Meddelelse nr. 2 2020/21

Udgivet den 16-12-2020  |  kl. 12:10  |  

Årsrapport 2019/20
16. december 2020
Meddelelse nr. 2 2020/21

Investeringsselskabet Luxor A/S' bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2019/20.

Årsrapporten:

·Koncernens basisindtjening for 2019/20 er kr. 42,4 mio. (kr. 29,0 mio.), hvilket er på niveau med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 1, 2020/21 af 10. november 2020.  

Basisindtjeningen er opgjort som årets resultat før skat reguleret for dagsværdireguleringer på finansielle aktiver, renteswaps og realkreditlån.

·Koncernens resultat før skat er kr. 46,3 mio. (kr. 19,7 mio.) og efter indregning af årets skat på kr. 10,3 mio. (kr. 4,4 mio.) er koncernens resultat kr. 36,0 mio. (kr. 15,3 mio.).

Koncernens resultat før skat er kr. 3,9 mio. højere end basisindtjeningen, hvilket skyldes:

kr. -1,1 mio. fra dagsværdireguleringer af værdipapirer og kurstab på aktierkr. 0,2 mio. fra dagsværdireguleringer af investeringsejendommekr. 4,8 mio. fra dagsværdireguleringer af renteswaps og regulering til dagsværdi af gæld til

          realkreditinstitutter samt omkostninger i forbindelse med optagelse af realkreditlån.

Årets basisindtjening og resultat har ikke været væsentligt påvirket af Covid-19.

Udbytte:

·Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på kr. 25 mio. (kr. 23 mio.) svarende til kr. 25 (kr. 23) pr. aktie. Svarende til en udbytteprocent på 5,8.

Regnskabsårets 4. kvartal 2020:

Basisindtjeningen for kvartalet er kr. 11,0 mio. (kr. 6,6 mio.)
 Koncernens resultat før skat er kr. 10,9 mio. (kr. 3,8 mio.).

                       
Forventet basisindtjening for 2020/21:

For det kommende regnskabsår 2020/21 forventes en basisindtjening i niveauet kr. 37 mio.Dagsværdiregulering af renteswaps indgår ikke i basisindtjeningen, og ville pr. 10. december 2020 påvirke koncernens resultat før skat med kr. -0,2 mio.

Selskabets basisindtjening har frem til dato ikke været nævneværdigt påvirket af Covid-19.

Selskabet er i et vist omfang afhængig af samfundspåvirkningen fra Covid-19 og foretager løbende vurdering af, om der skal foretages justeringer på baggrund heraf.

Eventuelle henvendelser vedrørende årsrapporten kan rettes til Jannik Rolf Larsen, CEO
(tel: +45 33325015).

Vedhæftede filer

16.12.2020 fondsbørsmeddelse 30.09.2020 16122020Luxor 30. september 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder