Indberetning af ledende medarbejderes handel med Tryg-aktier

Udgivet den 15-03-2021  |  kl. 09:59  |  

Tryg offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af Tryg og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19.

Medlemmer af Trygs direktion har udført transaktioner i forbindelse med Trygs fortegningsemission, se https://tryg.com/da/emission.

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

 
a) Navn

 
Morten Hübbe
2. Årsag til indberetningen

 
a) Stilling/titel

 
Koncernchef
b) Første indberetning/
ændring

 
Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen

 
a) Navn

 
Tryg A/S
b) LEI-kode

 
213800ZRS8AC4LSTCE39
4.A Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)

 
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 
Aktier (udnyttelse af tegningsretter)

 

 

 
Identifikationskode

 
DK0061534534
b) Transaktionens art

 
Udnyttelse af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        105 DKK pr. midlertidig aktie                    
Mængde(r):        13.839 midlertidige aktier ved udnyttelse af 83.034 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

13.839 midlertidige aktier ved udnyttelse af 83.034 tegningsretter

1.453.095 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-10
f) Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)
4.B Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)

 
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 
Tegningsretter

 

 

 
Identifikationskode

 
DKK0061534450
b) Transaktionens art

 
Salg af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        5,038562 DKK
Mængde(r):        250.275 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

250.275 tegningsretter

1.261.024 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-10
f) Sted for transaktionen

 
NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE)
4.C Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)

 
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 
Aktier (udnyttelse af tegningsretter)

 

 

 
Identifikationskode

 
DK0061534534
b) Transaktionens art

 
Udnyttelse af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        105 DKK pr. midlertidig aktie                    
Mængde(r):        6.988 midlertidige aktier ved udnyttelse af 41.928 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

6.988 midlertidige aktier ved udnyttelse af 41.928 tegningsretter

733.740 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-11
f) Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)
4.D Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)

 
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

Typen

 
Tegningsretter

 

 
Identifikationskode

 
DKK0061534450
b) Transaktionens art

 
Salg af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        5,385832 DKK
Mængde(r):        1.210.284 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

1.210.284 tegningsretter

6.518.387 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-11
f) Sted for transaktionen

 
NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE)
4.E Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)

 
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 
Aktier (udnyttelse af tegningsretter)

 

 

 
Identifikationskode

 
DK0061534534
b) Transaktionens art

 
Udnyttelse af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        105 DKK pr. midlertidig aktie                    
Mængde(r):        22.933 midlertidige aktier ved udnyttelse af 137.598 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

22.933 midlertidige aktier ved udnyttelse af 137.598 tegningsretter

2.407.965 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-12
f) Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)


1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

 
a) Navn

 
Barbara Plucnar Jensen
2. Årsag til indberetningen

 
a) Stilling/titel

 
Koncernfinansdirektør
b) Første indberetning/
ændring

 
Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen

 
a) Navn

 
Tryg A/S
b) LEI-kode

 
213800ZRS8AC4LSTCE39
4.A Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)

 
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-typen

 
Aktier (udnyttelse af tegningsretter)

 

 
Identifikationskode

 
DK0061534534
b) Transaktionens art

 
Udnyttelse af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        105 DKK pr. midlertidig aktie                    
Mængde(r):        15.787 midlertidige aktier ved udnyttelse af 94.722 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

15.787 midlertidige aktier ved udnyttelse af 94.722 tegningsretter

1.657.635 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-10
f) Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)


1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

 
a) Navn

 
Johan Kirstein Brammer                         
2. Årsag til indberetningen

 
a) Stilling/titel

 
Koncerndirektør
b) Første indberetning/
ændring

 
Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen

 
a) Navn

 
Tryg A/S
b) LEI-kode

 
213800ZRS8AC4LSTCE39
4.A Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)

 
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 
Aktier (udnyttelse af tegningsretter)

 

 
Identifikationskode

 
DK0061534534
b) Transaktionens art

 
Udnyttelse af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        105 DKK pr. midlertidig aktie                    
Mængde(r):        1.847 midlertidige aktier ved udnyttelse af 11.082 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

1.847 midlertidige aktier ved udnyttelse af 11.082 tegningsretter

193.935 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-10
f) Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)
4.B Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)

 
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 
Tegningsretter

 

 

 
Identifikationskode DKK0061534450
b) Transaktionens art

 
Salg af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        5,0 DKK
Mængde(r):        226.297 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

226.297 tegningsretter

1.131.485 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-10
f) Sted for transaktionen

 
NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE)
4.C Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)

 
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 
Aktier (udnyttelse af tegningsretter)

 

 

 
Identifikationskode

 
DK0061534534
b) Transaktionens art

 
Udnyttelse af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        105 DKK pr. midlertidig aktie                    
Mængde(r):        4.074 midlertidige aktier ved udnyttelse af 24.444 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

4.074 midlertidige aktier ved udnyttelse af 24.444 tegningsretter

427.770 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-12
f) Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)


1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

 
a) Navn

 
Lars Bonde                         
2. Årsag til indberetningen

 
a) Stilling/titel

 
Koncerndirektør
b) Første indberetning/
ændring

 
Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen

 
a) Navn

 
Tryg A/S
b) LEI-kode

 
213800ZRS8AC4LSTCE39
4.A Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)

 
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 
Aktier (udnyttelse af tegningsretter)

 

 

 
Identifikationskode

 
DK0061534534
b) Transaktionens art

 
Udnyttelse af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        105 DKK pr. midlertidig aktie                    
Mængde(r):        1.240 midlertidige aktier ved udnyttelse af 7.440 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

1.240 midlertidige aktier ved udnyttelse af 7.440 tegningsretter

130.200 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-10
f) Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)
4.B Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)

 
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 
Tegningsretter

 

 

 
Identifikationskode

 
DKK0061534450
b) Transaktionens art

 
Salg af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        5,0025 DKK
Mængde(r):        161.242 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

161.242 tegningsretter

806.612 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-10
f) Sted for transaktionen

 
NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE)
4.C Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)

 
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 
Tegningsretter

 

 

 
Identifikationskode

 
DKK0061534450
b) Transaktionens art

 
Salg af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        5,0008 DKK
Mængde(r):        360.402 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

360.402 tegningsretter

1.802.290 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-11
f) Sted for transaktionen

 
NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE)
4.D Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)

 
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 
Aktier (udnyttelse af tegningsretter)

 

 

 
Identifikationskode

 
DK0061534534
b) Transaktionens art

 
Udnyttelse af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        105 DKK pr. midlertidig aktie                    
Mængde(r):        15.204 midlertidige aktier ved udnyttelse af 91.224 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

15.204 midlertidige aktier ved udnyttelse af 91.224 tegningsretter

1.596.420 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-12
f) Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)
4.E Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)

 
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 
Tegningsretter

 

 

 
Identifikationskode

 
DKK0061534450
b) Transaktionens art

 
Salg af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        6,0500 DKK
Mængde(r):        5.770 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

5.770 tegningsretter

34.908 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-12
f) Sted for transaktionen

 
NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE)

Kontaktinformation:

Besøg tryg.com/da og følg os på twitter.com/TrygIR


Gianandrea Roberti Investor Relations Officer +45 20 18 82 67 gianandrea.roberti@tryg.dk 
Peter Brondt Investor Relations Manager +45 22 75 89 04 peter.brondt@tryg.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedhæftet fil

09_Indberetning af ledende medarbejders handel med Tryg-aktier

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder