Offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i North Media A/S

Udgivet den 05-03-2021  |  kl. 18:14  |  

Selskabsmeddelelse nr. 12-2021
5. marts 2021


I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) skal ledende medarbejdere i North Media A/S og/eller disses nærtstående indberette til Finanstilsynet og underrette North Media A/S om transaktioner med aktier i North Media A/S.

North Media A/S offentliggør hermed i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) følgende information modtaget fra ledende medarbejdere i North Media A/S og/eller disses nærtstående (se vedhæftede).

Transaktionerne omhandler:

Navn Beholdning
før transaktion,
antal aktier
Transaktion,
antal aktier
Beholdning
efter transaktion,
antal aktier
Ole Elverdam Borch (erhvervelse) 3.150 3.300 6.450


Yderligere oplysninger
 
Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, mobil 25 65 21 45.

Vedhæftet fil

12-2021 Erhvervelse af aktier_OB_DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder