Indberetning af ledelsens transaktioner med ALK-Abelló A/S' B-aktier og tilknyttede værdipapirer

Udgivet den 11-05-2020  |  kl. 14:18  |  


ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) indberetter hermed følgende transaktioner:

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Søren Jelert
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Direktionsmedlem
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på
markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen,
auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages
for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato
og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktieoptioner

DK0060027142
b) Transaktionens art Erhvervelse (udnyttelse af aktieoptioner / køb af aktier - differenceafregning)

Kursen er fastsat som tildelingskursen plus et årligt tillæg på 2,5% fratrukket udbytteudbetalinger
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er)                                    Mængde(r)
    2.258.516 DKK                                       2.203
d) Aggregerede oplysninger

- Aggregeret mængde

- Pris
 

  2.203  stk.

  2.258.516  DKK
e) Dato for transaktionen 2020-05-07
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen
1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Søren Jelert
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Direktionsmedlem
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på
markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen,
auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages
for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato
og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktieoptioner

DK0060027142
b) Transaktionens art Afhændelse (udnyttelse af aktieoptioner / salg af aktier - differenceafregning)

Prisen er beregnet på lukkekursen på dagen for udnyttelse
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er)                             Mængde(r)
    4.236.369 DKK                               2.203
d) Aggregerede oplysninger

- Aggregeret mængde

- Pris
 

  2.203 stk.

  4.236.369 DKK
e) Dato for transaktionen 2020-05-07
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen
1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Henrik Jacobi
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Direktionsmedlem
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på
markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen,
auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages
for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato
og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktieoptioner

DK0060027142
b) Transaktionens art Erhvervelse (udnyttelse af aktieoptioner / køb af aktier - differenceafregning)

Kursen er fastsat som tildelingskursen plus et årligt tillæg på 2,5% fratrukket udbytteudbetalinger
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er)                                             Mængde(r)
    3.678.418 DKK                                               3.588
d) Aggregerede oplysninger

- Aggregeret mængde

- Pris
 

  3.588  stk.

  3.678.418  DKK
e) Dato for transaktionen 2020-05-07
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen
1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Henrik Jacobi
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Direktionsmedlem
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet
for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen
eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages
for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato
og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktieoptioner

DK0060027142
b) Transaktionens art Afhændelse (udnyttelse af aktieoptioner / salg af aktier - differenceafregning)

Prisen er beregnet på lukkekursen på dagen for udnyttelse
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er)                                               Mængde(r)
    6.899.724 DKK                                                3.588
d) Aggregerede oplysninger

- Aggregeret mængde

- Pris
 

  3.588 stk.

  6.899.724 DKK
e) Dato for transaktionen 2020-05-07
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen

ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Investor Relations: Per Plotnikof, mobil 2261 2525

Vedhæftet fil

FM_07_20DK_11052020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk