Investeringsforeningen HP Invest - forløb af ordinær generalforsamling

Udgivet den 30-04-2020  |  kl. 16:30  |  

Forløb af ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen HP Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

Formanden gennemgik ledelsens beretning og oplyste, at henset til udbruddet af coronapandemien var det nu ikke muligt at angive en forventning til udviklingen i 2020. Ledelsens beretning og årsrapporten for 2019 blev godkendt af generalforsamlingen enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.
  
Til bestyrelsen genvalgtes Kim Høibye, Jacob Carl Jacobsen, Hasse Nilsson og Tom Nygaard Sørensen.

Som revisor for foreningen genvalgtes Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 91 60. 

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen HP Invest

Tage Fabrin-Brasted, direktør

Vedhæftet fil

Fondsborsmeddelelse_forloeb_GF_30_04_2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder