Indberetning af ledelsens transaktioner med ALK-Abelló A/S' B-aktier og tilknyttede værdipapirer

Udgivet den 24-02-2021  |  kl. 16:00  |  

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) indberetter hermed følgende transaktioner:

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Carsten Hellmann
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Administrerende direktør
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet
for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen
eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages
for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktier

DK0060027142
b) Transaktionens art Afhændelse
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    43.608.569 DKK        17.068
d) Aggregerede oplysninger

- Aggregeret mængde

- Pris
 

        17.068 stk.

43.608.569 DKK
e) Dato for transaktionen 2021-02-23
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen


                                                                                 ALK-Abelló A/S


For yderligere oplysninger kontakt venligst
:
Investor Relations: Per Plotnikof, mobil 2261 2525

Vedhæftet fil

FM_04_21DK_24022021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk