrelsesformand, Carsten Knudsen, tlf. +4521464236

 

 

 

 

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder