Ordinær generalforsamling i Conferize A/S

Udgivet den 27-03-2024  |  kl. 09:23  |  


Selskabsmeddelelse nr. 9/2024
København, den 27. marts 2024

Selskabets bestyrelse indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

mandag den 15. april 2024 kl. 10.00

hos Lund Elmer Sandager, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, med følgende dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab. Valg af bestyrelse. Rolf Lynge Olsen - ønsker genvalgMorten Schwartz Nielsen - ønsker genvalgStaffan Pär Gunnar Lindgren - ønsker genvalgJan Bo Sørensen - ny kandidat Valg af revisor. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.Eventuelt

***

Uddybning af dagsordenen.

AD. punkt 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

AD. punkt 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2023 godkendes.

AD. punkt 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets underskud på DKK 18.641.049 overføres til egenkapitalen.

AD. punkt 4. Valg af bestyrelse.
I henhold til vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen, jf. vedtægternes punkt 6.1.
Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer samt valg af et yderligere bestyrelsesmedlem Jan Bo Sørensen.
De opstillede kandidaters baggrund og ledelseshverv er beskrevet på conferize.com/investor.

Bestyrelsen forventer at konstituere sig selv med Rolf Jan Lynge Olsen som fremtidig formand.

AD. punkt 5. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

AD. punkt 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
Der er ingen forslag til behandling fra bestyrelsen eller aktionærer.

AD. punkt 7. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelde og registrere det vedtagne samt foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

***

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Aktiekapitalen i Conferize A/S er nominelt kr. 19.595.685,50. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 0,01 giver én stemme på generalforsamlingen. Stemmeret tilkommer aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt samt af personer, der har pant i aktier, såfremt pantsætningen giver panthaveren ret til at udøve stemmeret, og dette er registreret i selskabets aktiebog.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag til generalforsamlingen, kan findes på invest.conferize.com fra den 25. marts 2024.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, er i øvrigt den 25. marts 2024 sendt pr. e-mail til de noterede aktionærer, der har registreret deres e-mailadresser i Euronext i overensstemmelse med punkt 5.4. i selskabets vedtægter.


***

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er fredag d. 5. april 2024.

En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgang

For at kunne deltage på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest onsdag 10. april 2024 kl. 23.59 have anmodet om adgang hos Conferize A/S. Adgang kan bestilles ved at kontakte ir@conferize.com.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan fremsendes via e-mail til ir@conferize.com. Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest onsdag 10. april 2024 kl. 23.59.

Brevstemmer

Brevstemmer kan afgives skriftligt. Det gøres ved at sende mail til Conferize på bhi@conferize.com med aktionærens navn, antal aktier og hvorledes man ønsker at stemme. Brevstemmer skal være modtaget senest torsdag d. 11. april kl. 12.00. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. e-mail til bhi@conferize.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

***

Conferize A/S Cvr. nr. 34472742 conferize.com/investor/

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)
Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 3345 1000.

Investor Kontakt
Direktør, Bo H. Iversen, + 45 20 86 97 29, bhi@conferize.com

Vedhæftet fil

Nr 9 Conferize AS - Indkaldelse til Ordinær generalforsamling.docx

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

10:23 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal - aktien stiger
10:04 Tyskland: IFO-indekset skuffer i juli - falder trods ventet stigning
09:36 Amerikansk biotekselskab i tocifret plus: Gør klar med fase 3-studie af vægttabsmiddel
09:19 Aktier/åbning: DSV blandt de få lyspunkter i rødt marked
09:02 Danske Banks udlodning til aktionærerne belønnes med løftet kursmål hos børshus
08:59 Obligationer/åbning: Global rentestigning smitter af i Danmark
08:23 Aktier/tendens: Store fald i USA kan smitte af på det danske marked
08:18 Sydbank: Investorernes pludselige recessionspanik er overdrevet
07:53 Råvarer: Olieprisen falder på bekymring for svag kinesisk efterspørgsel
07:51 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal
07:37 Nestlé sænker forventningerne: Aftagende priser tynger salgsvæksten
07:22 Tysk Vestas-rival opjusterer efter stærk driftsfremgang i første halvår
07:16 Schweizisk medicinalgigant opjusterer efter fremgang i andet kvartal
06:54 Asien: Amerikansk tech-udsalg smitter kraftigt af i især Tokyo
06:54 Obligationer/tendens: Globalt rentemarked indikerer højere rente
06:35 DSV/SEB: Kursmålet hæves til 1410 kr. fra 1340 kr. efter flot regnskab
06:35 DSV/HSBC: Kursmålet løftes til 1300 kr. fra 1120 kr. efter stærkt regnskab
06:32 Asien: Amerikansk tech-udsalg smitter kraftigt af i især Tokyo
06:32 Valuta: Perfekt storm giver kraftig yen-styrkelse og skyder lukrativ carry-handel i sænk
06:32 USA/T-bond: Tiårig rente steg i risikoaverst marked - kurven flader fortsat