Koncernårsrapport for 2020

Udgivet den 26-03-2021  |  kl. 10:45  |  

Selskabsmeddelelse
København, den 26. marts 2021

 

Et milliard-overskud blev i 2020 vendt til et underskud
Året 2020 blev det værste år for Københavns Lufthavn siden Anden Verdenskrig. Antallet af passagerer var i frit fald fra 30,3 mio. til 7,5 mio.- det laveste antal siden 1970. I foråret 2020 nåede CPH den 9. april lavpunktet med blot 424 rejsende. Som en konsekvens af faldet i antal passagerer faldt omsætningen 71,2% til DKK 1.575,7 mio. og overskuddet før skat på knap DKK 1,3 mia. i 2019 blev vendt til et underskud på DKK 828 mio. før skat i 2020.

2020 blev også et år, hvor medarbejdere, ledelse og ejerkreds i samarbejde med CPH's andre interessenter stod sammen om at komme igennem uvejret. Bl.a. har CPH's långivere hjulpet CPH igennem 2020 med kreditfaciliteter på DKK 6,0 mia., så CPH i 2021 er klar til genstart og genopbygning.

I løbet af året blev et samlet CPH gearet til at agere hurtigt i en uforudsigelig virkelighed med konstant omskiftelige retningslinjer for test og rejser.

I 2020 gennemførte CPH markante initiativer med positiv effekt på resultatet, herunder betydelige eksterne omkostningsreduktioner for DKK 200 mio. og aktiv brug af krisen til at forenkle og identificere nye, effektive løsninger. Planlagte investeringer blev reduceret med ca. DKK 800 mio. Endvidere implementerede CPH organisatoriske tilpasninger til det forventede aktivitetsniveau. Det vil reducere de årlige driftsomkostninger med cirka DKK 500 mio.

Som samfundskritisk infrastruktur og Danmarks port til verden har CPH ikke kunnet lukke ned og vente på bedre tider. CPH har måtte holde åbent for den meget begrænsede passagertrafik, der var tilbage, og ikke mindst for den vigtige luftfragt. Det har betydet, at udgifterne langt har oversteget indtægterne.

Samarbejde om at redde arbejdspladser
I et fint samspil med myndighederne og regeringen kom der fleksibilitet ind i ordningerne om lønkompensation, så CPH's medarbejdere kunne rotere mellem job og hjemsendelse.

Samlet modtog CPH DKK 348 mio. i kompensationspakker i corona året. Det betød, at der var luft og ro til at gennemføre de helt nødvendige tilpasninger af virksomheden, og at CPH kunne holde hånden under 2.600 ansatte og vente til udgangen af august med at nedlægge de første stillinger. Ved årets udgang var der 772 færre fuldtidsstillinger (FTE).

Som konsekvens af det meget lave aktivitetsniveau i lufthavnen, trådte CPH og fagforeningerne sammen om f.eks. opkvalificering og arbejdsdeling. Den fælles indsats og gode samarbejde har betydet, at CPH har kunnet undgå at nedlægge yderligere 300 stillinger.

Det vurderes, at der er mistet op mod 10.000 jobs i luftfarten i Danmark - størstedelen i de omkring 1.000 virksomheder i og omkring Københavns Lufthavn. CPH arbejdede derfor i sommeren 2020 sammen med fagforeningerne, SAS, Beskæftigelsesministeriet og Tårnby kommune om at få åbnet et job- og rådgivningscenter i Københavns Lufthavn, som har været en succes.

Krisens fem must-win battles
Corona pandemien har sat mange af aktiviteterne i Architects of the Future Airport-strategien på hold. Men målet er fortsat det samme: at skabe en fremtidssikker, innovativ lufthavn. Under krisen er hele organisationen rykket sammen omkring fem must-win-battles:

At sikre en tryg og god rejseoplevelse for passagererneAt sikre sammenhold og motivation i organisationenAt forenkle arbejdsgange og mindske bureaukratiAt fokusere på forbrug og minimere omkostningerAt beskytte og udvikle vores indtægtskilder


Frygten for at blive smittet på rejsen, uoverskuelige og forskellige corona-regler i alle lande, nye rejserestriktioner hver torsdag og udsigten til en lang karantæne - alt det holdt 75% af passagererne hjemme i 2020.  Med "Let's travel with care" initiativet fik CPH's ansatte i løbet af foråret og sommeren implementeret alt fra mundbind, håndsprit, plexiglas, ekstra rengøring og afstandsmarkeringer i terminalerne til ekstra security- og servicepersonale til at guide passagererne igennem lufthavnen.

CPH lukkede også 40% af terminalområdet og samlede driften for at give passagerer en bedre oplevelse - og flyselskaber, groundhandlere og myndigheder bedre arbejdsvilkår.

CPH investerer i fremtiden
Før coronaen ramte investerede CPH omkring DKK 2 mia. årligt i at udvikle lufthavnen. Hele investeringsprogrammet og Ikke mindst de mange byggeprojekter blev genbesøgt. Nogle blev sat på hold, mens andre bliver gennemført, da det ville være for dyrt at stoppe dem.

Det gjaldt f.eks. fase to af Finger E, der med åbningen i oktober markerede afslutningen på det største kapacitetsprojekt i flere årtier. Den nye terminalbygning rummer fleksible standpladser og gates, boarding broer og fleksible busgates, taxiveje og en helt ny paskontrol.

Bygningen krones af William Soya's lysende loftskulptur, der blev doneret af Statens Kunstfond og Kolding Kommune. Den rummelige/nye Finger E er ikke blot en smuk og effektiv terminal. Den har også vist sig særdeles velegnet til at kunne håndtere passagerer og test sikkert under pandemien.

Samlet set blev omkostningerne til investeringer og byggeprojekter reduceret med omkring DKK 800 mio. i 2020.

Men blikket er også rettet mod fremtiden. I oktober 2020 etablerede CPH i samarbejde med danske Netcompany joint venture selskabet Smarter Airports A/S, der skal udvikle en ny og markedsledende digital platform til effektiv og bæredygtig drift af fremtidens lufthavne. CPH og Netcompany vil sammen investere op mod DKK 200 mio. Når løsningen er kørt ind hos Københavns Lufthavn, er målet at sælge systemet til lufthavne verden over og dermed skabe nye indtægter for CPH.

Samarbejde med flyselskaber og partnere
Der har været tæt kontakt og samarbejde mellem CPH, flyselskaber og partnere under hele corona krisen.

Før krisen var der 150 butikker og serveringssteder åbne i og omkring terminalerne. Ved udgangen af året var der blot 9. Hele året blev der arbejdet tæt sammen med partnerne om at komme så godt igennem krisen som muligt. CPH genbesøgte alt fra åbningstider til nye aftaler. Uden for terminalerne da pandemien parkerede flyene, gjorde lufthavnen parkeringen gratis for flyselskaberne.

I første kvartal af 2021 blev CPH enige med flyselskaberne om at sætte fokus på genstart og justere aftalen for perioden 2019-2023 om de takster, der skal betales for at bruge lufthavnen. Den justerede aftale håndterer de utilsigtede konsekvenser corona pandemien har haft for forudsætningerne i takstaftalen. Der er således skabt ro og balance for både CPH og flyselskaberne frem til og med 2023.

CPH medstifter af Green Fuels for Denmark
Ingen kender det fulde omfang af corona krisen endnu, eller hvor længe den vil vare. Luftfarten var en af de første brancher, der blev ramt, og vil være en af de sidste, der kommer ud af krisen. Men klimaforandringerne er stadig en udfordring som branchen og samfundet skal håndtere og finde løsninger på i årene fremover.

I 2020 har CPH indgået en række, spændende samarbejder, som skal sikre udviklingen af bæredygtige brændstoffer i Danmark og fremtidens lufthavn helt uden CO2-udledninger.

CPH var med til at etablere det nyskabende partnerskab "Green Fuels for Denmark" sammen med bl.a. A.P. Møller - Mærsk, DSV Panalpina, DFDS, SAS, Nel, Everfuel, Haldor Topsøe og Ørsted. Som en del af Klimapartnerskabet for Luftfarten præsenterede CPH også en ambitiøs plan i 2020 for at opnå betydelige CO2-reduktioner allerede i 2030. Dermed kan vejen til en luftfart helt uden CO2-udledning i 2050 tydeligere ses.

I oktober vandt et konsortium ledet af Københavns Lufthavne (CPH) i samarbejde med 14 europæiske partnere og Teknologisk Institut et EU-udbud om DKK 90 mio. til at skabe fremtidens bæredygtige lufthavn. Med ALIGHT projektet, skal der i CPH udvikles konkrete løsninger og eksempler på, hvordan man kan indrette en lufthavn helt uden CO2-udledninger og levere infrastruktur til CO2-neutrale fly.

Europas bedste lufthavn
Den 9. marts - få dage før Danmark blev lukket ned - kårede passagererne CPH til "Europas bedste lufthavn i 2019" i den årlige, internationale måling af passagertilfredshed fra ACI, den internationale brancheorganisation for lufthavne.

Det kan CPH blive igen, på den anden side af corona pandemien, når man kan rejse på ferie og forretningsrejse og opleve verden. CPH skal være en attraktiv, sikker og effektiv lufthavn for passagerer og kunder. CPH skal fastholde sin samfundsrolle i skabelsen af vækst og jobs gennem CPH's position som et vigtigt nordeuropæisk trafikknudepunkt, der kan binde Danmark sammen med resten af verden.

Udbytte
Udbytte til aktionærerne er suspenderet i 2020 og 2021 grundet den finansielle situation og betingelserne for at modtage kompensation fra statens hjælpepakker.

Forventninger til 2021
Global luftfart står fortsat over for betydelig usikkerhed på grund af COVID-19 pandemien samt andre faktorer som f.eks. økonomisk usikkerhed og klimaforandringer.

Pandemien vil fortsat påvirke antallet af flyrejser og passagerer i 2021, både hvad angår fritids- og forretningsrejser. Flyselskaberne har annonceret, at man fortsat vil operere med reduceret kapacitet og vil skalere forretningen baseret på den aktuelle efterspørgsel.

På grund af den strukturelle usikkerhed, COVID-19 har skabt for flyrejser i Danmark og resten af ​​verden, og betydelig usikkerhed om varigheden, er det i øjeblikket ikke muligt at foretage en rimelig vurdering af de økonomiske forventninger for CPH. Der er stadig betydelig usikkerhed om, hvordan og hvornår rejserestriktionerne ophæves, og det er derfor ikke muligt at give en forventning for passagerantal, indtægter, resultat før skat og samlede investeringer.

Som en konsekvens vil CPH fortsat løbende vurdere og justere niveauet for driftsomkostninger og investeringer og informere markedet, når det er muligt.

Koncernårsrapporten er vedlagt i pdf-format

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup

Kontaktperson:
Rasmus Lund
Finansdirektør

Telefon: 3231 3231
Fax:       3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

 

Vedhæftede filer

Selskabsmeddelelse 26 March 2021 Copenhagen Airports AS Group Annual Report 2020 Copenhagen Airports AS Parent Company Annual Report 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:45 Europa/lukning: Mindre stigninger med britisk finanshus i front
17:37 Mærsk-rival leverer første kvartalsunderskud i fire år efter massivt dyk
17:08 Booking varsler beskeden stigning i bestilte overnatninger - aktie dykker
17:03 Fredagens aktier: C25 haltede efter udlandet - Mærsk sendt ned og Netcompany hacket
17:00 Fredagens obligationer: Rentestigninger blev afløst af fald
16:54 Amerikansk rumfartsselskabs aktie flyver til månen efter vellykket landing
15:41 USA/åbning: Afdæmpede stigninger efter torsdagens fest - Nvidia fortsætter op
15:32 Amerikansk mediagigant bakker over 9 pct. efter skuffende indtjening
15:22 Netcompany-aktie dykker efter bekræftet hackerangreb
15:13 Hackere lækker kildekode og passwords fra Netcompany: Truer den danske stat
15:02 Valuta: Pund tager revanche mod dollar for første gang siden januar
14:33 USA/tendens: Rolig åbning i udsigt efter torsdagens aktiefest
14:27 ECB's Simkus finder plads til en pengepolitisk lempelse til sommer
14:25 ISS får lavere kursmål hos Carnegie
13:52 Effekten fra ECB's renteforhøjelser har ifølge direktionsmedlem toppet
13:24 Greenmobility nedjusterer til 2023: Justeret praksis udskyder indtjening til senere
12:52 Europa/aktier: Europæiske aktier halter efter amerikansk aktiefest
11:53 Genmab får løftet anbefaling til "outperform" fra "market perform" hos BMO
11:51 Aktier/middag: Fortsat mat stemning i C25 - ISS i bunden igen
11:35 Obligationer/middag: Renten fortsætter frem - stærke aktiemarkeder kan få Fed til at tøve