Periodemeddelelse 1. januar - 31. marts 2021

Udgivet den 18-05-2021  |  kl. 10:01  |  

Udvalgte highlights for Q1-2021:

Periodens resultat efter skat udgjorde DKK 12.1 mio. Selskabets havde samlet investeret DKK 180 mio. ultimo perioden fordelt med 83 mio. DKK i ejendomme, 72 mio. DKK i kreditobligationer og 25 mio. DKK i kapitalandele.Selskabets egenkapital ultimo perioden var DKK 138 mio. og egenkapitalforrentningen efter 1. kvartal var 9,36%.Selskabets udvandede indre værdi ultimo perioden var 2,64

Begivenheder efter periodens udløb:

Selskabet har pr. dags dato underskrevet en købsaftale på en ejendom indeholdende 5 lejemål i Anelystparken i Tilst på i alt 2769 m2 etagemeterDe 5 lejemål er fuldt udlejet på 2-4 års kontrakterSamlet købspris er DKK 36 mio., som er finansieret 70% med et 20-årigt 1% realkreditlån med afdrag samt 30% egenkapitalOvertagelse er 1 juni 2021Årlig lejeindtægt er DKK 2,7 mio.  

Forventninger til 2021:
Forventningerne til 2021 om en forrentning på 10-15% af egenkapitalen fastholdes.

Selskabets målsætning er at forrente egenkapitalen med 10-15% årligt, baseret på selskabets investeringer i ejendomme, obligationer og kapitalandele. Afkastet vil variere, da der vil være udsving i selskabernes værdi samt årlige reguleringer på ejendommene.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse 12 Periodemeddelelse 1 januar - 31 marts 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk