Newcap Holding A/S - Periodemeddelelse 3. kvartal 2020

Udgivet den 25-11-2020  |  kl. 11:55  |  

Selskabsmeddelelse nr. 14 / 2020

25. november 2020

Newcap Holding A/S - Periodemeddelelse 3. kvartal 2020

NewCap Holding A/S skal hermed afgive periodemeddelelse for 3. kvartal 2020.

Koncernen offentliggør ikke finansiel information som en del af periodemeddelelser.

Udviklingen i koncernens aktiviteter

Efter frasalget af koncernens svenske forretningsaktiviteter i 2019 er NewCap koncernens virksomhed primært håndtering af de indgåede earn out aftaler som en andel af de fremtidige indtægter af de afhændede aktiviteter, primært af de afledte indtægter fra kapital under forvaltning.

Udviklingen i koncernens aktiviteter og indtjening i 3. kvartal 2020 er i tråd med de udmeldte forventninger for 2020. Der forventes fortsat et resultat før skat og regulering af dagsværdi på earn out aftaler på ca. DKK -2,5 - -3,5 mio.

NewCap Holding A/S gennemførte ved ekstraordinær generalforsamling 27. oktober 2020 en udbetaling af udbytte på kr. 0,35 pr. aktie, i alt ca. DKK 44 mio., i tråd med de tidligere udmeldte forventninger.

Udvikling i tilgodehavende earn out fra salg af virksomheder

Den primære aftale om earn out er baseret på en andel af indtægter fra kapitalforvaltning. Markedsværdien af den bagvedliggende kapital under forvaltning, hvoraf der modtages en andel af afledte indtægter udgør pr. 30. september 2020, ca. SEK 9,4 mia., mod ca. SEK 9,5 mia. pr. 30. juni 2020.

De finansielle markeder, både lokalt i Sverige og globalt, er fortsat ramt af forøget volatilitet, primært som følge af spredning af Corona virus, og der har således også i 3. kvartal 2020 været betydelige markedsudsving. Der er dog ikke sket væsentlige ændringer i forhold, der efter ledelsens vurdering vil ændre de foretagne skøn, der ligger til grund for den opgjorte dagsværdi af forventede fremtidige indtægter, der blev opgjort pr. 30. juni 2020. Der henvises til koncernens halvårsrapport pr. 30. juni 2020 offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 8 / 2020 af 25. august 2020.

Betaling af 1. års afdrag på aftale om earn out - kapitalforvaltning
Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 11 / 2020 af 28. september 2020 har NewCap Holding A/S modtaget betaling af 1. rate på aftale om earn out vedrørende de i 2019 frasolgte kapitalforvaltningsaktiviteter.

Som tidligere oplyst består der en mindre uenighed med køber om hvilke omkostninger og provisioner, der skal indgå i opgørelsen. Uenigheden vedrører nu under 5% af den tidligere modtagne nettobetaling for år 1. Denne uenighed er fortsat ikke afsluttet. Uenigheden forventes fortsat afsluttet snarest muligt.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen
Telefon: +45 2370 5885
Email: info@newcap.dk

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse 14 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

15:41 USA/åbning: Afdæmpede stigninger efter torsdagens fest - Nvidia fortsætter op
15:32 Amerikansk mediagigant bakker over 9 pct. efter skuffende indtjening
15:22 Netcompany-aktie dykker efter bekræftet hackerangreb
15:13 Hackere lækker kildekode og passwords fra Netcompany: Truer den danske stat
15:02 Valuta: Pund tager revanche mod dollar for første gang siden januar
14:33 USA/tendens: Rolig åbning i udsigt efter torsdagens aktiefest
14:27 ECB's Simkus finder plads til en pengepolitisk lempelse til sommer
14:25 ISS får lavere kursmål hos Carnegie
13:52 Effekten fra ECB's renteforhøjelser har ifølge direktionsmedlem toppet
13:24 Greenmobility nedjusterer til 2023: Justeret praksis udskyder indtjening til senere
12:52 Europa/aktier: Europæiske aktier halter efter amerikansk aktiefest
11:53 Genmab får løftet anbefaling til "outperform" fra "market perform" hos BMO
11:51 Aktier/middag: Fortsat mat stemning i C25 - ISS i bunden igen
11:35 Obligationer/middag: Renten fortsætter frem - stærke aktiemarkeder kan få Fed til at tøve
11:31 Novos Wegovy kan løfte USA's vækst, mener Goldman
10:06 Tyske selskabers syn på forretningsklimaet er lysere i februar
09:43 Østrigsk ECB-chef: Fed plejer at gå først - normalt et halvt år før ECB
09:25 Aktier/åbning: Aktiefesten ebber ud trods fremdrift i Bavarian
09:16 Lundbecks driftsdirektør stopper senest 1. marts - laver flere ændringer i ledelsen
08:49 Obligationer/åbning: Renten skyder i vejret - Aktiefest dæmper tro på snarligt rentedyk