Hvidbjerg Bank A/S, periodemeddelelse for 1. kvartal 2021

Udgivet den 05-05-2021  |  kl. 15:20  |  

De første 3 måneder af 2021 i overskrifter:

Resultat før skat på 7,8 mio. kr. mod 6,4 mio. kr. i 1. kvt. 2020
 Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen med 18 % p.a.
 Nettorenter og gebyrer udgør 21,9 mio. kr. mod 21,5 mio. kr. i 1. kvt. 2020 - en fremgang på 1,9 %.
 Udgifter til personale og administration stiger med 4 % til 15,1 mio. kr.
 Basisindtjening på 6,6 mio. kr. og dermed uændret i forhold til 1. kvt. 2020.
 Kursreguleringer udgør 1,3 mio. kr. mod 0,2 mio. kr. sidste år.
 Banken har fortsat lave nedskrivninger på 0,1 mio. kr. Der er i forbindelse med Coronapandemien afsat et ledelsesmæssigt skøn på 10,3 mio. kr. til nedskrivninger pr. 31/12 2020 og dette beløb er fastholdt pr. 31/3 2021.
 Fremgang i udlån på 3,3 % siden 1. kvartal 2020.
 Banken fastholder forventningen til et resultat på 13 - 18 mio. kr. for 2021.

Vedhæftet fil

Periodemeddelelse 1. kvartal 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk