Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 8% i lokale valutaer i første halvår af 2016

Udgivet den 05-08-2016  |  kl. 07:30  |  

Salget steg med 7% opgjort i lokale valutaer

Salget steg med 7% opgjort i lokale valutaer og med 5% i kroner til 54,7 mia. kr.

Salget af Victoza® steg med 14% (13% i kroner). Salget af Tresiba® steg med 167% (161% i kroner). Salget i USA steg med 7% (7% i kroner). Salget i International Operations steg med 11% (faldt med 2% i kroner).  Salget i Region Kina steg med 10% (5% i kroner). 

Resultat af primær drift faldt med 3% rapporteret i lokale valutaer og med 6% i danske kroner til 24,8 mia. kr. Justeret for engangsindtægten fra det delvise frasalg af NNIT og indtægten fra udlicensering af aktiver vedrørende inflammatoriske sygdomme, begge i 2015, steg resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer med 8%. 

Nettoresultatet steg med 7% til 19,4 mia. kr. Udvandet resultat pr. aktie steg med 9% til 7,63 kr. Justeret for det delvise frasalg af NNIT steg nettoresultatet og udvandet resultat pr. aktie med henholdsvis 22% og 23%. 

I maj vedtog en rådgivende komite for de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, med stemmerne 16-0 at anbefale godkendelse af kombinationsproduktet IDegLira, som består af insulin degludec (Tresiba®) og liraglutid (Victoza®), til behandling af voksne med type 2-diabetes. 

I juni præsenterede Novo Nordisk de detaljerede resultater fra LEADER-studiet på et symposium på den amerikanske diabeteskongres ADA. Studiet viste, at Victoza® reducerede risikoen for alvorlige kardiovaskulære hændelser signifikant med 13% sammenlignet med placebo, når det blev givet som supplement til standardbehandling hos 9.340 voksne med type 2-diabetes med høj risiko for kardiovaskulære hændelser. 

Bestyrelsen har besluttet at introducere udbetalingen af et interimudbytte for 2016 på 3,00 kr. pr. aktie a 0,20 kr. i august 2016. 

For 2016 er intervallet for forventet salgsvækst indsnævret til 5-7%, mens væksten i justeret resultat af primær drift nu forventes at blive på 5-8%, begge opgjort i lokale valutaer. Novo Nordisk har afsluttet de fleste forhandlinger om priser og medicintilskud i USA for 2017, og gennemsnitspriserne efter rabatter forventes at blive moderat lavere, mens markedsadgangen for Novo Nordisks produkter forventes at forblive stort set uændret. 

Adm. direktør Lars Rebien Sørensen: Overordnet set er vi tilfredse med resultaterne i første halvår af 2016, hvor Victoza® og Tresiba® fortsat har leveret stærk salgsvækst, og Region Kina har vist fremgang hurtigere end forventet. I USA er markedsforholdene i stigende grad udfordrende, og kontraktforhandlingerne for 2017 afspejler en intensiveret priskonkurrence. Til trods for dette ser vi signifikante vækstmuligheder baseret på vores stærke portefølje af produkter til diabetesbehandling.

Kontaktoplysninger

Medier:    
Katrine Sperling +45 3079 6718 krsp@novonordisk.com
 

Investorer:
   
Peter Hugreffe Ankersen +45 3075 9085 phak@novonordisk.com
Melanie Raouzeos +45 3075 3479 mrz@novonordisk.com
Hanna Ögren +45 3075 8519 haoe@novonordisk.com

Selskabsmeddelelse nr. 55 / 2016


PR160805_Half_year_DK


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Novo Nordisk A/S via Globenewswire

HUG#2033413

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder