Investoroplysninger og væsentlig investorinformation for Kapitalforeningen Independent Invest

Udgivet den 23-02-2024  |  kl. 08:54  |  

Investoroplysninger er ajourført med regnskabstal og omkostninger for 2023 samt præcisering af investeringsrammerne i punkt 7.

Independent ESG Mix investerer efter vedtægterne i Værdipapirfonden Independent Invest, der er en dansk UCITS fond der er godkendt af Finanstilsynet.
Herved opnås en spredning i 60 - 80 individuelle børsnoterede virksomheder samt ca. 40 virksomhedsobligationer.
Dermed overholdes investeringsrammerne i lov om finansiel virksomhed § 157 b, stk. 3 der angiver rammer for investering i samme udsteder, samt § 157 b, stk. 5.

Opdateret investoroplysninger og væsentlig investorinformation kan ses og downloades fra www.independentinvest.dk/downloads

Spørgsmål kan rettes til foreningens investeringsforvaltningsselskab Tiedemann Independent A/S, direktør Christian Tiedemann på tlf. 33 15 60 15

Venlig hilsen

Christian Tiedemann
Direktør


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder