Nordic Shipholding FY: Nedskrivning og højere bunkers-pris øgede tab

Udgivet den 28-03-2019  |  kl. 09:04  |  
Nordic Shipholding A/S

Der var pres på Nordic Shipholding bundlinje i 2018. Den viste et underskud på 23,8 mio. dollar, svarende til 157,8 mio. kr., mod et underskud på 3,6 mio. dollar året forinden.

Blandt andet en nedskrivning på selskabets skibe og en lavere end ventet indtjening var skyld i tabet, fremgår det af rederiets årsregnskab for 2018, der er offentliggjort torsdag morgen.

- Det faldende fragtmarked fra marts til oktober 2018 kombineret med højere bunkers-priser bidrog til koncernens svage resultat. Som følge heraf blev den gennemsnitlige TCE-indtjening - indtjening fratrukket bunkers-, havne og kanal-udgifter - for de seks skibe i de tre pools lavere end budgetteret, skriver selskabet i en meddelelse til børsen.

Rederiet, der ejer seks produkttankskibe, forventede efter en nedjustering ved offentliggørelsen af regnskabet for tredje kvartal et underskud før skat på mellem 28 og 25 mio. dollar.

Omsætningen endte i 2018 på stort set samme niveau som året før - 32,8 mio. dollar, svarende til 217,5 mio. kr. Den såkaldte TCE-omsætning svandt ind. Den endte på 19,2 mio. dollar, hvilket er omtrent 4 mio. dollar mindre end året før.

I 2018 endte driftsresultatet (EBITDA) på 2 mio. dollar mod 6,7 mio. dollar året forinden. Der var ventet et resultat på mellem 1,5 og 4,5 mio. dollar.

Der blev registreret et driftsunderskud, hvor ned- og afskrivninger indgår, EBIT, på 17,8 mio. dollar mod 0,2 mio. dollar i 2017.

Nordic Shipholding oplyser i forbindelse med sit regnskab, at rederiet vil afhænde sit produkttankskibe Nordic Ruth. I februar blev der indgået en aftale herom til en pris på 6,1 mio. dollar. Salget ventes gennemført i andet kvartal af 2019.

For 2019 forventer Nordic Shipholding ligeledes et tab - dog "væsentligt mindre end i 2018". EBITDA-resultatet ventes at vokse til 5-8 mio. dollar, mens der stadig ventes et tab på bundlinjen.

Resultatet før skat ventes at blive tab mellem 3 og 6 mio. kr. Det forudsættes dog, at der ikke foretages nedskrivning eller tilbageførsel af tidligere nedskrivninger af den regnskabsmæssige værdi af skibene.

Tabel over Nordic Shipholdings årsregnskab for 2018:

Mio. USD FY 2018 FY 2017
TCE Omsætning 19,2 23,2
EBITDA 2,0 6,7
EBIT -17,8 -0,2
Resultat efter skat -23,8 -3,6
Udbytte pr. aktie (dollar) 0 0

Nordic Shipholdings forventninger til 2019:

Mio. USD Ved FY 2018
EBITDA 5 til 8
Resultat før skat -6 til -3

/ritzau/FINANS

Oliver Sønderbye Therp

Tags:  Profit warning❯  Report❯  Shares❯ 

Relaterede nyheder