Prime Office 1.kvartal 2024

Udgivet den 23-05-2024  |  kl. 07:00  |  

Aarhus, den 23. maj 2024.
Fondsbørsmeddelelse nr. 202/2024
Delårsrapport for 1. kvartal 2024
(Periode 1. januar - 31. marts 2024

Resume for 1. kvartal 2024
Selskabets bestyrelse har i dag godkendt delårsregnskab for 1. kvartal 2024, der er ikke foretaget revision af selskabets revisor.

Økonomiske overskrifter
Selskabets samlede lejeindtægter er steget med 1,1% i forhold til 1. kvartal 2023, der udviste en stigning fra året før på 7,1%.

Selskabets primær drift udgør 27,0 mio. DKK for de første 3 måneder, og er påvirket af en række éngangsomkostninger ved salg af ejendomme 2,5 mio. DKK, ny valuar og vurdering af alle boligejendomme 1,3 mio. DKK, advokat-og revisorregning for gennemgang af direktørkontrakt, merhonorar til EY for revision og til Deloitte for skatteassistance.

Omsætningen andrager 50,4 mio. DKK pr. 31.3.2024 mod 49,8 mio. DKK pr. 31.03.2023.Resultat af primær drift udgør 27,0 mio. DKK pr. 31.3.2024 mod 31,5 mio. DKK pr. 31.03.2023.Resultat før skat og værdireguleringer udgør 16,6 mio. pr. 31.3.2024 mod 23,4 mio. DKKpr. 31.03.2023.Selskabets investeringsejendomme er værdireguleret med 0 mio. i 1. kvartal 2024 mod 37,3 mio. DKK pr. 31.3.2023.Overskud efter værdiregulering og før skat andrager 16,6 mio. pr. 31.3.2024 mod 60,7 mio. DKK pr. 31.3.2023.Koncernens egenkapital udgør 2.005,0 mio. DKK pr. 31.3.2024 mod 1996,4 mio. DKK pr. 31.03. 2023.Selskabets soliditet udgør 47,65% pr. 31.3.2024 mod 51,97% pr. 31.03.2023.Selskabets LTV pr. 31.03.2024 er på 51,07% mod 42,27% pr. 31.3.2023.Selskabets nøgletal er ændret som følge af låneoptagelse på 240 mio. DKK i forbindelse med køb af grunde fra Aarhus Kommune.

Væsentlige begivenheder i perioden

I 1. kvartal 2024 har selskabet via to nyetablerede 100% ejede datterselskaber overtaget to byggefelter fra Aarhus Kommune efter, at en naboklage over lokalplan blev afvist af Planankenævnet, der straks blev genklaget over ufyldestgørende svar. Denne klage er afvist af Planankenævnet den 2.5.2024.
Der er modtaget byggetilladelse til projektet i februar 2024.

Byggeriet forventes tidligst igangsat i 2.-3. kvartal 2024.

Forventninger til 2024
Selskabet forventer uændret en omsætning på 195-210 mio. DKK i 2024. Et resultat af primær drift på 95-125 mio. DKK og et resultat før værdireguleringer og skat på 75 -100 mio. DKK.
Usikkerheden er fortsat stor på de finansielle markeder, som følge af krigen i Ukraine og øvrige geopolitiske spændinger. Herudover påvirkningerne af råvare- og energimarkeder, hvilket kan påvirke øvrige makroøkonomiske og rentemæssige forhold.

Udviklingen i Prime Office A/S i perioden 1. januar 2024 til 31. marts 2024

          Udvikling i %
          1Q 2023
RESULTATOPGØRELSE   1Q 2024 1Q 2023   1Q 2024
Beløb i 1.000 DKK          
Omsætning   50.420 49.851   1,1%
Driftsomkostninger   -14.801 -14.454   2,4%
Bruttoresultat   35.619 35.397   0,6%
Bruttomargin   70,6% 71,0%    
Salgs-og adm.omkostninger   -8.580 -3.836   123,7%
Resultat af primær drift   27.039 31.562   -14,3%
(overskudsgrad primær drift)   53,6% 63,3%    
Finansielle poster netto   -10.280 -8.157    
Resultat før skat   16.759 23.405   -28,4%
Værdireguleringer af investeringsejendomme   -119 37.347    
Overskud før skat   16.640 60.752    
Andre nøgletal          
Aktiver i alt   4.207.637 3.841.228    
Egenkapital   2.005.085 1.996.421    
Likvide midler   121.936 179.543    
Soliditet   47,65% 51,97%    
LTV (realkredit /vurdering)   51,07% 42,27%    

Bestyrelsen for Prime Office A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. kvartal 2024.

Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

For yderlige oplysninger

 Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af fire segmenter
bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer, og et boligprojekt i Aarhus.

Vedhæftet fil

Prime Office Q1 2024

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:53 Europa/aktier: Zealand og Carlsberg indtog top og bund i faldende Stoxx 600
17:17 Markedsoversigt: Zealand i rekord mens Carlsberg dykkede og renter faldt
17:03 Fredagens aktier: Vægttabshåb sendte Zealand i rekord i rødt marked anført af Carlsberg
17:02 Fredagens obligationer: Erhvervstillidstal satte dagsordenen på dag med rentefald
16:01 Amerikansk boligsalg tager mindre dyk
15:39 USA/åbning: Teknologi bag rød aktiestart - Nvidia trækker ned
15:16 Valuta: Euro svækket efter dyk i indkøbschefmålinger
15:15 Nyheder fra Carlsberg og Zealand flytter milliarder på børsen
14:37 USA/tendens: Små fald i vente fra start forud for indkøbschefmåling
14:17 Totalenergies og EnBW løb med projekter ved tysk havvindauktion - RWE trak sig
14:04 Total og EnBW løber med projekter ved tysk havvindauktion
13:06 Europa/aktier: Danske selskaber indtager top og bund i faldende Stoxx 600
12:59 Carlsberg ventes at komme tilbage med nyt bud på læskedrikkoncern vurderer finanshus
12:11 Carlsberg opkøbsplaner i Storbritannien vækker skepsis hos amerikansk storbank
12:10 Obligationer/middag: Forstærkede rentefald efter vigtige nøgletal
11:53 Aktier/middag: Zealand i rekord efter stærke data mens Carlsberg trækker ned
11:30 Carlsberg kan bringe kreditvurdering i fare med nye opkøbsplaner
11:00 Svitzer får sat kursmålet op med 14 pct. af Citi efter opjustering
10:35 Carlsberg aktie dykker 8 pct. efter afvist bud - analytikere peger på årsager
10:18 NKT køber portugisisk kabelproducent for 1,4 mia. kr.