Indberetning af ledelsens transaktioner med ALK-Abelló A/S' B-aktier og tilknyttede værdipapirer

Udgivet den 16-11-2020  |  kl. 16:07  |  

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) indberetter hermed følgende transaktioner:

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Carsten Hellmann
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Administrerende direktør
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet
for emissionskvoter, auktionsplatformen,
auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne:
gentages for  i) hver type instrument,
ii) hver type transaktion, iii) hver dato
og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktieoptioner

DK0060027142


b) Transaktionens art Erhvervelse (udnyttelse af aktieoptioner)
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    6.604.338 DKK               6.442
d) Aggregerede oplysninger

- Aggregeret mængde

- Pris
 

          6.442 stk.

   6.604.338 DKK
e) Dato for transaktionen 2020-11-12
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen
1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Carsten Hellmann
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Administrerende direktør
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet
for emissionskvoter, auktionsplatformen,
auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne:
gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
B-aktier

DK0060027142


b) Transaktionens art Afhændelse
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    13.238.205 DKK             6.442
d) Aggregerede oplysninger

- Aggregeret mængde

- Pris
 

          6.442 stk.

13.238.205 DKK
e) Dato for transaktionen 2020-11-12
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen
1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Søren Daniel Niegel
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Direktionsmedlem
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet
for emissionskvoter, auktionsplatformen,
auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne:
gentages for i) hver type instrument,
ii) hver type transaktion, iii) hver dato
og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktieoptioner

DK0060027142


b) Transaktionens art Erhvervelse (udnyttelse af aktieoptioner)
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    2.731.365 DKK           3.625
d) Aggregerede oplysninger

- Aggregeret mængde

- Pris
 

          3.625 stk.

   2.731.365 DKK
e) Dato for transaktionen 2020-11-12
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen
1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Søren Daniel Niegel
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Direktionsmedlem
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet
for emissionskvoter, auktionsplatformen,
auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne:
gentages for i) hver type instrument,
ii) hver type transaktion, iii) hver dato
og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
B-aktier

DK0060027142


b) Transaktionens art Afhændelse
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    6.373.553 DKK
1.692.600 DKK
           3.048
              806
d) Aggregerede oplysninger

- Aggregeret mængde

- Pris
 

          3.854 stk.

   8.066.153 DKK
e) Dato for transaktionen 2020-11-13
2020-11-16
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen

ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Investor Relations: Per Plotnikof, mobil 2261 2525

Vedhæftet fil

FM_13_20DK_16112020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk