Ordinær generalforsamling i Nilfisk Holding A/S

Udgivet den 17-06-2020  |  kl. 09:25  |  

Selskabsmeddelelse
17. juni 2020
Meddelelse nr. 9/2020

  
Onsdag den 17. juni 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i Nilfisk Holding A/S.

Generalforsamlingen godkendte følgende:

Årsrapporten for 2019 indeholdende koncernregnskab, ledelsens beretning, revisionspåtegning og årsberetninger, herunder det af bestyrelsen fremsatte forslag om at årets overskud overføres til næste årMeddelelse af decharge til bestyrelse og direktion Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for 2020Vedtagelse af opdateret vederlagspolitik for Nilfisk Holding A/SVedtagelse af nyt punkt 7.10 i selskabets vedtægter, som introducerer en mulighed for at afholde fremtidige generalforsamlinger fuldt elektronisk

Jens Due Olsen, Jutta af Rosenborg, Anders Runevad, René Svendsen-Tune, Thomas Lau Schleicher og Richard P. Bisson blev genvalgt til selskabets bestyrelse. Are Dragesund og Franck Falezan blev valgt som nye medlemmer til selskabets bestyrelse. Bestyrelsen består nu af 11 medlemmer, inklusive de tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Yvonne Markussen, Gerner Raj Andersen og Søren Giessing Kristensen.  

Som selskabets revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Jens Due Olsen valgt til formand og Anders Runevad valgt til næstformand. Jutta af Rosenborg blev valgt til formand og Are Dragesund som ordinært medlem af revisionsudvalget. René Svendsen-Tune blev valgt som formand og Franck Falezan blev valgt som ordinært medlem af nomineringsudvalget. Jutta af Rosenborg blev valgt som formand og Thomas Lau Schleicher blev valgt som ordinært medlem af vederlagsudvalget.

Derudover nedsatte bestyrelsen to nye udvalg i form af et projektledelsesudvalg og et USA-udvalg. Anders Runevad blev valgt som formand og Franck Falezan og Are Dragesund blev valgt som ordinære medlemmer af projektledelsesudvalget. Jens Due Olsen blev valgt som formand og René Svendsen-Tune og Richard P. Bisson blev valgt som ordinære medlemmer af USA-udvalget.

Formandens beretning kan læses på investor.nilfisk.com.

Denne meddelelse er en oversættelse af den tilsvarende engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem de to meddelelser, er den engelske version gældende.

Kontakt

Investor Relations
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
T: +45 2128 5832

Media Relations
Louise Refsgaard Klinge
Global Media Relations
T: +45 2067 0833


 

 

 

 

 

Vedhæftet fil

9 Meddelelse_20200617_Ordinær Generalforsamling i Nilfisk Holding

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder