MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding A/S iværksætter aktietilbagekøbsprogram efter "Safe Harbour"-metoden

Udgivet den 23-11-2020  |  kl. 19:17  |  

Bestyrelsen for MT Højgaard Holding A/S har besluttet at tilbagekøbe egne aktier i overensstemmelse med den bemyndigelse, der blev givet på den ordinære generalforsamling den 5. april 2019. Ifølge bemyndigelsen kan selskabet til og med den 1. april 2024 erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen.

Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at afdække MT Højgaard Holding A/S' forpligtelser under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbet løber fra den 24. november 2020 til den 30. september 2021, begge dage inklusive. I denne periode kan MT Højgaard Holding A/S købe op til 75.000 stk. egne aktier, svarende til 0,96% af den nuværende aktiekapital i MT Højgaard Holding A/S, dog er det maksimale samlede vederlag, som MT Højgaard Holding A/S kan betale for aktierne 15.000.000 kr.
Øvrige vilkår for aktietilbagekøbet:

Programmet iværksættes efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af den 8. marts 2016.MT Højgaard Holding A/S har indgået aftale med Danske Bank om, at Danske Bank fungerer som lead manager for aktietilbagekøbet. Danske Bank træffer sine handelsbeslutninger uafhængigt af og uden indflydelse fra MT Højgaard Holding A/S. Tilbagekøbet må ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen ved den seneste uafhængige handel og (ii) den højeste foreliggende uafhængige tilbudskurs på Nasdaq Copenhagen på handelstidspunktet. Der vil maksimalt på hver handelsdag blive købt aktier svarende til 25% af den gennemsnitlige daglige mængde af MT Højgaard Holding A/S' aktier, der er blevet handlet på Nasdaq Copenhagen i de 20 handelsdage, der går forud for købstidspunktet.MT Højgaard Holding A/S kan til enhver tid suspendere eller indstille aktietilbagekøbet.

Så længe aktietilbagekøbsprogrammet løber, vil MT Højgaard Holding A/S hver uge udsende en separat selskabsmeddelelse om gennemførte transaktioner under programmet, inkl. antal tilbagekøbte aktier og deres værdi.

Indførelsen af aktietilbagekøbsprogrammet ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til 2020.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg via telefon +45 2270 9365

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse 18_MTHH_MT Højgaard Holding iværksætter aktietilbagekøbs-program efter "Safe Harbour"-metoden

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder