Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes handel med Tryg-aktier

Udgivet den 11-03-2021  |  kl. 17:53  |  


Tryg offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med
aktier udstedt af Tryg og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19.

Medlemmer af Trygs bestyrelse samt én af disses nærtstående har udført transaktioner i forbindelse med Trygs fortegningsemission, se https://tryg.com/da/emission.

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

 
a) Navn

 
Jukka Pertola                         
2. Årsag til indberetningen

 
a) Stilling/titel

 
Bestyrelsesformand
b) Første indberetning/
ændring

 
Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen

 
a) Navn

 
Tryg A/S
b) LEI-kode

 
213800ZRS8AC4LSTCE39
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 

Identifikationskode

 

Aktier (udnyttelse af tegningsretter)

 

 

DK0061534534
b) Transaktionens art

 
Udnyttelse af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        105 DKK pr. midlertidig aktie                    
Mængde(r):        7.000 midlertidige aktier ved udnyttelse af 42.000 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

7.000 midlertidige aktier ved udnyttelse af 42.000 tegningsretter

735.000 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-11
f) Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)


1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

 
a) Navn

 
ThjømøeKranen AS
2. Årsag til indberetningen

 
a) Stilling/titel

 
Person med nær tilknytning til Mari Thjømøe, bestyrelsesmedlem hos Tryg AS
b) Første indberetning/
ændring

 
Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen

 
a) Navn

 
Tryg A/S
b) LEI-kode

 
213800ZRS8AC4LSTCE39
4.A Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 

Identifikationskode

 

Aktier (udnyttelse af tegningsretter)

 

 

DK0061534534
b) Transaktionens art

 
Udnyttelse af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        105 DKK pr. midlertidig aktie                    
Mængde(r):        10.017 midlertidige aktier ved udnyttelse af 60.102 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

10.017 midlertidige aktier ved udnyttelse af 60.102 tegningsretter

1.051.785 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-10
f) Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)
4.B Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 

Identifikationskode

 

Tegningsretter

 

 

DKK0061534450
b) Transaktionens art

 
Køb af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        4,966 DKK
Mængde(r):        15.000 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

15.000 tegningsretter

74.490 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-10
f) Sted for transaktionen

 
NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE)


1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

 
a) Navn

 
Elias Bakk                         
2. Årsag til indberetningen

 
a) Stilling/titel

 
Bestyrelsesmedlem
b) Første indberetning/
ændring

 
Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen

 
a) Navn

 
Tryg A/S
b) LEI-kode

 
213800ZRS8AC4LSTCE39
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 

Identifikationskode

 

Aktier (udnyttelse af tegningsretter)

 

 

DK0061534534
b) Transaktionens art

 
Udnyttelse af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        105 DKK pr. midlertidig aktie                    
Mængde(r):        1.412 midlertidige aktier ved udnyttelse af 8.472 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

1.412 midlertidige aktier ved udnyttelse af 8.472 tegningsretter

148.260 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-10
f) Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)


1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

 
a) Navn

 
Tina Snejbjerg
2. Årsag til indberetningen

 
a) Stilling/titel

 
Bestyrelsesmedlem
b) Første indberetning/
ændring

 
Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen

 
a) Navn

 
Tryg A/S
b) LEI-kode

 
213800ZRS8AC4LSTCE39
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 

Identifikationskode

 

Aktier (fortegningsretter)

 

 

DK0061534534
b) Transaktionens art

 
Salg af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        6,29 DKK
Mængde(r):        1.778 fortegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

1.778 fortegningsretter

11.184 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-11
f) Sted for transaktionen

 
NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE)

Kontaktinformation:

Besøg tryg.com/da og følg os på twitter.com/TrygIR

Gianandrea Roberti Investor Relations Officer +45 20 18 82 67 gianandrea.roberti@tryg.dk 
Peter Brondt Investor Relations Manager +45 22 75 89 04 peter.brondt@tryg.dk

Vedhæftet fil

08_Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes handel med Tryg-aktier

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder