MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 15-03-2021  |  kl. 13:08  |  

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 8. marts - 12. marts 2021:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 36.820 169,93 6.256.646
8. marts 2021
9. marts 2021
10. marts 2021
11. marts 2021
12. marts 2021
300
200
300
400
400
198,17
198,00
198,52
198,63
194,03
59.451
39.600
59.556
79.452
                                          77.612
Akkumuleret tilbagekøb i alt 38.420   6.572.317

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 8. marts - 12. marts 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 38.420 egne aktier, svarende til 0,493% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer

MTHH_Selskabsmeddelelse 19_2021 Appendix - Overview of transactions (8 March - 12 March 2021)

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk