Ringkjøbing LB/CEO: Glad for vækst i mærkeligt år - NY2

Udgivet den 01-02-2023  |  kl. 11:22  |  
Arkiv: Foto

Ringkjøbing Landbobank har leveret flot fremgang og vækst i 2022, og naturligt nok glæder det topchefen, John Fisker, der ser det fortsætte i indeværende år.

Banken leverede et nettooverskud på 1495 mio. kr. mod 1229 mio. kr. året før.

- Det har været et år med vokseværk. Vi har haft rigtig travlt i år. Samtidig med at det har været et år, hvor der er sket skete store ting i verdenen - et mærkeligt år, siger han til MarketWire, men fastslår naturligt nok:

- Det er et regnskab vi er rigtig glade for.

Han glæder sig specielt over en udlånsvækst på 17 pct. og et stigende antal nye kunder i banken, som ikke stammer fra overtagelsen af svenske SEB's Private Banking-kunder sidste sommer.

Bankens samlede udlån er ved udgangen af 2022 48,3 mia. kr. mod 41,8 mia. kr. ved udgangen af 2021.

- SEB-kunderne kom stort set ikke med noget udlån. Af væksten på 17 pct. i udlån udgør de "kun" omkring 1 pct.point, fremhæver direktøren.

SEB-kunderne påvirkede derimod stigningen i depotmidler i Ringkjøbing Landbobank, der steg med i alt 6 pct.

OGSÅ UDSIGT TIL PÆNT 2023

- Vi har en forhåbning om, at vi kan gøre det ligeså godt i det kommende år, som sidste år, siger John Fisker, men erkender, at komponenter i år vil være anderledes.

Forhåbningen har han fra en forventning om vækst i indtægterne og på trods af ventede stigende omkostninger og sandsynligvis flere tab end i år, hvor der stort set ikke var nogle.

- Det største risiko i indeværende år er renteudviklingen.

- Største risiko for udsigterne er hurtigt stigende renter. Det er det, vi har fået, og der kommer forhøjelser igen allerede i morgen, måske også i marts og inden sommer, siger han og forklarer, at stigende renter er godt for banken, så det negativt for kunderne, der jo skal betale. Det kan give nogle kunder, der ikke kan stå distancen.

Risikoen ser John Fisker ikke på kort sigt.

- Hvis det kommer, er det nok først senere, siger han.

Sammenlignes den nuværende krise med finanskrisen tilbage i 2008-2009, så er situationen for kunder helt anderledes.

- Kundernes evne til at kompensere for renter og stigende inflation er meget større end under finanskrisen, siger direktøren og forklarer det med, at kunderne generelt er mindre gearet. Erhvervskunder har større egenkapital og privatkunderne har typisk realkreditlån med afdrag og fast rente.

Enkelte kundegrupper, som ikke fylder meget i banken har det sværere end andre og John Fisker peger på fire kundegrupper:

Detailhandel, energitunge virksomheder, virksomheder inden for bygge og anlæg samt svineproducenter.

- Ingen af grupperne fylder meget hos os, men vi har kunder inde for stort set alle erhverv, siger han.

.\\˙ MarketWire

Claus Mikkelsen

Tags:  CEO❯  Shares❯