Resumé af FLSmidth & Co. A/S' ordinære generalforsamling

Udgivet den 05-04-2018  |  kl. 15:39  |  

Selskabsmeddelelse nr. 4-2018:

Torsdag den 5. april 2018 kl. 16:00 afholdt FLSmidth & Co. A/S ordinær generalforsamling på selskabets adresse, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, med følgende dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2017 
Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2017
  Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:
 

a. Endelig godkendelse af honorarer for 2017
b. Foreløbig fastsættelse af honorarer for 2018

Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Valg af revisor
  Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen fremsatte følgende forslag:

7.1 - Forslag til ændring af vedtægterne - fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen
7.2 - Egne aktier

Eventuelt

-------------------------------------

Ad. 1: Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad. 2: Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2017.

Ad. 3: Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:

a: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorarer for 2017.
b: Generalforsamlingen godkendte den foreløbige fastsættelse af honorarer for 2018.

Ad. 4: Bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 8 per aktie blev vedtaget.

Ad. 5: Generalforsamlingen genvalgte Vagn Ove Sørensen, Tom Knutzen, Caroline Grégoire Sainte Marie, Marius Jacques Kloppers, Richard Robinson Smith (Rob Smith) og Anne Louise Eberhard til bestyrelsen.

Ad. 6: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med indstillingen fra revisionsudvalget.

Ad. 7.1: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at den bemyndigedes til at forhøje selskabskapitalen.

Ad. 7.2: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at den bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til i alt 10% af selskabskapitalen på tidspunktet for bemyndigelsen, dog således at selskabets samlede beholdning af egne aktier på intet tidspunkt må overstige 10% af selskabskapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.

Generalforsamlingens dirigent, advokat Klaus Søgaard, afsluttede den ordinære generalforsamling kl. 17.18. 
 
50,23 pct. af stemmerne var repræsenteret på den ordinære generalforsamling.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Vagn Ove Sørensen som formand og Tom Knutzen som næstformand.

Kontakt Investor Relations:
Pernille Friis Andersen, +45 3618 1887, pefa@flsmidth.com
Nicolai Mauritzen, +45 3618 1851, nicm@flsmidth.com

Kontakt presse:
Sofie Karen Lindberg, +45 3093 1877, skl@flsmidth.com

FLSmidth leverer bæredygtig produktivitet til den globale mine- og cementindustri. Som markedsledende leverandør af design, udstyr og serviceløsninger skaber FLSmidth resultatforbedringer, omkostningsbesparelser og reduceret miljøbelastning. FLSmidth har aktiviteter i 50 lande og hovedkontor i København, og koncernen havde med sine 11.700 ansatte en omsætning på DKK 18 milliarder i 2017. www.flsmidth.com

Læs som pdf


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: FLSmidth via Globenewswire

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
0,00%
 
12:40:01

 
0,00%
 
12:40:01

 
-0,71%
 
12:40:01

 
0,00%
 
12:40:01

Social Copy trading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder