Ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S den 24. juni 2020

Udgivet den 24-06-2020  |  kl. 15:31  |  

Selskabsmeddelelse nr. 13/2020


Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S.

Punkterne 1-3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med det fremlagte. Der udbetales ikke udbytte for 2019/20.

Bestyrelsens forslag om godkendelse af ny vederlagspolitik blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 4.1.1.

Bestyrelsens forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for 2020/21 blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 4.1.2.

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for eksisterende kapitalejere blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 4.1.3.

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for eksisterende kapitalejere blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 4.1.4.

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 4.1.5.

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 2.1.3 om ejerbogsfører blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 4.1.6.

Bestyrelsens forslag om at indføre mulighed for at afholde fuld elektronisk generalforsamling blev vedtaget, jf.  dagsordenens punkt 4.1.7.

Bestyrelsens forslag om, at dagsordenen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes pkt. 5.1. tilføjes et nyt punkt om fremlæggelse af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 4.1.8.

I henhold til dagsordenens punkt 5 blev Peter Thorsen, Henrik Heideby, Arne Gerlyng-Hansen, Michael Bruhn og Karen Mosbech genvalgt.

Bestyrelsens forslag om valg af én revisor blev vedtaget. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som selskabets revisor, jf. dagsordenens punkt 6.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Peter Thorsen blev genvalgt som formand, og Henrik Heideby blev genvalgt som næstformand for bestyrelsen.


Agat Ejendomme A/S

Peter Thorsen
Bestyrelsesformand


Kontaktdetaljer:

Agat Ejendomme A/S
Robert Andersen
Tel. +45 8896 1010




Vedhæftet fil

Nr._13_Forløb_ordinær_generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder