Jyske Bank Q4: Nedskrivninger og beholdingsresultat trækker ned

Udgivet den 20-02-2018  |  kl. 08:45  |  
Arkiv: Foto

Med den brede pensel leverede Jyske Bank i slutningen af 2017 et basisresultat før nedskrivningerne på niveau med samme kvartal året før. Mindre indtægtsførsel af nedskrivninger og et negativt beholdingsresultat sendte dog overskuddet markant lavere end i samme kvartal af 2016.

Jyske Bank kom ud af fjerde kvartal af 2017 med et overskud før skat på 977 mio. kr. I samme kvartal året før havde banken et overskud før skat på 1503 mio. kr.

Jyske Bank leverede i kvartalet nettorenteindtægter på 1537 mio. kr. mod 1457 mio. kr. i samme kvartal året før. Gebyrer og provisionsindtægter ramte 654 mio. kr. mod 501 mio. kr. i fjerde kvartal af 2016.

Bankens basisresultat før nedskrivninger blev samlet 868 mio. kr. mod 907 mio. kr. i samme periode året før.

Nedskrivningerne endte på en indtægt på 139 mio. kr. mod en indtægt på 293 mio. kr. et år forinden.

Beholdingsresultatet blev negativt med 30 mio. kr. i kvartalet mod positivt med 303 mio. kr. i samme kvartal i 2016.

Aktionærerne i banken får et nettooverskud på 780 mio. kr. mod et overskud på 1202 mio. kr. i fjerde kvartal året før.

TILFREDS TOPCHEF

For hele årets resultat er Jyske Banks topdirektør, Anders Dam, dog tilfreds.

- Resultatet efter skat udgør 3143 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 9,7 pct., hvilket er tilfredsstillende og i overensstemmelse med målet om en egenkapitalforrentning på 8-12 pct., skriver han i regnskabet.

Jyske Banks bestyrelse har stillet forslag om et ordinært udbytte på 5,85 kr. per aktie. - 60 øre mere end sidste år.

Jyske Banks mål er et overskud på mellem 2,6 og 3,8 mia. kr. efter skat for 2018.

Sådan er status i hvert fald, når man regner afkastmålet om 8-12 pct. ud i forhold til egenkapitalen ved starten af 2018.

Det fremgår af Jyske Banks årsregnskab for 2017, hvor banken tjente 3,1 mia. kr. efter skat.

Tabel over regnskabet fra Jyske Bank for fjerde kvartal af 2017:

mio. kr. Q4 2017 Q4 2016
Nettorenter 1537 1457
Nettogebyrer 654 501
Kursreguleringer 38 232
Basisindtægter 2194 2242
Basisomkostninger 1326 1335
Nedskrivninger -139 -293
Basisresultat 1007 1200
Res. f. skat 977 1503
Nettoresultat 780 1202
Udbytte (kr./aktie) 5,85 5,25

/ritzau/FINANS

Claus Mikkelsen

Tags:  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder