Ringkjøbing Landbobank tjener rekordmange penge på udlånsvækst

Udgivet den 31-01-2018  |  kl. 08:08  |  

Ringkjøbing Landbobank har øget kundetilgangen og udlånene i fjor, hvilket har bidraget til det bedste resultat nogensinde for den midt- og vestjyske regionalbank.

Overskuddet før skat steg i 2017 med 11 pct. til 735 mio. kr., mens basisresultatet gik op med 9 pct. til 675 mio. kr., viser årsregnskabet, der er offentliggjort onsdag morgen.

Til at trække resultaterne op har der været en forbedring i den samlede basisindtjening, som i 2017 endte på 1019 mio. kr. mod 983 mio. kr. året før. Herunder har nettorenteindtægterne i 2017 udgjort 643 mio. kr. mod 665 mio. kroner i 2016, svarende til et fald på 3 pct.

- Dette skal sammenholdes med en stigning i udlånsmængderne på 11 pct., hvilket understreger, at nettorenteindtægterne er påvirket af konkurrencen i sektoren, ligesom posten også er påvirket af et ændret udlånsmiks samt det fortsatte lave renteniveau, skriver Ringkjøbing Landbobank i regnskabet.

På grund af det øgede aktivitetsniveau har banken i løbet af 2017 blandt andet udvidet medarbejderstaben og investeret yderligere i it og markedsføring. Det har medvirket til samlede omkostninger inklusiv af- og nedskrivninger på materielle aktiver på 334 mio. kr. i 2017 mod 318 mio. kr. i 2016, hvilket udgør en stigning på 5 pct.

- Omkostningsprocenten er i 2017 marginalt højere end i 2016, og er for 2017 opgjort til 32,8 pct., hvilket fortsat er landets laveste, skriver Ringkjøbing Landbobank.

For 2018 venter banken et basisresultat i intervallet 600-675 mio. kroner. Hertil kommer resultatet af bankens fondsbeholdning.

- Eftersom fondsbeholdningen i årets løb kan blive påvirket af en vis volatilitet, er det forbundet med usikkerhed at budgettere resultatet af bankens fondsbeholdning og dermed også resultatet før skat, skriver Ringkjøbing Landbobank.

Men det fremhæves, at da Finanstilsynet i december har præciseret, at "udmeldte resultatforventninger skal kunne relateres til et resultatmål beregnet efter regnskabslovningens almindelige bestemmelser", gives der også skøn for resultatet før skat.

Da banken venter, at resultatet af fondsbeholdningen i 2018 vil udgøre mellem minus og plus 60 mio. kr., ser banken et overskud før skat i intervallet 540-735 mio. kr.

Tabel for Ringkjøbing Landbobanks årsregnskab for 2017:

Mio. kr. FY 2017 FY 2016
Netto renteindt. 641,0 679,3
Nedskrivninger på udlån 10,3 48,4
Resultat før skat 734,9 661,4
Nettoresultat 588,6 539,5

Ringkjøbing Landbobanks forventninger til 2018:

Mio. kr. Ved FY 2017
Basisresultat 600-675

/ritzau/FINANS

Dan Petersen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder