Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

Udgivet den 26-03-2021  |  kl. 15:05  |  

(Selskabsmeddelelse 13/2021)

Beretningen og årsrapporten for 2020 for Investeringsforeningen Sydinvest blev godkendt på generalforsamlingen. De foreslåede udbytter blev samtidig godkendt af generalforsamlingen. De samlede udbytter udgjorde ca. 510 mio. kroner.

Der var ikke fremsat forslag af investorer eller bestyrelse.

Valg til bestyrelsen
Til foreningens bestyrelse blev Linda Sandris Larsen og Niels Therkelsen genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Linda Sandris Larsen som formand og Hans Lindum Møller som næstformand.

Bestyrelsen består herefter af:

Linda Sandris Larsen, formand
Hans Lindum Møller, næstformand
Niels Therkelsen
Svend Erik Kriby  
Jesper Aabenhus Rasmussen.

Valg af revisor
PwC Danmark blev nyvalgt som investeringsforeningens revisor.

Yderligere information fås hos direktør Steffen Ussing på tlf. 74 37 33 01.

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk